Tuesday, March 03, 2009

Harku Õpiõu

Harku Õpiõu pakub võimaluse lastel ja täiskasvanutel loovalt õppida ja areneda.

Meie meeskonna eesmärgiks on luua looduses õppimiseks sobivad tingimused ja olla huvitatutele sellel teel saatjaks, toetajaks ja nõuandjaks.

Kunagi ammu, tuhandeid aastaid tagasi tulid sellele maale inimesed. Enne neid olid siia tulnud loomad ja linnud ja kalad, ja veel enne olid siin kasvama hakanud taimed.

Siin leidis aset inimese kohtumine selle maa ja tema asukatega. Kultuur sünnib inimese kohtumisest maailmaga. Ka selles kohtumises sündis üks kultuur ja see maa sai inimesele koduks.

Ja see kultuur, see kirjeldus maailmast, see orientatsioon maailmas, see keskkond ja elulaad, mida me kanname täna, on mälestus siia tulnud inimeste kohtumisest selle maaga.
Argo Moor

Kultuuri mõte ja eesmärk on leiutada ning töökorras hoida neid piire, mis hoiaksid metsiku looduse “väljas” ja tsiviliseeritud inimese “sees”. Kadri Tüür Kunagi rääkis loodus meiega, nüüd räägivad tekstid. Christopher Manes Eesti rahva ajalugu [---] elustab ja hingestab inimese ja looduse harmooniline süntees kuni jumaliku tunnetamiseni mitte ainult iseendas, vaid kõikjal. Oskar Loorits Et puuga kontakti leida, peate seda puudutama, ning selles ei aita sõna teid kuidagi. Jiddu Krishnamurti Kogu olemine on üks orgaaniline tervik. Te ei hoia ainult üksteisel käest kinni, vaid hoiate kinni ka puude kätest. Mitte ainult ei hinga üheskoos, vaid kogu universum hingab üheskoos. OSHO Kogu universum on üleni kooskõlas. Aga inimene on unustanud kooskõla keele, ja minu töö on seda teile meelde tuletada. Mitte meie ei ole kooskõla loojad; kooskõla ongi teie tegelikkus. Aga te olete selle unustanud. Võib-olla ununeb kooskõla sellepärast, et see on nii iseenesestmõistetav. OSHO Kui inimene tahab midagi väga selgelt näha, siis peab ta meel olema väga vaikne, ilma eelarvamuste, loba, sisekõneluse, kujutelmade ja piltideta – kõik see tuleb kõrvale panna, et saaks vaadata. Ainult vaikuses saate jälgida mõtte algust, mitte siis, kui otsite, küsite või ootate vastust. Jiddu Krishnamurti Korjasime ennist tütrega õues sügisesi vahtralehti. Iga leht on erinev, nagu oma pisike maailm: selles on oma jooned, oma lugu, mis algas kevadiste hiirekõrvade ajal ning kulges läbi vihmade ja päikese, kuni tuli tuul ja raputas puud. Epp Petrone Võimas pole mitte see asi, mille te valmis saate, vaid teie teadvus, millega te neid asju teete. Proovige. Puudutage suure armastusega mõnd kivikest ja sellest saab Kohinoor, võimas teemant. Naeratage ja teist saab järsku kuningas või kuninganna. Naerge, rõõmustage… OSHO Alles selgusele jõudmine paratamatuse terviklikkusest meie endi olemuse ja meid ümbritseva maailma vahel juhib meid sügava sisemise kontinuiteedi tajumiseni läbi olnu, oleva ja tuleva, kuni lõpuks suudame näha ja tunnustada, et meie saatus on siiski meis endis, aga mitte pimedas juhuses. Oskar Loorits Et midagi mõista, peate elama koos sellega, seda jälgima, teadma selle sisu, loomust, struktuuri ja liikumist. Jiddu Krishnamurti Vabadusenõue tähendab kõigepealt seda, et lapsele tuleb anda võimalus ja õigus kasvada ja areneda sel viisil, mis paremini vastab tema vaimsetele omadustele ja sisemistele tarvidustele. Johannes Käis Töökooli laboratooriumis töötavad lap­sed iseseisvalt, kuigi õpetaja juhatuse all, otsi­vad ise teaduslist tõde, valmistavad ise katsete ja tööde jaoks tarvilisi riistu puust, papist, traa­dist, klaastorukestest. Kõik see tegevus tähtsamal mõõdul olgugi kõige õpetuse aluseks, mis veel tugevamaks ja kindlamaks saab ekskursioonide ja vaatluste abil igal pool looduses. Johannes Käis

No comments: