Thursday, February 03, 2011

Egiptuse ja Eesti seoseid

Panen siia ülesse ühe väga värske artikli, mis käsitleb pankurite ja arengumaade näljahädade seoseid ja muuhulgas aitab ka Tuneesias ja Egiptuses toimuvate massiliste väljaastumiste tausta selgitada. Näib, et paljudel eestlastel on meedia vahendusel jäänud Egiptuse sündmustest üpris kallutatud pilt ...

The Egyptian Tinderbox: How Banks and Investors Are Starving the Third World

Thursday 03 February 2011

by: Ellen Hodgson Brown J.D.,

Underlying the sudden, volatile uprising in Egypt and Tunisia is a growing global crisis sparked by soaring food prices and unemployment. The Associated Press reports that roughly 40 percent of Egyptians struggle along at the World Bank-set poverty level of under $2 per day. Analysts estimate that food price inflation in Egypt is currently at an unsustainable 17 percent yearly. In poorer countries, as much as 60 to 80 percent of people's incomes go for food, compared to just 10 to 20 percent in industrial countries. An increase of a dollar or so in the cost of a gallon of milk or a loaf of bread for Americans can mean starvation for people in Egypt and other poor countries.

Ühe konkreetse näitena toob artikli autor välja 2006 - 2008 toimunud hangeldused börssidel, mille tulemusena nälgis 200 miljonit inimest.

Beginning in late 2006, world food prices began rising. A year later, wheat price had gone up 80 percent, maize by 90 percent and rice by 320 percent. Food riots broke out in more than 30 countries, and 200 million people faced malnutrition and starvation. Suddenly, in the spring of 2008, food prices fell to previous levels, as if by magic. Jean Ziegler, the UN Special Rapporteur on the Right to Food, has called this "a silent mass murder," entirely due to "man-made actions."

Paneb mõtlema küll! Analoogilised protsessid vähekene leebemal kujul , toimuvad ka Eestis.... kuigi meil ju ka 300 000 on allpool toimetuleku piiri, hinnanguliselt 45 000 last on näljas, paljud lapsed (meil puudub ülevaade) on oma ühest või mõlemast vanemast ilma jäänud, sest täiskasvanud on töökohtade (loe toidu) otsingul Eestist välja liikunud.

Meil tuleb mõista, et kaua oodatud Lääne "investeeringud" ei ole suunatud Eesti majanduse ja elanikkonna edendamiseks, vaid selge sihiga saada võimalikult suurt puhastulu meie riigi ressursse võimalikult odavalt ära kasutades. Suurinvestoril pole peale tehasetöötajate koondamist vaja järgmisel päeval külarahvale silma vaadata, suurinvestori käitumist juhivad hoopis teised väärtused, kui meie tavainimestena suudame ette kujutadagi.

Lisaks sellele on paljud muud protsessid, mis mõjutavad meie igapäevast elu, meie enda käeulatusest väljas. Näiteks bensiini, vee, toiduainete hinnad kujundatakse kusagil meist väga kaugel. Inimesed, kes börssidel hiigelnumbritega mängivad, on kaotanud kontakti tegelikkusega ja isegi kui nende tegevuse tulemusena nälgivad sajad miljonid inimesed, ei häiri see nende rahulikku und.

Sellises maailmas on minu hinnangul mõtetu rääkida turu eneseregulatsioonist või vabaturumajanduse ülimuslikkusest!

No comments: