Sunday, September 11, 2011

õpetajate palk, koolireform ja haldusreform

Veel üks oluline teema Eesti elust ja  haridusest:

Ministri avaldusega 5. septembrist on pandud omavahelisse seosesse õpetajate palk, koolireform ja haldusreform. Kõik seda kavatsetakse teha jõuga ja ilma igasuguste investeeringuteta. Tegemist on meie riikliku sisepoliitika uue tasemega.

Hästi võtab olukorra kokku Postimees oma juhtkirjas 7.septembrist. 
Haridusministeeriumi ettepanek, millega antakse õpetajatele lootus saada palgalisa, kui omavalitsused ebaefektiivse majandamise lõpetavad ja väheste õpilastega koolid vastavalt vajadusele kas osaliselt või tervikuna sulgevad, toob kaasa äratundmise: sellist lähenemist lahendamatutele probleemidele oleme juba näinud.

Seesugusest juhtimisvõttest leidub näiteid nii võimukoalitsiooni kui ka Tallinna linnavalitsuse tegevusest. Raskeid otsuseid tuleb teha, kuid vastutust nende otsuste eest ei soovita enese kanda võtta. Lahendusena lükatakse otsuse tegemine kas avalikkuse, kohalike omavalitsuste või kultuuritegelaste-haridustöötajate endi peale.


Millised oleksid nüüd järgmised olulised sammud nii Eesti avalikkusel, haridustöötajatel kui koolijuhtidel? Kas jõu - ja hirmupoliitika viljelejatega on sisuline dialoog võimalik ja kuidas seda saavutada?

Liikumisega Õpetajale vääriline palk  kommuuniga näoraamatus tasub endiselt liituda. Kuid tegemist ei ole asjaga iseenesest, põhimõtteliselt on see vaid üks võimalikest foorumitest, mille kaudu kodanikkond saab aktiivselt osaleda ja oma arvamust haridusküsimustes avaldada.

Oluline oleks luua kohalikke foorumeid, kus huvigrupid saaksid võrdsete partneritena kohtuda ja nii kohaliku kui riikliku tasandi haridusotsuste aruteludes sõna saada. Meil on täna juba inimesi, kes korraldavad kaasava juhtimise koolitusi. Kaks väga head tegijat, kes Eestis tegutsevad, on Ivika Nõgel ja Piret Jeedas. Minu arvates on nende teadmised ja oskused hädavajalikud, et jõumeetoditest koostööle liikuda. Ivika Nõgel osales väga aktiivselt meie esimesel meeleavaldusel ja on ka hariduslistis juba arvamusi avaldanud, mille üle minul on ainult hea meel.     

Siiani olen mina kogenud ka nn kodanikuühiskonna sildi all toimivaid valdavalt monoloogilisi valmisvastustega arutelusid, kus kohaletulnud on võtnud riski jääda kaasosaliseks valitseva võimueliidi jõupoliitikas.  Oma seisukohtade esitamiseks ja otsustamises kaasa rääkimiseks on võimalusi loodud minimaalselt. Sellest tulenebki, et inimesed on pettunud ja ei usu enam koostöösse. Palju on passiivset nurinat ja hirmu eksida, esitada seisukohti, mida enamus heaks ei kiida.

Samas on vanemate põlvkondade kogemused ja elutarkus hädavajalik. Tuntud koolijuht ja õpetaja Lauri Leesi osales 5.septembri meeleavaldusel ja on oma arvamuse meedias alati väga selgelt välja toonud. Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor ütles ETV saates ja oma seisukoha. Mina leian, et ka teised koolijuhid ja õpetajad võiksid sama julgelt välja tulla omapoolsete ettepanekute ja nõudmistega.

Kodaniku hääl peab olema kuuldav, selleks korraldame 19. septembril kl 16:00 meeleavalduse raadiomaja juures Tallinnas. Näib, et nooremal põlvkonnal siiski jätkub entusiasmi, tulevikulootust ja ollakse valmis panustama. Õpilaste ja üliõpilaste ühendused saavad olukorra tõsidusest aru ja on valmis kaasa lööma. Noored õpetajad on algusest peale olnud kõige aktiivsemad osalejad.

Loodan, et meid on seekord palju ja tekib omamoodi vabaõhu ühisfoorum. Haritlaste meeleavaldus on pigem rahumeelne sisuline seisukohtade kujundamine ja solidaarsusüritus, seda näitas juba ka eelmise 5. septembri meeleavalduse kogemus. Julgustan kõiki osalema ja kui jõudu/kogemusi ja tahtmist on siis ka ettevalmistusprotsessiga liituma. Selleks võib kirjutada mulle või näiteks ka Õpetajate Liidule.

Õpetajate palgataotluste toetuseks on lähema kahe nädala jooksul oma seisukohad avaldanud Lastekaitse Liit, Õpilaste Omavalitsuste Liit, Lastevanemate Liit, Üliõpilaskondade Liit, Koolijuhtide ühendus, Arstide Liit, MTÜ Kodaniku Hääl ja mitmed teised poliitilised ja apoliitilised organisatsioonid.   

Kutsun ka teisi organisatsioone ja ühendusi oma seisukohti meedia vahendusel avalikkusele teatavaks tegema. Küsimus ei ole pelgalt õpetajate palgas, küsimus on meie laste hariduses, küsimus on Eesti tulevikus.

No comments: