Tuesday, March 03, 2009

Ökulas on ökum

TABASALU NUBLUS ALUSTAS UUDNE ÕUESÕPPERÜHM VÄIKELASTELE

Säästva arengu kasvatus on uus suund varajases kasvatuses, sest ühiskonna ees seisvad ülesanded on muutunud ja see asetab uued nõuded ka meie laste kasvatajatele nii lasteaias kui lapsehoius. Mida tähendab see igapäevases töös lastega? Kuidas peaksime kasvatajatena tegutsema?

20.oktoobril alustas Tabasalu Nublus Sarapuu 66 tööd Eestis uudne õuesõpperühm, mis püüab vastata nendele küsimustele. Käesoleva kirjutise eesmärgiks on tutvustada rühma toimimise põhimõtteid ja selgitada, kuidas erineb see tavarühmades tehtavast.

Õuesõppimine Eestis ja maailmas ei ole midagi uut, vaid pigem taasavastatud vana.
„Et kõike, mis siseneb inimese teadvusesse, on vahendanud tema meeled, on algne mõistus meeleline. Meie esimesed filosoofiaõpetajad on meie jalad, meie käed ja meie silmad. Nende asendamine raamatutega ei õpeta meid mõtlema, see õpetab vaid usaldama teiste mõtlemist, õppima palju ja teadma mitte midagi.” Rousseau.

Seega ei saa me tunda vastutust keskkonna ees enne, kui me kogeme seda oma meeltega. Õuesõpe on õppimine ehedas looduskeskkonnas vahetu kogemise, ise tegemise ja kogetu teistele vahendamisega.

Aju-uuringute spetsialist David Ingvar on öelnud, et „õuesolemine on hädavajalik meie ajudele, et ergastuda helide, valguse, kujude ja värvide voolust, mida loodus pakub. Me vajame õuesolekust ergastust oma kuulmise, nägemise ja kompimise jaoks, nagu lindude laul, sosistavad tuuled, päikesepeegeldused ja varjud, niiskus ja udu, lillede ja putukate värvid. Meie ajurakkude kasvamine sõltub nendest erilistest ergastumistest, mida loodus pakub. Eriti kolmandast kuuenda eluaastani, kui energiavool inimajus on suurim.”

Viimase aja uuringud on rõhutanud õuekeskkonna ning õues veedetud aja tähtsust lapse arengule ja tervisele. Me saame kokku maailmaga enda ümber; õpime maailma tundma osade ja tervikuna; samal ajal määratleme enda rolli ümbritsevas keskkonnas.

Emmy Pikler, kes on tuntud väikelapse kasvatusguru Euroopas, rõhutab, et parim kasvatus lapsele on see, kui tema arengut tagant ei torgita. Iga laps soovib areneda. Kui anname talle vabaduse arenguetappe ise läbida, teeb ta seda vaimustusega ja keskendudes. Ta leiab sellest rahuldust ning kasvab kompetentseks ja enesekindlaks isiksuseks.

Õuesõpperühmas loome tingimused selleks, et lastel oleks võimalikult palju ehedaid elamusi, loomisrõõmu ja vahetuid kogemusi. Igapäevaselt ollakse õues vähemalt kaks tundi, aga võimalusel veelgi rohkem. Lisaks looduses viibimisele tegeleme palju meisterdamisega looduslikest vahenditest ja materjalidest nagu taimed, savi, liiv, kivid, vesi jne. Oluliseks osaks on muusikalised ja liikumistegevused, mille kaudu saame laste arenguks impulsse anda. Laste kõne arendamiseks loeme ja mängime muinasjutte, räägime jutte ja laulame ühiselt.

Ökula on keskkond, mis oma loodusläheduse, loomingulisuse ja inimkesksusega toetab väikese lapse terviklikku arengut ja vastutustundlikuks isiksuseks kasvamist. Hetkel on nimekirjas kuus 2-3 aastast last, kuid rühmas on loodud kohti kokku 14 lapsele. Lastega töötavad kolm täiskasvanut. Väga tähtsaks peame koostööd peredega, sest vaid kooskasvades saame olla lastele parimateks saatjateks.

Iga hommik tõuseb päike ja paistab meie rühma akendest sisse, me sööme hommikust ja alustame retkega loodusesse, loomingusse või mängudesse... Ootame sind!

Evelin Tamm
http://www.nublu.ee/
Vallalehte 24.10.2008

No comments: