Saturday, October 29, 2011

Meeleavaldus Tallinna lasteaedade toetuseks 3.novembril kl 15:00

Mul on hea meel tõdeda, et võib täheldada märkimisväärset kodanikuaktiivsuse tõusu ka Eestis. Õpetajate palkade tõusu nõudnud meeleavaldus Toompeal oli mõjus ja osalejate arv täiesti märkimisväärne. Ei ole me enam orirahvas, vaikne ja uimane... oleme lihtsalt pika vinnaga.

Samas oleks kurb, kui meie kodanikuaktiivsus jääks seisma pelgalt õpetajate palganõudmiste juurde. Kodanikena peaksime ikkagi nõudma midagi palju enamat, kui 20% palgatõusu meie õpetajatele.

Lugesin täna artiklit olukorrast Kreekas
kus muuhulgas on ühe Kreeka näitleja Haris Attonesi tweet: "Pooled minu sõbrad on emigreerunud, teine pool on sulgunud iseeendasse."

Kas see on see Euroopa, millest raudse eesriide taga unistasime? Mulle näib, et mitte. Mulle näib, et Euroopa kriis on tõsine, palju tõsisem kui lihtsalt majanduskriis. Tegemist on eetika kriisiga, tegemist on inimõiguste kriisiga ja seda siinsamas meie lähimas naabruses.

Lugesin tagantjärele teadetest, et hariduslist oleks kui kaaperdatud ja seal arutataks väga valesid asju... samas  lugesin väga mõistlikke vastuseid sellele oletusele. Tõesti, inimesed ei ole enam vaiksed ja vagurad lambad, neil on oma arvamus ja võimalus see välja öelda. Kuidas ja kas õnnestub taastada vaigistamine ja vaimne vangistus - selles on küsimus, mitte ainult siin listis, vaid ka  globaalselt.

Teine oluline küsimus, mida peaksime endalt küsima - milline on see tulevik, mida tahaksime näha. Aastaid oleme liikunud justkui automaatpiloodil kujuteldava Lääne progressi suunas. Täna on selge, et see edu on müüt, kapitalismi (leebemas keeles vabaturumajandus) ja kommunismi võrreldakse järjest enam... need on olnud kui ühe ajastu kaks poolust, samas põhinenud sarnastel struktuuridel, mis tänaseks oma aja on ära elanud.

Kui 90-ndatel kukkus kokku suur osa kommunismiideaalist, siis minu arvates oleme jõudnud ajastusse, kus on purunemas ka vabaturumajanduse idealism.

Põhiliseks küsimuseks täna on, kuhu ja kuidas siis edasi. Mulle näib, et Eesti inimesel on alles nüüd võimalik olla loov ja vaba, sest alles praeguses kriisis saame selgeks, et meie valikud on piiramatud. Tegelikult ei ole valmisprogramme ja ideaalmudeleid. Neid on teistel täpselt sama palju kui meil. Saame vabaneda oma rahvuslikust alaväärsuskompleksist ja hakata maailma vaatama avatud silmadega, nagu võrdne võrdsega vastastiku seistes.
  
Ühena sellistest loovatest algatusest võiks olla haridusarutelude algatamine ja seda täiesti uuelt aluselt, kus ei oldaks enam kinni vana süsteemi kerges modifitseerimises , vaid julgetaks tõesti unistada ja eksperimenteerida, julgetaks mõelda ja öelda. Omamoodi Eesti uue laine haridusuuendus, mis suudab vaadata tagasi ja edasi ilma kompleksideta ja mõelda välja Eestile ainuomaseid ideid ja lahendusi.

Minu arvates võiks just meie hariduselu olla see Eesti "Nokia",  mille baasilt saame jõuda Euroopa rahvaste perre ja olla aktsepteeritud partneriks nii Skandinaaviale kui Kesk-Euroopale. Väikese venna kompleksist vabanemiseks on vaja saada selgusele iseendas ja kujundada omailm, ilma teiste külge liialt klammerdumata, kuid siiski avatult ja õppimishimulisena otsida oma teid.       

Lisaksin veel, et meeleavaldusi hariduse ja sotsiaalvaldkonna probleemkohtade teadvustamiseks kerkib nagu seeni peale vihma. Neljapäeval saab näidata oma rahulolematust Tallinna linnaisade suhtes, kes ei rahasta lasteaedasid rahuldaval tasemel. Keskerakond,  kes Toompea meeleavaldusel promeneeris kui aukülaline ja omainimene, saab seekord tugevat kriitikat ja rahva õiglast meelepaha tunda.

Tule ja osale Tallinna lasteaedade toetuseks korraldatud meeleavaldusel.  Olukord, kus lasteaedades on ülerahvastatud rühmad, hooned on lagunenud, õppevahenditeks ja elementaarseks tegutsemiseks vajalike vahendite soetamiseks raha ei ole, õpetajatel on rasked töötingimused ja väga madalad palgad, ei saa enam edasi kesta.

Meeleavaldus toimub Vana-Viru tn 12 neljapäeval 3. novembril algusega 15:00.

Meeleavalduse algataja on MTÜ Kodaniku Hääl.

Kohtumiseni meeleavaldusel!


Ps palun edastada kutse võimalikult paljudele, sest mida rohkem inimesi tuleb, seda tugevam on sõnum.

Pilt on tehtud Stockholmis 15.oktoobril, kui toimus üks üleilmsetest meeleavaldustest Wall Streedilt alguse saanud Occupy- liikumise markeerimiseks. Ka Stockholmi toimub pidev meeleavaldus, osalesin esimestel päevadel ja nüüd jälle eile õhtul. Pidevalt on kohal ca 10 - 15 inimest, facebookis osaleb ca 200 ja liikumine on pidevalt kasvav.

No comments: