Monday, November 07, 2011

Harjumaa õpetajad umbusaldavad haridusminister Aaviksood

Sain teada vanaema Õhtulehe vahendusel, et Harjumaa õpetajad on algatanud umbusaldusavalduse minister Aaviksoo vastu. Guugeldades leidsin tervikteksti. Lisan selle siia teistelegi tutvumiseks.

Leian, et tegemist on otsustava sammuga. Mul on hea meel, et Harjumaa õpetajad on julgelt probleemidele silma vaadanud ja tegutsevad. Loodan, et ka teised organisatsioonid ei jää pealtvaatajaks, vaid esitavad oma seisukoha operatiivselt.

Olukorras, kus hariduselus toimuv on pigem pidev kriis kui areng, ei saa jätkata. Riik ja kohalikud omavalitsused ignoreerivad järjekindlalt nii Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatut:
§ 37.  Igaühel on õigus haridusele. Õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta.
Et teha haridus kättesaadavaks, peavad riik ja kohalikud omavalitsused ülal vajalikul arvul õppeasutusi. Seaduse alusel võib avada ja pidada ka muid õppeasutusi, sealhulgas erakoole.
Laste hariduse valikul on otsustav sõna vanematel.
Igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust. Õppekeele vähemusrahvuse õppeasutuses valib õppeasutus.
Hariduse andmine on riigi järelevalve all.


Riik ja kohalikud omavalitsused jätkavad hoolimata õiguskantsleri, kodanikkonna ja õpetajaskonna nõudmistest koolide ja lasteaedade vaegrahastamist, samas suunatakse raha valdkondadesse, mis Eesti riigi ja rahva arengu seisukohalt on sekundaarse tähendusega. Toimub pidev haridusreform, kuid reaalselt suudetakse tegeleda ainult õppekavade ümberkirjutamisega.

SA Kultuurileht tegi alles eelmisel nädalal teatavaks ajakirja "Haridus" (ilmus alates 1917. aastast) väljaandmise lõpetamise, sest ressursse ei jätkuvat. Õpetajate ületundide vähendamiseks soovitab minister pöörduda kohtusse, samal ajal kehtestades reegleid, mille täitmiseks neid ületunde tehakse. Nimekiri kõikvõimalikest paberitest, mida õpetajad täitma peavad on pikk ja põhjendamata. Seda loetelu kurbadest faktidest võiks jätkata.

Meil on vaja avarapilgulist koostöösooviga ministrit, kes suudaks hariduselu edenemise eest seista nii oma sõnades kui tegudes. Demagoogia, pideva bürokraatia ja kontrolli ning vaigistamise aeg meie hariduspoliitikas tuleb lõpetada, kuid selleks on vaja meie kõikide ühist pingutust.


Avalduse tekst:

Eesti Vabariigi Valitsusele, Riigikogu kultuurikomisjonile, Riigikogu Isamaa ja Res Publica Liidu, Reformierakonna, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonidele

Saadame Teile Harjumaa õpetajate poolt algatatud umbusaldusavalduse minister Jaak
Aaviksoole. Loodame, et peate vajalikuks adekvaatselt reageerida meie avaldusele. Teame, et meie poolt esitatud umbusaldusavaldusest üksi ei piisa ebasobiva ministri väljavahetamiseks, kuid midagi peab ju ette võtma! Kaua võib?

Umbusalduse avaldamine haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoole

Avaldame umbusaldust haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoole tema
õpetajavaenuliku tegevuse pärast. Olnud aastatel 1995-1996 haridusminister kaotati
tema algatusel õpetajatele pedagoogilise töö staaži eest tasu maksmine ning tema
vastuseisu tõttu jäi seadustamata õpetaja staatus. 2011. aastal, saanud uuesti
haridusministriks, loobus ta IRL-i valimisprogrammis kavandatud eesmärgist õpetajate
palga alammäära tõstmiseks vabariigi keskmise palga tasemele 2014. aastal ja nagu
selgus, ei pidanud isegi vajalikuks taotleda Vabariigi Valitsuselt õpetajate palga
alammäärade tõstmist alates 01.01.2012.a. Halvasti ettevalmistatud kõrgharidusreform,
kavandatav, sisuliselt ettevalmistamata, gümnaasiumide likvideerimine, populistlikud
avaldused õpetajate palgatõusu tagamiseks, autoritaarne juhtimisstiil jne takistavad
Eestis hariduse arengut. Ootame Vabariigi Valitsuselt ja Riigikogult objektiivset
hinnangut J. Aaviksoo tegevusele ministrina ning olukorra paremustamiseks
konkreetsete meetmete rakendamist.

Umbusaldust toetavate Harjumaa õpetajate nimel

Helle Kaasik
2. novembril 2011.a

Loe lisaks minu kirjutamisi 28. märtsist 2011

saladuse režiim ja hea uus haridus Eestis

No comments: