Monday, October 10, 2011

ökosotsiaalne turumajandus

Uudiseid Londonist, eile kogunes tohutult rahvast. vt pilte

Olukord ei ole sugugi lootusetu. Inimesed on lahendusi otsinud juba aastaid. Mida on variantidena välja pakutud?

Sobrasin oma raamatukogus ringi, et koguda allikaid uueks artikliks. Taasavastasin muuhulgas Franz Josef Radermacheri raamatu " Tasakaal või häving. Ökosotsiaalne turumajandus kui üleilmse jätkusuutliku arengu võti" (2002, eesti keeles 2005).

Samal teemal kirjutab Roheliste erakonna väljaandes Kortsleht Rein Einasto, et

Roheline vaimsus aitab ellu jääda

Tallinna Tehnikakõrgkooli professor Rein Einasto kutsub inimesi üles vaimseks roheliseks revolutsiooniks ning peab ainuõigeks majandusmudeliks ökosotsiaalset turumajandust.

Radermacher pakub välja 4 võimalikku tulevikustsenaariumi nn maailma tulevikuvõimaluste tüpoloogia (lk 125):

a) tänane WTO režiim koos suure globaalse kasvuga (k.a. new economy), kuid suurenev sotsiaalne kihistumine Põhjas ja Lõunas keskkonna hävitamine. neoliberaalne vabakaubandus, ei ole jätkusuutlik.

b) WTO lisakss jõulised julgoleku meetmed inimõiguste ja vabaduse arvelt, suurenev kuritegevus. 

c) ökosotsiaalne turumajandus, üleilmne ühiskondlik kokkulepe, lisaks inimõigused ja vabadus, lisaks inimeste sotsiaalsed ja kultuurilised õigused (õiglus, ausus, erapooletus). tasakaalustatud arengu tee.

d) WTO, lisaks jõulised julgeolekumeetmed, lisaks tugev ökodiktatuur nõrgemate suhtes.

Kel aega ja huvi, võiks lugeda, lausa emakeeles saadaval... Lugesin seda ise juba mõni aeg tagasi, mäletan häguselt, et olin Radermacheri ideede suhtes optimistlik, kuid üpris kriitiline, sest tema sõnastuses (vähemalt mulle näis) on tegemist ikkagi tsentraalselt "juhitud" lahendustega.

Katrin Idla Sirbis väljakäidud mõtted kohaliku jätkusuutliku eluviisi teemal on üpris põnev, omamoodi huvitav Eesti liberaalne versioon.


Mina arvan, et peaksime liikuma suurema jätkusuutliku lokaalse mitmekesisuse suunas ja olulist rolli peaks mängima kodanike suurem teadlikkus ja reaalne osalemine otsustusprotsessides. Wall streetil toimuv pidev diskussioon tulevikuküsimustes on liikumine variant c suunas (koos osalusega), seetõttu jälgingi suure huviga, kuhu jõutakse. Tänaseks on "kaasatud" 101 linna USAs ja üle tuhande paikkonna kogu maailmas.

No comments: