Tuesday, January 25, 2011

Mõtteid haridusest Riigikogu valimiste eel. OPlist

hommikust....

Huvitavalt liigub see arutelu siin hariduslistis... vaikselt koguneb mõtteid ja muresid, mida tulevasel riigikogulasel on hea teada...

Vabadus on võim (Marx) - huvitav maskuliinne postmodernistlik vaatenurk, kuid mitte kõikehõlmav definitsioon, eriti asjakohane näib muidugi valimisvõitluses!

Selle definitsiooni kaudu ehk on mõistetav ka see enamasti naissoost õpetajate meie tänasele ühiskonnakorrale ebakohane kodanikukäitumine. Naised on ju kasvatatud hoolivaks, vaikseks ja heaks. Naiste väärtusmaailmas ei ole võim vabadus, naised ei tea võimu tähendustki, sest neil puudub selle mõistega isiklik positiivne suhe. Naise vabadus on vaikides alluda! Ka siin listis nad enamasti vaikivad... või siis vaigistatakse kiirelt:)... selle kohta oleks võimalik teha huvitav uurimus, uurimismaterjal on ju kõik alles!

Minagi püüdsin eile öösel mõelda, mida tahaksin eraldi probleemidena välja tuua... see ei ole sugugi nii lihtne!

Esikohale asetaksin kindlasti teaduspõhisusest lähtuva hariduspoliitika. Tänaseni on meil valitsenud selline huvigruppide ja survegruppide põhine poliitika. Eesti riik on juba nii suureks sirgunud, et võiks oma arengutes astuda pika sammu edasi ja jõuda arengumaade hulgast arenenud riikide hulka. Siin on oluline osa ka õpetajal-uurijal, õpetajast peab saama ka uurija. Peame taastama Liimetsa algatatud ja tänaseks unustuse hõlma vajunud liikumise!

Teiseks, Eesti vajab oma kasvatusfilosoofiat, mõttelugu, mille kaudu saaks kasvada ka meie kool, õpetajad ja õpetamine tervikuna. Täna oleme paljus välismaise kütkes, mis oma võõrapärasuses õpetajate igapäevapraktikasse juurduda ei saa. Selleks on vaja leida rahastamisvõimalusi, et meie parimad (nagu Tiiu Kuurme näiteks) saaksid lõpuks rahulikult maha istuda ja midagi monumentaalset valmis teha nende killustatud sageli võõramaa keelsete artiklijuppide asemel. Selleks võiks olla mingi konkreetne fond või teadusasutus.

Lisaks on meil vaja eksperimentaalkoole, sest ainult sellelt aluselt saab pedagoogika areneda. Täna peab alternatiivsete, uudsete meetoditega tutvumiseks kolima Rootsi, Taani, Soome jne. Eestis on koolid ja lasteaiad enamasti nii ühesugused, et tundub, nagu mingeid muid võimalusi ei olekski... (va mõned väikekoolid metsade vahel ja eliitsuperkoolid). Nende eksperimentaalkoolide kaudu võib koolidesse imbuda ka rohkem mehi!

Meil on vaja uut õpetajate häälekandjat, kui nüüd just Õpetajate Leht oma kvaliteeti ei tõsta ja õpetajate probleeme ja praktikaid progressiivsel ja atraktiivsel moel kajastama ei hakka. Täna on tegemist inetu infolehega. Meie õpetajal oleks vaja rohkem kaaslast, kust leida mõtteid, õppematerjale, viiteid jne... meil on vaja värvi ja mitmekesisust! Miks mitte teha mitu väljaannet! Lasteaiaõpetajatel ju puudub üleüldse mingi väljaanne va see veebis olev katsetus... Õpetajate ajakirjandus vajab professionaalset taset ja seega ka suuremat rahastamist!

Õpetajate ametiühingud peavad saama rohkem sõnaõigust, siis on ka nendes osalejaid rohkem. Õpetajate süsteemse vaigistamise vastu tuleb hakata aktiivselt võitlema! Vajame rohkem koostööd Skandinaavia riikidega, et nende ametiühingutelt õppida! Selleks arenguhüppeks on vaja eraldi rahastamist! Mina olen siin kindlasti valmis omalt poolt kaasa aitama.

Me vajame rohkem dialoogi, rohkem arutelusid ja värskeid mõtteid. Seda saaks teostada läbi ametiühingute ja paremate ajakirjandusväljaannete kaudu, aga ka konverentside ja õpitubade kaudu. Minu arvates vajame foorumit nimega Õpetajad, ärgake! Õpetajad vajavad samasugust meedia- ja kodaniku aktiivsuse koolitust nagu on tehtud õpilasomavalitsustele, nad vajavad abi, et osata oma häält kuuldavaks teha. Täna puudub see osa nende väljaõppest! (või ma eksin?)

Kolmesuunalisest gümnaasiumist. Rootsis on kogemus selline, et gümnaasiumitasemel on valikuid veelgi rohkem, suundi on veelgi enam. Lapsed ei oska valida, valikud on nii lõplikud ja rasked... samas on kaasaegne teadmuskäsitlus ju holistlik, paljudes valdkondades on läbimurdekohtadeks saanud täiesti vastandlike valdkondade integratsioon ja üllatuslik kohtumine, mille kaudu on toimunud plahvatuslikke avastusi...mina ise olen alati olnud huvitatud väga laiast valdkondade spektrist. Ühest küljest võib mind ju pidada killustatuks ja pealiskaudseks, kuid teisalt on mul võimalus nende teadmiste ja kogemuste baasilt palju loovamateks ja innovatiivsemateks ideedeks täna ja tulevikus. See ongi minu töömeetod!

edu,
Evelin:)


Kiri Hariduslisti
25.01.11

muusikaline taust tervitustega meie kandidaatidele!
Lisa Ekdahl Vem vet (kes teab?)

No comments: