Thursday, February 10, 2011

sõnal on jõud

Viimane aeg oleks meil hakata märkama iseendi sõnakasutusest kõlavaid varjatud sõnumeid. Keel väljendab meie mõtte ja väärtusmaailma, kannab selle edasi järgmisele põlvkonnale. Paljut selles on väärtuslikku, kuid samas on ka moraalselt vananenut, võõrast ja alistavat.

Vajaksime uusi sõnu ja mõisteid, et kirjeldada kasvatust ja inimeseks kasvamist tänases Eestis. Seda kaudu tekiks ehk võimalus väljuda stagnatsioonist ja liigsest välismaa kummardamisest, orjameelsusest. Seda uue loomist ei saa teha lahus Eesti varasemast kogemusest. Alustada tuleks ehk refleksiivsest minevikuvaatlusest/ tekstide kriitilisest analüüsist, mis aitab mõista tänaseid olemise vorme. Alles seejärel saaks liikuda olevikku mõtestatud mõistmiseni, et sealt edasi tulevikku projektsioonidesse ja unistustesse panustada...

Sõnal on jõudu! Uute mõistete kaudu muutuvad nähtavaks ka varjatud fenomenid, mille märkamiseks varem puudusid tööriistad, mille vastu on huvi ainult meie enda kasvatus/haridusteoreetikutel ja -praktikutel.

Kasvatus tänases Eestis on kui pime ruum, milles orienteerumiseks vajame uusi sõnu ja uusi diskussioone, mis aitaksid paremini valgustada tegelikkkuses toimuvat, toetada parema tuleviku kujunemist. Protsesside märkamise ja sõnastamise kaudu saame ise murda diskursuse korrastatuses kehtestuva/kehtestatud vaikuse ja selle kaudu muuta ka meie laste kasvatustegelikkust...

Mina ise olen kasutanud sõna kasvamine, et väljendada selle kaudu kasvatuse humanistlikku inimkeskset käsitust ja vältinud sõna areng, mis on tänaseks muutunud ideoloogiliseks võimusõnaks ja kuulub pigem majandusvaldkonda. Minu arvates ei tohi haridussüsteemi ja selles aset leidvaid protsesse allutada ettevõtlusele ja eraomanike majandushuvidele. Kodu ja kooli ülesanne on eelkõige seotud inimeseks kasvamise kõrgema eesmärgiga, milleks on ande vabalt ja loovalt avaldumine. Minu arvates on see jälle üks väga huvitav uurimusteema, kui keegi ainult võtaks seda teha tõelise sügavusega ja sõltumatult...
 

No comments: