Friday, February 04, 2011

Kas õpetajat saab programmeerida?

Näiteks minu inglise keele oskus on kujunenud peamiselt euroopa liidu dokumentide, kasvatusteaduslike tekstide ja argikeele kasutamise kaudu. Kuigi tundub, et räägin inglise keelt peaaegu veatult, siis tegelikkuses pole Inglismaal (ega ka USAs) mitte kunagi käinudki. Inglise kirjandust loen alles viimastel aastatel, sest olen hakanud aru saama oma keele mehaanilisusest ja nüansside puudumisest. See, mida ma valdan on just see erialaste mõistete kuiv keel. Õiged mõisted!!!!

Kui kirjutasin magistritööd nägin tohutut vaeva, et saada see (loe need mõisted) kuidagi eesti keelde. Hiljem kui põhiliselt inglise keeles kirjutama-rääkima hakkasin, siis tundsin suurt kirgendust, sest kogu mõistete pagas, mida kasutasin, tuleneski peamiselt ju selle keele baasilt.

Näitena võiks proovida tõlkida ühe "juhuslikult" valitud lause palju tähelepanu saanud Aire Kukke doktoritööst (kahjuks kodukalt juba maha võetud, aga õnneks veel minu arvutis täitsa olemas). Võtsin näiteks arutelu II lõigu
Haridusele esitatakse järjest suuremaid nõudmisi, sest ühiskonna sotsiaal-majanduslik areng ja jätkusuutlikkus
hariduses nõuab baseerumist teadmistepõhisusele.
kasutasin google tõlki ja tulemus on alljärgnev...
The increasing demands placed on education, because of society's socio-economic development and sustainability of ICT also requires a knowledge-based education.

Pole ju väga halb, kui võtta arvesse, et tegemist on maailma mastaabis sekundaarse keelega ja eesti keelest tõlkimiseks ilmselt erilisi pingutusi (võrreldes paljude "suurte" keeltega) tehtud ei ole... Juba lause esalgne versioon oleks justkui vöörast keelest tulnud, eesti keeles on öeldud väga vähe. Toonitan veelkord, et ma ei teinud seda valikut meelega, võtsin lihtsalt II lõigu, sest esimene on ju alati sissejuhatus teemasse. Igaüks võib ju ise edasi katsetada...

Leidsin lisaks veel ka huvitava teema, mida on näiteks uurinud Tuuli Oder (2006)
THE MODEL OF CONTEMPORARY PROFESSIONAL
FOREIGN LANGUAGE TEACHER


Tuuli Oder on juba 2006 aastal püüdnud modelleerida kaasaegse võõrkeele õpetaja.... ja saanud selle töö eest doktoriks... seega oleme juba teel...

Vaadake, mis toimub e-õppe maailmas, kui kiiresti liigutakse edasi. Keegi, kes selles valdkonnas aktiivsem võiks ju selgitada, mitu aastat veel õpetajat klassi ette vajatakse ja milliste tundide arvuga, millised on uusimad suunad maailmas. See oleks paljudele ilmselt väga huvitav lugemine. Ise olen paaril konverentsil Euroopas käinud, aga sellest nüüd juba paar-kolm aastat möödas.

Hiljuti vaatasin ühte TEDi samal teemal , vaadake ja imestage, mida inimesed maailmas uurivad ja avastavad ja räägivad...

Sugata Mitra: The child-driven education

Sugata Mitra on eksperimenteerinud lastega arengumaades, viinud neile arvutid ja jätnud lapsed arvutite taha... Osad tema näited on muidugi küsitavad, kuid faktipõhisele koolile on tänaseks igatahes asendus arvutinäol olemas. Seda videot tasub tõesti vaadata!

Kas ikka veel tundub kõigile, et soovi korral on raske masinkasvatusteadlast või -õpetajat programmeerida?

No comments: