Wednesday, April 29, 2009

Loov lõuna lasteaias

Ühel heal päeval tekkis mõte luua loova õppimise programm lasteaedadele. Loovuse tähtusest kirjutab viimases "Hariduses" ka Viive-Riina Ruus (loe sellest siit). Kohtusin Käty Toommägiga ja ühiselt arutasime juba konreetsemaid lahendusi. Tänaseks on selleks sündinud idee, mille koondnimetuseks on L kuubis ehk pikemalt Loov Lõuna Lasteaias.

Eesmärgiks on pakkuda tuge lasteaiaõpetajale. Meie programm on suunatud elukestva õppija kujundamisele ja vajadusel lasteaia meeskonna kui terviku arendamisele. Mitmekülgsete loovate tegevuste kaudu soovime luua eeldused selleks, et kasvatajad lastega töötades huvitavaid ja uudseid metoodikaid saaksid kasutada ning head tuju ja rõõmu hoolimata keerulistest aegadest meie lasteaedades ikka jätkuks. Muuhulgas saame selleks ideid oma Rootsi õpingutest.

Ühekordne 1,5 tunnine tegevus on vahva lõõgastus ja vaheldus igapäevarutiinile, kuid kindlasti muudab 3 - 5 kordne erinevate loovate tegevuste tutvustamine pikemas perspektiivis osalejate arusaamu ja kogemusmaailma õppimisest.

Oleme valmis oma plaane vastavalt iga lasteaia vajadustele koostama, andke oma soovidest teada!


KÄTY TOOMMÄGI

Ainult mängides on inimene tõeliselt inimliku kandja.
Fr. Schiller

Sündisin (1970) ja kasvasin Tallinnas, ülikooliaastad veetsin Tartus ajalugu õppides. Hiljem õppisin Rootsi Moreno Instituudis lisaks psühhodraamat ja grupi psühhoteraapiat.

Olen töötanud väga erinevas eas laste ja täiskasvanutega. Pikka aega õpetasin gümnaasiumi- ja põhikooliastmes ajalugu, aga olen proovinud ka klassijuhatajaametit 1. klassis. Avatud Meele Instituudi koolitajana tegelen kursustel õppimise, loovuse ja mängu ning isiksusliku arengu teemadega. Viimasel kolmel aastal olen juhendanud Tallinna Ülikoolis kutseaasta noorte õpetajate tugigruppe ja aidanud keelekümblusprogrammi raames käivitada õpetajat toetavat nõustamissüsteemi. Samal ajal panustan pidevalt ka iseenda arengusse – praegu osalen kolmeaastasel intuitiivpedagoogika seminaril Rootsis Solvik-koolis.


Miks ma pean sellist kursust tähtsaks?

Tänapäeval juhib meid enamasti intellektuaalne mõtlemine ja võime mõista omaenese vaistu on paljuski kaduma läinud. Kõikuva eneseusalduse tõttu on kahjustatud ka usaldus üksteise vastu. Silma paistab see siis, kui tekivad konfliktid – sageli oskame neis olukordades vaid nõutult käsi laiutada.

Me ei söanda näidata oma võimeid, ammugi mitte vigu, vaid varjame end õpitud fassaadi taga, mis sobib ühiskonnas kehtivate normidega. Pidev muretsemine takistab meid olemast loovad ja spontaansed – mis pole mitte emotsionaalne impulsiivsus, vaid valmisolek toimida vabalt, ilma kinnistunud käitumismustriteta. Loovus eeldab julgust otsustada, sest väljakutse pole kunagi minevikus ega tulevikus, vaid ikka siin ja praegu. Seega sisaldab ta alati riski, kuna tulemus on etteaimamatu, kuid preemiaks on peremehe osa oma elus.

Lapsena on „siin ja praegu“ ainuvõimalik ajatunnetus ning inimese loomisvõime põhineb paljuski kontaktil oma sisemise lapsega. Aga nagu kõik suhted, ei allu ka suhe oma sisemise lapsega jõulisele tahtele, vaid kujuneb ajapikku süvenedes, kui soov on tõeline. Ning parim võimalus seda sidet taasluua ja seal peituvaid võimalusi avastada on kõikvõimalik loov tegevus, eriti aga mäng.


Meie kontakt:
Evelin Tamm
evelin ät nublu.ee
tel 555 45 374

No comments: