Tuesday, March 03, 2009

Õnnelikud lapsed

RAAMAT LAPSEVANEMAKS OLEMISEST.
J. Hansson ja C. Oscarsson
Kirjastus Varrak 2006

LÜHIDALT AUTORITEST JA RAAMATUST
Kaks nelja lapse ema Rootsist on võtnud kätte ja kirjutanud lapsevanemate vajadustele vastava raamatu sellest, kuidas kasvatada õnnelikke inimesi. Lisaks enda kogemusele on oluliseks allikaks olnud paljud oma ala spetsialistid ja teadlased Rootsist. Tulemuseks on Põhjamaa kasvatuspõhimõtteid selgitav ja sisutihe raamat, mille lugemiseks võiks ka iga Eesti lapsevanem mõned õhtupoolikud kulutada.

Käsitletakse väga olulisi teemasid, mis puudutavad laste kasvatamist sünnist kuni 12 eluaastani. Kuidas teha nii, et meie laps oleks õnnelik siin ja praegu? Kuidas tulla toime töö- ja pereeluga nii, et säiliks tasakaal ja rõõm lapsevanemaks olemisest? Millele peaksime mõtlema, et meie lastel oleks ilus lapsepõlv? Kuidas aidata oma lastel harmoonilisteks isiksusteks kasvatada? Raamat sisaldab lisaks asjalikele nõuannetele spetsialistidelt erinevate inimeste näiteid elust enesest.

Sageli on eesti keelde tõlgitud inglise keeleruumist pärinevat laste kasvatuskirjandust, mis meie kultuuris võõristust tekitab. Seekord on tegu sarnase maailmapildil ja arusaamadel põhinevate selgitustega ja seega on ka õpetussõnad usaldusväärsemad ja mõistetavamad. 10-aastase tütre emana leidsin palju vajalikku ja uut. Soovitan raamatud soojalt nii lapsevanematele kui lastega töötavatele inimestele.

KÄSITLETAVAD TEEMAD
Mida tähendab lapsevanemaks olemine?
Õnnelikud ja õnnetud lapsed.
Mis on perekond ja sellega seonduvad teemad.
Aeg lastega koos olemiseks.
Õed-vennad.
Piiride kehtestamine.
Lapse areng.
Lastekultuur – muusika, kirjandus, teater jne.
Lapsed – toit, uni, lasteaed ja kool, sport, lein, haigus.
Suhted peres.
Lahutus.

KOOSTANUD
Evelin Tamm
26.04.08

No comments: