Tuesday, April 19, 2011

Raha lastele!

Soovitan tutvuda lastevanemate aktsiooniga "Raha lastele", alustasid facebookist, nüüd on neil oma veebileht. Minu arvates on tegemist väärt ettevõtmisega! Lõpuks ometi hakkavad inimesed jõulisemalt reageerima valitsevale kohutavale ebaõiglusele.

Teema on konkreetne -  maha Tallinna TV ja raha antagu lasteaedadele. Miks mitte? Savisaar peaks oma  propagandamasinat ikka ise üleval pidama ja rahva raha rahule jätma! Väga õige ettepanek.

Lehel on selline info:

Tagada igale lapsele kõlblik lasteaiakoht on Tallinna kohalikule omavalitsusele seadusega pandud kohustus, mida linn ei tohi jätta täitmata. Raha selleks tuleb meie, lapsevanemate ja maksumaksjate taskust. Senikaua, kuni Tallinna Linnavalitsus ei ole suutnud täide viia oma esmaseid kohustusi, ei ole neil õigust suunata raha nende endi poolt loodud lisaväljaminekuteks, milleks on Tallinna TV.


Rahvastikuregisti andmeil seisuga 09.08.2010 elas Tallinnas 29 295 last vanuses 1-6 aastat, neist 15 926 olid vanuses kuni 1-3 aastat. Seega 27%-l Tallinna lastest pole võimalik munitsipaallasteaias kohta saada. Selle võrra on olulisem, et avatakse uusi (era-)lasteaedu ja toetatakse lastehoiuteenust (sel aastal aga kärbiti).


Laste arv Tallinna lasteaedades on viimase kolme aastaga kasvanud 1500 võrra, rahastamine on vähenenud samal ajal tervelt 2.5 miljoni euro võrra.


Me ei esinda ühtegi erakonda ja me ei võitle ühegi üksikindiviidi vastu. Küll aga võitleme me ebaõigluse vastu.

Nenede facebooki aktsiooniga Maha Tallinna TV - raha lasteaedadele on nõustunud
15,423 FB liiget. Pole paha!

Loodan, et ettevõtmisel on mõju ja jõudu Tallinna LV laste arvelt koonerluse vastu võitlemisel. Oleks hea kui info sellest leviks ka facebookist väljaspoole...koduleht on esimene võimalus... aga teine ja kolmas?

Kutsun üles ka teiste omavalitsuste lapsevanemaid ja koolirahvast jõulisemalt ühinema, et omavalitsuste omavoli vastu võidelda! Võtke eeskuju ja tehke järele, tehke veel pareminigi.

ps! Samal teemal avaldasin 6. mai 2011 Õpetajate Lehes artikli "Raha lastele! - laste arvelt koonerdada ei tohi!"

No comments: