Tuesday, March 03, 2009

OMEP Assamblee Bratislavas 2008

OMEP EUROOPA ASSAMBLEE 2008 “EDUCATION FROM EARLY CHILDHOOD, A CHANCE FOR EVERY CHILD.” (Kasvatus varajasest lapseeast alates kui võimalus igale lapsele.)
9. – 12. aprill 2008Bratislava, Slovakkia


OMEP EUROOPA ASSAMBLEE 2008 “EDUCATION FROM EARLY CHILDHOOD, A CHANCE FOR EVERY CHILD.” (Kasvatus varajasest lapseeast alates kui võimalus igale lapsele.)
9. – 12. aprill 2008Bratislava, Slovakkia

Minu osalemise eesmärk
1. Eesti lapsehoidjate ja lasteaedade esindamine Euroopas;
2. Uute kontaktide loomine;
3. OMEP Eesti tegevuse taaskäivitamine;
4. Nordplus Junior projekti “QUALITY IN CHILD CARE - NORDIC AND BALTIC COOPERATION PROJECT” tutvustamine võimalikele partneritele Põhjamaadest eriti Rootsist, Norrast ja Taanist.
ETTEKANDED
Slovakkia, Poola, Austria, Soome ja Tsehhi ettekannetes tutvustati oma riigi lastehoiu ja lasteaia põhimõtteid, ajalugu ja uuemaid arengusuundi.
OMEP on algatanud Prahasse arhiivi loomise. Tsehhi ettekanne tutvustas lühidalt OMEPi ajalugu ja arhiivi loomise protsessi.
Ingrid Engdahl Rootsist tegi väga hea ettekande teemal “VARJASE KASVATUSE ROLL JÄTKUSUUTLIKU ÜHISKONNA LOOMISEL. “(The role of early childhood education for a sustainable society.)
Huvitavalt ja spontaanselt esines koolidirektor Jim Collins Iirimaalt, kes rääkis IIRIMAA JA SLOVAKKIA KOOSTÖÖ projektist “VÕRDSED VÕIMALUSED KÕIKIDELE LASTELE.”
LASTEAIA KÜLASTUS
11.aprillil külastasime Bratislava lasteaeda Bancikova tänaval.Lasteaed koosneb kolmest majast, kokku on 360 last, 15 rühma, 30 õpetajat. Lasteaed tähistab sellel aastal oma 40ndat sünnipäeva. Meenutab Eesti vene lasteaeda.
OMEP EU KOOSOLEK
11.aprill toimus OMEP EU koosolek. Osalesid liikmed Soomest, Rootsist, Norrast, Poolast, Tsehhist, Slovakkiast, Taanist, Inglismaalt, Walesist, Kreekast.
Teemad:
1. Maailma OMEP presidendi (Ingrid, Rootsist) ettekanne ja tervitus.
2. Eu OMEP presidendi (Milada Tsehhist) tervitus ja ettekanne.
3. Muud teemad
Rootsi varajase kasvatuse projekt:“Play and Learning” 0 – 3 aastaste laste uurimine 7 riigis, on uurimus on valmis ja ilmub raamatuna. Juhtivaks riigiks on Rootsi.
“International Journal of ECEC” – tellige ja kirjutage artikleid! Head oleksid ka kohalikes keeltes ilmunud raamatute ülevaated.
Tuleks koopereeruda ja teha ühiseid Eu projekte.
ETTEPANEKUD EESTIS TEGUTSEMISEKS
1. OMEP Eesti taasloomiseks asutada komitee, mille pädevusse kuulub statuudi ja tegevuskava väljatöötamine .
2. Eesti on Euroopa Liidu, ÜRO ja UNICEFi liige, seega lasub ka meil vastutus arengumaades laste arenguks sobiva keskkonna loomise eest. Eesti peaks hakkama aktiivsemalt tegelema küsimustega:- Millisele riigile keskenduda?- Millised on meie tugevused?- Kes seda tegevust peaks koordineerima ja rahastama?- Millised on võimalused?
3. Teha OMEP Eestile koduleht, mis on tutvustaks meie laste elu kuni 8nda eluaastani, sh lapsehoiu- ja lasteaiasüsteemi, OMEP Eesti liikmeid ja projekte.
4. Kirjutada artikleid kvaliteetse lapsehoiu tähtsusest laiemale lugejaskonnale.
5. Alustada Eesti “Varajase Kasvatuse” ajakirja välja andmist, sh avaldada informatsiooni ka mujal maailmas eriti Euroopas toimuvast, tutvustada uuringuid ja projekte.
6. Kirjutada artikkel lapsehoidjatele ja lasteaednikele, millest anda ülevaade Euroopa varajase kasvatuse uutest suundadest, võrrelda meiega: mida on sarnast ja mida erinevat.
7. Korraldada rahvusvaheline seminar/konverents: Varajase kasvatuse alternatiivid Eestis: kodu, lasteaed ja lapsehoid. Millised on meie laste võimalused täna?
8. Korralda kaugõppe keelekursused lapsehoidjatele, et nad saaksid rohkem rahvusvahelisi koostööprojekte teha. Momendil on see kohutavalt vaevaline.
9. Tõlkida meie lapsehoidjate ja lasteaednike kogemusi inglise keelde, kirjutada artikleid ja raamatuülevaateid, et tutvustada Eesti varajast kasvatust Euroopa ja maailma huvilistele. Teatakse väga vähe, praktiliselt ei midagi.
10. OMEP arhiivi täiendamine Eesti materjalidega.
Koostanud:Evelin Tamm

No comments: