Thursday, January 27, 2011

Kodanikupalk

Kodanikupalk on yks töesti huvitav möte!

Käivitame siin kohalikus kogukonnas just yhte kodanikuaktiivsuse tööryhma, kes muuhulgas hakkab tegelema ka kodanikupalga kysimusega. Sain eile sellekohast materjali (Pöhjamaade kodanikupalga liikumiselt) ja lisaks selgus, et Rootsi kodanikupalga yks suurimaid uurijaid elab körval kylas. Plaanis on loengud ja vestlusringid. Kui listis on suuremat huvi teema vastu, siis andke teada!

Tommy Olsson 19.jaanuaril 2006 Aftonbladetis avaldatud artiklis selgitatakse pöhjalikult, mida see Rootsis tähendaks muuhulgas sisaldas artikkel ka konkreetseid majandusarvutusi. Ta pakub palga suuruseks (2006!) 9000 SEK kätte. Sealjuures näitavad tema kalkulatsioonid, et kui kaotada sotsiaaltoetuste systeem, siis jäi kogusummast puudu tyhised 25 miljardit krooni (kogu summa 774 miljardit, 2006 maksti sotsiaaltoetusteks ca 750 miljardit). Sealjuures väheneksid ju tööandjate kulud töötajale täpselt selle summa vörra, järelikult löppeks töökohtade liikumine odavama tööjöuga riikidesse.

Eestis on kodanikupalk roheliste mängumaa. Leidsin Lahtveelt kohe artikli... Eestlaste idee ei ole nii kardinaalne, pigem pyytakse juurutada yhte paralleelsysteemi ja säilitada paljud ylejäänud toetused. Summa, millest räägitakse on muidugi jälle naeruväärselt väike (80 EUR) ja äraelamist ei vöimaldaks.

Minu arvates on kodanikupalga idee yks progressiivsemaid ideid tänases yhiskondlikus debatis yleyldse. Sealjuures on juba ka teaduslikke artikleid selle rakendamise vöimalustest.

No comments: