Tuesday, March 03, 2009

Loov õppimine looduses

Loov õppimine põhineb intuitsioonil ja enese usaldamisel. Inimene on loov siis, kui ta laseb loojal endas või enda kaudu avalduda. See protsess väljendub loominguna. Geniaalsed muusikud, luuletajad ja kirjanikud on kinnitanud, et nad on oma loomisprotsessis pigem kaasasolevad kui juhtpositsioonil. Nende looming justkui voolaks neist läbi.

Selline protsess saab kujuneda ainult siis, kui tegevused ei ole inimesele peale sunnitud või kohustuslikud, saab tegutseda spontaanselt ja iseseisvalt. Loov õppimine eeldab vabadust ja turvalisust, julgust olla mina ise.

Lapse mäng on õppimine loovuse kaudu. Soovitan kõikidel vanematel jälgida oma lapse toimetusi: lapse mäng on õppimine pea igal hetkel. Kui laps keskendub oma mängule, võib lihtne puutükk muutuda tuhandeks esemeks, puu sisse võib tulla elu ja ta võib ühel hetkel lapsega kõnelema hakata. Nendes mängudes taasloob laps kõike kogetut, katsetab ja kujundab oma arusaamu.

Looduses on lapsel tuhandeid võimalusi jääda iseendaks ja kogeda uusi elamusi. Looduses saab laps kujuneda keskkonda säästvaks ja ökosüsteeme mõistvaks inimeseks. Loodus on lapse loomulik mängukoht juba tuhandeid aastaid.

Loova õppimise looduses tegelen praktikas Harku Õpiõues, sellest saab lugeda siit.

No comments: