Tuesday, September 13, 2011

meedia usalusväärsusest ja OECD info õpetajate palkade kohta

Millised huvitavad võimalused infotõlgendamiseks ja andmete esitamiseks.... lihtsalt näide elust enesest! Tekib küsimus, kas meie peavoolu meedia on üldse usaldusväärne.

Loe värsket Piret Seedre postitust Õpetajale vääriline palk lehel


Täna avaldatud OECD iga-aastasest haridusindikaatorite ülevaatest «Education at a Glance» selgub, kui oluliseks peavad riigid õpetajate kui haridussüsteemi võtmeisikute tasustamist.

Arvestamaks riikide jõukuse erinevat taset, on universaalseks indikaatoriks võetud 15 aastase töökogemusega õpetaja palgamäära suhe vastava riigi ühe elaniku kohta tulevasse sisemajanduse koguprodukti (SKP per capita).

2009. aasta andmete järgi on OECD riikide põhikooliõpetajate palgamäärade ja SKP suhte keskmine väärtus 1,24. Õpetajate tööd enim väärtustavateks riikideks (võrreldes riigi jõukusega) on Korea, Saksamaa, Mehhiko ja Portugal, kus vastav näitaja ületab 1,6.

Eesti on antud tabelis Ungari ees eelviimane, näitajaga 0,76. Ehk Eesti riik väärtustab oma õpetajat raske ja vastutusrikka töö eest enamikest OECD riikidest ligi kaks korda vähem.

Veelgi halvemas valguses võrreldes teiste riikidega on Eestis gümnasiumiastme õpetaja töötasu.

 ja võrdle sama allikas Postimehe artiklis avaldatuna...

Möödunud kümnendil tõusis Eestis õpetajate palk arenenud riikide võrdluses kõige kiiremini, selgub OECD haridusindikaatorite ülevaatest «Education at a Glance».


No comments!

Ps Õpetajate palgataotluste toetuseks toimub meeleavaldus 19.septembril kl 16:00 raadiomaja ees. Luba on olemas ja ettevalmistused käivad täie hooga. Kui tahad aidata, siis anna teada! Näiteks vajame võimendit ja mikrofone.

No comments: