Monday, March 28, 2011

meeskonnatööst lasteaias ja koolis

Kirjutaksin pisut meeskonnatööst haridusasutustes, sest olen seda teemat ülimalt tähtsaks pidanud juba aastaid...

Minu esimene uurimuselaadne töö käsitles meeskonnatööd lasteaias, sest leidsin varakult, et just selles valdkonnas pigistab king meie lasteaedasid kõige enam ja ühtlasi looks meeskonnatöö tohutuid võimalusi organisatsiooniliseks õppimiseks ja vananenud süsteemi sisemiseks uuenemiseks. Just eriti see viimane oli minu põhimotiiviks, miks selle teemaga tegelema hakkasin, sest olin/olen tänaseni süsteemi toimimise suhtes väga kriitiline.

Tegemist oli sellel ajal (2003) suhteliselt tundmatu valdkonnaga, väga raske oli leida materjale ja viiteid. Otsisin tikutulega taga, lugesin siit ja sealt, lõpuks põhiliselt rahvusvahelisi materjale. Väga raske oli saada oma tööd kaitsmiselt läbi... juhendamist põhimõtteliselt ei olnudki...

Huvitav oli see, et nõukaajal ju räägiti ka sageli koostööst. Seda sõna olid mõned kasvatusest kirjutavad autorid ka maininud, need olid ka ainukesed viited, mis tol hetkel mulle Eestist kättesaadavad olid. Sellest, et ma need laused välja otsisin ja uuesti esile tõstsin, tekkis eraldi kära, et olen ikka valesti tõlgendanud jms... õppisin sellest kummastavast kogemusest üsna palju...

Mida ma siis oma enese tarkusest uurima hakkasin? Küsitlesin Tallinna lasteaedade kasvatajaid, et mida nad arvavad meeskonnatööst ja võrdlesin siis lasteaia üldiseid dokumente (mida hea tava järgi peaks ju koostatama meeskonnatöös) rühmasiseste dokumentidega. Huvitav oli see, et kõik kasvatajad arvasid, et neil on lasteaedades vahva meeskonnatöö käsil (5 palli süsteemis hindasid selle keskmiselt ca 4-le), samas oli kõikides lasteadades (vist oli neid kokku neli) väga raske leida lasteaia aastaplaani ja rühmasisese aastaplaani vahel mingeid seoseid.

Seega oli meeskonnatöö pigem vahva sõna, mida oli hea kasutada ja see kõlas popilt, kuid tegelikkuses selle sisust õpetajad aru ei saanud ja ühiselt tööd ei tehtud va ehk rühmasiseselt (selle kohta uurimus häid andmeid tol korral ei pakkunud). Usun, et selles osas on aastatega olukord ainult halvenenud, sest lasteaiaõpetajate ühine planeerimisaeg on pideva eelarvete kärpimisega peaaegu kadunud.

Meeskonnatöö jaoks on vaja aega, aga aeg tähendab ju raha (loe õpetajate palka). Kooliõpetajate tööaega on uurinud EHL, nende uurimusest saaks vaadata, kas meeskonnatöö koolides saaks ajaliselt võimalik olla või on tegemist samuti pigem utoopia valda jäävaga.

Lasteaedades igatahes on koormused viidud sellisele tasemele, et rühmaõpetajad sageli teineteisega isegi ei kohtu, nende vahetus toimub laste magamise ajal... laste magamist valvab aga paljudel juhtudel õpetajaabi. Kui õpetajad soovivad meeskonnatööd teha, siis tehku seda omast vabast ajast!

Loomulikult on meeskonnatöö eduka kasvatuse/õpetamise üks eeldusi. Õpetajatel peab olema aega ühiseks planeerimiseks ja meeskonnas õppimiseks. See võiks olla üks teemadest uuele haridusministrile.

Võin selle uurimuselaadse katsetuse uuesti välja otsida...kui on kellelgi huvi...kirjutage evelintamm(at)yahoo.co.in....

No comments: