Saturday, March 07, 2009

LÄTE ehk kuidas luua erakooli

Kodulehelt:
Erakool Läte on üldhariduskool, mille õppetöö aluseks on waldorfpedagoogika. Kooli põhimõtteks on lähtuda inimese terviklikkusest ja mitmekülgsusest, eesmärgiks aga avada igas lapses peituvad arengu- ja eneseteostusvõimalused. Kooli idee kandjaks ja elluviijaks on Haridus- ja Kultuuriselts Läte.

Erakool Läte avas uksed 1.septembril 2008 esimese klassiga ning hakkab loomulikul teel igal aastal ühe klassikomplekti võrra suuremaks kasvama.
Eile 6. märtsil käsin Keila esimeses waldorfkoolis külas. Kooli esimene klassijuhataja Epp on huvitav ja kogemustega õpetaja. Esimeses klassis on kokku 13 õpilast.
Kahjuks ei vastanud koolihoone minu ootustele. Usun, et keskkonna mõju väikese lapse arengule on olulise tähtsusega. Seetõttu arvasin, et waldorfkooli loojad on maja valides ruumide lahendusele enam tähelepanu pööranud. Klassis olid aknad kahes suunas, see tundus vahva, kui vaid suvepäike lapsi ära ei küpseta.
Sain rääkida ka Askoga, kes on kooli üks loojatest ja aktiivsetest vanematest. Ta rääkis, et kooli loomine on raske, kuid tasub pingutamist. Õppekavade kirjutamine ja paberite vormistamine ja kooskõlastused võtsid aasta. Ideaalne oleks ettevalmistuseks varuda kaks aastat, arvas Asko.
Lapsed esinesid kannelde, laulude, mängude ja luuletustega. Esiteks mängisid nad mõned kandlelood, siis tegid ringmänge eesti, vene ja inglise keeles. Laste hääldus oli väga hea, esimese õppeaasta kohta üllatavalt hea.
Tööd, mis olid näitusel välja pandud, vastasid steinerpedagoogika pealiskaudse tundja ootustele.

Kool tervikuna - laste, vanemate ja õpetajatega - jättis südamesse väga sooja tunde ja andis julgust ka ise kunagi alternatiivkool avada.

No comments: