Monday, March 28, 2011

Saladuse režiim ja Eesti haridussüsteemi uus aeg

Soovitan lugeda Jaak Aaviksoo artiklit "Infokonfliktid ja enesekaitse" Diplomaatias.

Rahvusriigi informatsioonilise enesemääramise õigus tähendab ka seda, et tal on õigus saladustele ja valedele. Tal on õigus millestki loobuda, midagi mitte öelda, midagi maha vaikida jne. Ja kindlasti ma ei tahaks seda õigust võtta ainuüksi Eesti riigile ja rahvale, vaid laiendada seda õigust, või õigemini – elu on seda alati laiendanud – kõikidele organisatsioonidele, kellel eksisteerib mingilgi tajutaval tasemel eneseteadvus.

Saadaksin siia kõrvale ühe hiljutise huvitava loengu

Glenn Greenwald: How the US Government Strikes Fear in Its Own Citizens and People Around the World

Minu arvates on täheldatavad sarnased isikuvabadust ohustavad tendentsid. Glenn Greenwald räägib saladuse režiimist (secrecy regime), mille abil on USA korporatiiivne eliit astunud väljaspoole USA seadusi ja inimõiguse raame. Greenwald kirjutab, millised on sellise saladuse režiimi mõju USAle ja kogu maailmale tervikuna (Iraak jne)  ja kirjutab ka Wikileaksist kui varjatud valitseva eliidi ainsast tõsisest ohuallikast viimase kümnendi USAs ja tohutust sõjast avalikustamise vastu.

So, Wikileaks, is one of the very, very, very few entities that has proven itself capable of breaching that wall of secrecy. That is why it is one of the very few entities that has finally put some degree of meaningful fear in the heart of this national security state. For that reason and that reason alone is all I need. That is why I think a defense of Wikileaks has become so vital and so crucial and such an obligation on the part of anybody who believes that this regime of secrecy is so harmful.

Minu arvates on märkimisväärne, et eelmise valitsuse riikliku julgeoleku esimees hakkab nüüd meie haridusministeeriumis toimetama. Erinevalt USA naiivsetest kodanikest, peaks meie Nõukogude kogemusega rahvale olema sissekasvanud allikakriitilisus ja võime selliseid ohte kiiremini läbi näha... samuti on kõikidele avalikult teada, milline tohutu ideoloogiline tööriist on haridussüsteem...

loe teemast pikemalt siit.

No comments: