Tuesday, March 03, 2009

OMEP Eesti taas aktiivne!

Olen nii lasteaias, kui nüüd ka lapsehoiuvaldkonnas töötades sageli märganud, kui vähe hoolitakse meil Eestis väikeste laste muredest, alushariduse teemadest või veel vähem lapsehoiu kitsaskohtadest. Sageli ei vääri need teemad haridusfoorumitel märkimist, ministri sõnavõtus esiletoomist, lasteaednikel ja lapsehoidjatel ei ole isegi oma paberväljaannet, on vaid üksikud artiklid Õpetajate Lehe tagumistel veergudel ja kodanikuinitsiatiivil tehtud võrguväljaanne Lasteaed. Selline olukord nõuab lastega tegelevatelt organisatsioonidelt aktiivsemat koostööd.

OMEP on ülemaailmne organisatsioon (asutatud 1948.a.), mille eesmärk on alla 8 aastastele lastele soodsa arengukeskkonna loomine üle maailma. OMEPi esindused asuvad rohkem kui 50 riigis.

OMEP Eesti alustas oma tegevust 1988. aastal Taimi Tulva algatusel. Edasi tegutses organisatsioon Mare Leino, siis Marika Pukki ja Helje Roolaane juhatusel. Viimastel aastatel oli OMEP Eesti tegevus varjusurmas.

2008. aastal osalesin OMEP Euroopa assambleel Slovakkias, et tutvuda organisatsiooni teiste liikmetega üle Euroopa. Huvi Eesti varajases kasvatuses toimuva vastu oli väga suur. OMEPi esindajad Skandinaavia riikides olid valmis nõu ja jõuga meie allorganisatsiooni taaskäivitamisele appi tulema.

19. märtsil toimus Tallinna Ülikooli ruumides OMEP Eesti taasavamiskoosolek. Üritus sai teoks tänu koostööle Lastekaitse Liiduga ning eesmärgiks oli käivitada viimastel aastatel soiku jäänud OMEP Eesti tegevus.

Kohal viibinud Tallinna Ülikooli, Lastekaitse Liidu, Lapsehoidjate Kutseliidu, Rahvastikuministri büroo, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Alushariduse Nõukogu ja teiste organisatsioonide esindajate arvates on vajadus erinevate käsitluste ja arusaamade kohtumispaiga - foorumi järele, kus ühiselt arutada väikeste lastega seonduvaid probleeme.

Laste arengukeskkond ei ole üksnes lasteaed ja kodu, alates 2007. aastast on loodud Sotsiaalministeeriumi määrusega ka lapsehoiu teenus, lisaks teame kõik meedia järjest kasvavast mõjust laste arengule. Laste mured on väga komplekssed ja lahendused eeldavad valdkondade vahelist tihedat koostööd ja head tahet.

Sellelt ühiselt platvormilt lähtudes sõnastasime organisatsiooni missiooni ja visiooni. Täna on need alles tööversioonid, kuid väljendavad osalejate taotlusi siiski väga ilmekalt.

OMEP Eesti missiooniks on kuni kaheksa aastaste laste arengut soodustava võrgustiku toetamine ja lapsepõlve väärtustamine.

OMEP Eesti on aastaks 2014 varajase kasvatusega tegelevaid organisatsioone ja inimesi koondav, elujõuline ja mõjukas ühendus. Visioon kõlab uhkelt, kuid sageli muutuvad esialgu kaugena näivad eesmärgid tõeks.

Järgmine koosolek toimub 24.märtsil kell 10:00 Lastekaitse Liidu keskuses Märka Last Tõnismäe 3, siis tegeleme juba täpsemate eesmärkide ja tegevussuundade määratlemisega ning valime uue juhatuse.

Kui oled OMEP Eesti tegevusest huvitatud või soovid sellega liituda, siis anna meile endast märku!

Evelin Tamm
evelin ät nublu.ee
omep.wordpress.com

No comments: