Friday, October 14, 2011

Pedro Moreno maailmarevolutsioonist

Sain hiljuti artikli, kus Pedro Moreno  (noor ajakirjanik ja mõtleja) kirjutab globaalsest revolutsioonist. Ta on muuhulgas ka Euroopa esindaja liikumises World Youth Movement for Democracy.

Pedro kirjutab, et meil tuleb leida uus süsteem, kus otsuseid saab vastu võtta ainult teatava hulga inimeste toetusel ja nõusolekul. Tänu majanduskriisile oleme jõudnud uude ajastusse.

Inimesed ei saa enam leppida olukorraga, kus eliit teeb otsuseid, mis eiravad enamuse vajadusi või huve. Seetõttu on paljudes riikides inimesed tänavatel. Ainukesed, kes ikka liberaalses demokraatias ennast hästi tunnevad, on poliitiline eliit ja pangandusjuhid.  Neid rahva protestid muretsema ei pane, sest nende arvates on liberaalne demokraatia ideaalne ühiskonnakord (nagu Fukuyama oma raamatus "End of History" leidis).

Mis on ühist Araabia, Aafrika, USA ja Euroopa protestilainetel? Noored inimesed üle maailma on tööta, meeleheitel, vaigistatud ja ei lepi enam sellega. Noored saavad aru, et nad on otsustamisest järsult eemale tõrjutud ja nõuavad nüüd oma seadusjärgset kohta.

"Kriis algas kui rahandustorm, aga kui selgus, et poliitikud ei ole võimelised nende probleemidega hakkama saama, muutusid poliitikudki osaks probleemist. Mis alguses oli majanduskriis, on tänaseks muutunud poliitika ja süsteemikriisiks."

Probleem ei ole konkreetsetes isikutes, valitsustes või riikides. Valitseb moraalse autoriteedi kriis. Valitsustel, kes tormasid appi pankadele, aga jätsid oma inimesed  hätta, ei ole enam rahva usaldust. 

Usalduskriisist väljumiseks tuleb kaasata inimesi otsuste tegemisse, see tähendab kardinaalselt muutunud poliitilisi- ja riigijuhtimispraktikaid. Seetõttu võibki seda Pedro Moreno arvates nimetada uueks ajastuks.

Noor autor, huvitavad üldistused!

Vaata lisaks videona:


No comments: