Friday, December 02, 2011

Eesti Haridustöötajate Liit - kui passiivsus muutub normiks

Lugesin 1. detsembri Päevalehest    artiklit "Õpetajad pole streigiplaane unustanud." Sven Rondiku tsitaat: "Kui peaksime otsustama streigi kasuks, siis on meil kavas teha õpetajate hulgas küsitlus, kui paljud neist on reaalselt valmis streikima.”

Eh, mul on ju ühest küljest hea meel lugeda, et EHL tegutseb oma liikmetele paremate palgatingimuste nõudmiste suunal, aga meetodid on minu arvates kaugelt küsitavad.

Miks korraldada küsitlus alles  peale otsust? Demokraatlikus ühiskonnas tehakse otsus inimestega arutades. Peale otsust on ju küsitluse korraldamine sisuliselt mõtetu tegevus.

Lisaksin siia vahelugemiseks Tarmo Jüristo artiklile demokraatia keerulisusest, milles ta võtab kokku olulisi mõtteid, mida ka mina viimasel ajal olen mõlgutanud ja nüüd ei pea ise kirja panema hakkamagi (Aitäh, Tarmo!):


Ma olen loobunud ärritumast kuuldes kedagi avalikkuses märkimas — nagu seda Eestis paraku sageli juhtub — et “demokraatia on enamuse võim vähemuse üle”. Kui aga Jaak Allik leidis olevat kohase Haapsalu kultuurimaja lavalt inimestele loengut pidada, kuidas “demokraatia on, lõppude lõpuks, süsteem, kus rahvas valib erakondadade vahel ning selliselt valitud esindajad otsustavad ühiskondlike küsimuste üle hääletuse teel”, siis oskasin ma selle peale ainult pead vangutada. Minu arvates oleks kena, kui inimesed, kes on meie demokraatlikult valitud esindajad, omaks vähemalt üldist arusaama sellest, mida tähendab “demokraatia” lisaks triviaalsele sõnaseletusele, et see on “rahva võim”.

Mõistagi ei püüa ma väita, et see mida Jaak Allik lavalt kirjeldas ei ole demokraatia. Alliku remark oli üldine kokkuvõte praegu Eestis riigi tasandil kasutusel olevast poliitilisest süsteemist — ning Eesti on kahtlemata demokraatlik riik. Samas, öelda, et “see on demokraatia” ei ole sama, mis öelda “demokraatia on selline”. Mida Allik kirjeldas on demokraatia üks konkreetne vorm mitmete võimalike hulgast. Ma usun, et ta on teadlik tõsiasjast, et sedalaadi demokraatiale on olemas alternatiive, mis vaatamata oma erinevustele oleks siiski samuti demokraatiad — ning et tema väljaütlemine peegeldas pelgalt nägemust sellest, mis võiks olla “tõeline demokraatia”. Selline asi kõlab üsna tõenäolisena, kuivõrd siin on tegemist ühe Eesti poliitikute seas laialt levinud vaatega, millel on mõned olulised järelmid.


Ka EHL ei ole siin mingi erand, ollakse oma juhtimisstiililt tüüpiline Eesti 90-ndate organisatsioon, aga nüüd oleme jõunud ajas 20 aastat edasi, mehed (ja need on ju peamiselt mehed, olgem ausad!), ärgake!

Seega minu teine küsimus EHL juhatusele, kas 1000 - 1500 inimest Toompeal ei ole EHL juhatuse arvates piisav märk, et õpetajad on valmis streikima? Seda on väga paljud ka nii oma plakatite kui välja ütlemistega korduvalt kinnitanud.

Hiljaaegu toimus muideks EHL volikogu koosolek, mida seal siis arutati ja kas seal arutati näiteks muuhulgas ka strateegiat, kuidas õpetajate palgavõitluses efektiivsemalt tegutseda? Palusin tookord võimalust osalemiseks (tegemist on ju ikkagi EHL sisearuteluga), kuid kahjuks keegi minu kirjale tol korral ei vastanud.

Palusin võimalust osalemiseks põhiliselt seetõttu, et EHL tegevusest on väga raske sotti saada. Infot lekib väljaspoole vaid väga valitult ja väikeste annustena (Sven Rondiku kommentaarid kusagil lehes nt). Rondik ise kinnitab, et töö muudkui käivat ja kui ei usu, et siis astuks nende kontorist läbi. Kas tõesti saab organisatsiooni tegevusest aimu ainult kohale tulles? Tänapäeval? Ühtlasi kutsun muidugi kõik õpetajaid Sven Rondiku juurest läbi astuma, kontor asub Tallinna Raadiomajas. On omaette vaatamisväärsus ja ajarännak. Eriti noorematel õpetajatel oleks see huvitav võimalus ajalooliste vaatamisväätrustega tutvumiseks. Isegi õpilasi ehk tasuks kaasa viia nt ühiskonna ja ajaloo õpetajatel. Tegemist on ju kaduvate väärtustega... Nali naljaks, leian, et üks põhilisi põhjuseid, miks ametiühingud Eestis kiratsevad ja jäävadki kiratsema on see, kui õpetajate ametiühingu toimimises muutusi ei tule.

Soovitan guugeldada ja uurida, millega EHL juhatuse liikmed on viimasel ajal (2010, 2011) õpetajate ametiühinguliikmise valdkonnas silma paistnud.
Mina vaatasin esimesena Aleksandr Tiidemanni (EHL II mees).  

EU kutsehariduse ümarlaua osalejate nimekiri.

Õpetajate palgateemad tõepoolest vaid üks osa meie õpetajaid puudutavatest küsimustest.  Selgus, et toimub kutseharidusalane EL õpetajate ametiühingute ümarlaud, mida korraldatakse igaaastasena, kus näiteks 2009 aastal osales ka EHL esindajana Aleksandr Tiidemann.

Ürituse ülevaatest lugesin:
Vocational Education and Training is becoming an increasingly important topic in Europe. As the Copenhagen Process is approaching its first deadlines in 2010, it will require close monitoring from teacher unions in order to fend off a too narrow economic discourse. On the wider European level, it will be a challenge to engage more members in the discussions on VET. In the light of the financial crisis however, a strong focus on VET is emerging. Hopefully the upcoming seminars will contribute to this focus.

Ka Eestis on see küsimus teravalt päevakorral, samas on EHL osalus avalikkuse informeerimisel olnud olematu. Õpetajate seisukohad kutsehariduse küsimuses justkui puuduksid. Pannes google otsingusse: EHL kutseharidus Aleksander Tiidemann saame ainukese Aleksandr Tiidemanni puudutava vastena EHL kodulehe.

EHL kodulehel ei ole jälgegi tööst, mida EHL justkui teeks ja rohkem hr Tiidemanni tegevuse kohta veebist jälgi ei leia.

II Evi Veesaar välisasjade sekretär ja Tallinna ametiühingute esinaine:

Education Officials Discuss Reforms in New York

märts 2011
Representatives from Estonia are attending an education conference in New York, to which the US Department of Education invited 16 countries known for quality public eduation to discuss reforms and teachers' role in school.


Also attending the event with the Estonian delegation will be Chairman Toomas Kruusimägi of the Association of School Directors; Margit Timakov, managing member of the teachers' union; international secretary Evi Veesaar of the Education Personnel Union; and Education Ministry public relations director Kalmar Kurs.

(Uudis on olemas ka EHL kodulehel Eesti keelsena, puuduvad viited toimunud ürituse kodulehele, töödokumentidele jne)

HTM on edastanud info Õpetajate Lehele
ja keegi inimene kommunikatsioonibüroost on teinud uudise Eesti õpetajatele.

40th National Congress of ZNP Delegates in Warsaw 2010

Õpetajate Päeva pidulik tähistamine (Lasteaia kodulehe uudis)
oktoobris 2011

Sama uudist Tallinna lehel 
ja mitmete koolide jms lehtedel, aga EHL leht kahjuks esimeste hulgas välja ei tulnud.

2011 EHF foorum - „Eesti Haridusstrateegia 2020"

 "Märka ja aita" meililist.
Komisjoni liikmeks on Evi Veesaar

Päevalehe uudisest 26.oktoobri meeleavaldusega seoses loen:
Evi Veesaar, Tallinna haridustöötajate ametiühingute liidu juht, tuletas meelde, et enne viimaseid riigikogu valimisi käisid nad kohtumas kõigi erakondade esindajatega, kes kõik lubasid nagu üks mees haridust väärtustada ja kinnitasid, et õpetajate palkade tõstmine on nende prioriteet. „Kõik need konkreetsed lubadused on nüüd aga kadunud,” kahetses Veesaar. Noor ülikooli lõpetanud magister, kes hakkab õpetajaks, saab palka 608 eurot bruto. Maksimaalne summa, mida õpetaja võib teenida, on 888 eurot – metoodiku tasemele jõudes. Õpetajate esindusorganisatsioon nõuab, et 1. jaanuariks tõuseks õpetajate palk 20 protsenti.

oktoobris 2011

Mustamäe kooli õpetaja vallandati süüdistatuna õpilase peksmises

Tallinna Mustamäe reaalgümnaasiumi direktor Olga Kalju lõpetas töösuhte kollektiivi usaldusisiku, matemaatikaõpetaja Valentina Šatajevaga, kellel oli õpetajastaaži 45 aastat ning kes oli koolis töötanud 1997. aastast alates. vallandamise põhjuseks oli õpilase väidetav peksmine.
 

Vallandatud Šatajeva usub, et põhjus temast lahtisaamiseks leiti nagu imeväel pärast seda, kui ta pöördus direktori poole õpetajate õiguste küsimuses.
 

Šatajeva märkis, et kool ei ole saatnud õpetajaid korralisse tervisekontrolli, lastevanematega kõnelemiseks peavad nad kasutama isiklikke telefone, asendustunde ei tasustata täies mahus jne.

Šatajeva kirjutas probleemidest Tallinna haridusametile ning  7. septembril ka Tallinna õpetajate ametiühingule.  

 "20. septembril kutsus direktor mind ootamatult enda juurde  ning ütles, et ma peksin õpilast," rääkis Šatajeva RusDelfile
 

15. septembril pöördus kuuenda klassi õpilane oma klassijuhataja poole ning ütles, et sai koolisööklas trauma, kui Šatajeva teda pähe lõi. Vigastused fikseeris kooliõde. 
 

Koolidirektor ütles Šatajevale, et tal on juhtunu kohta nii suulised kui ka kirjalikud tõendid.   

"See pole nii," kinnitas vallandatud õpetaja Delfile. "Ütlesin direktorile, et kogu süüdistus peksmisest on alusetu. Ütlesin, et kui  mulle näidatakse kirjalikke tõendeid peksmise kohta, siis ma kirjutan selgituse. Midagi ei näidatud."
 
Õpetaja ei saanud abi ka haridustöötajate ametiühingust, kuhu Šatajeva  pöördus. Ametiühingu esimees Evi Veesaar kinnitas Delfile, et nad tahavad naist küll kaitsta, kuid viimane keeldus selgitustest. "Mida mul on veel selgitada," imetas  Šatajeva, kes oma sõnul oli kirjas ametiühingule kõike juba jutustanud.


Viimane on huvitav juhtum, mis kinnitab meie õpetajate ametiühingute seisu väga ilmekalt ja ilmselt vajaks veelgi arutamist ja esile tõstmist. Siia kõrvale tahaksin asetade hiljutise lapsevanema kirja, milles ta kiidab anonüümselt oma lasteaiaõpetajaid ja juhatajat, kardab olla avalik, sest isegi kiituse eest represseeritavat.
Kirjutasin sellest oma bogis pealkirja all: Kui anonüümsus muutub normiks.

Vaatasin Õpetajate Lehest (kasutasin otsingut), millal Evi ja Aleksandr viimati oma organisatsiooni liikmeskonnaga meie ainukese õpetajatele suunatud ajalehe kaudu avalikult suhtles... so õpetajatele  artikleid kirjutasid. Ei midagi. Vaikus. 

Eesti Haridustöötajate Liidu tänane juhatus vastavalt EHL kodulehelt kättesaadavale infole:Sven Rondik, esimees Tel. 6419 803, 56216085 E-mail: ehl@ehl.org.ee
Aleksandr Tiidemann, esimehe asetäitja Tel. 5164952 E-mail: atiidemann@gmail.com
Evi Veesaar, välisasjade sekretär Tallinna HAÜL esimees Tel. 644 6120
E-mail: e.veesaar@aliit.tln.edu.ee
Vassili Muhhin Tallinna HAÜL, Maardu G usaldusisik
E-mail: vmuhin@bk.ru
Kaja Land Viljandimaa HTL esimees Tel. (043) 30 436
E-mail:kaja.land@viljandimaa.ee
Ene Külanurm HAÜ Jõgeva MKL esimees Tel. (077) 69 872
E-mail:ene@kylan.ee
Jaak Jalakas L-Viru HL, Kunda ÜG usaldusisik
E-mail: jaak52@gmail.com
Teiste juhatuse liikmete kohta võite juba ise uurida, aga võib-olla tuleb tänasele arutelule ka järg...
Loe Viljandimaa HTL esinaise Kaja Landi vastust minu kirjale hariduslisti, milles käsitlesin EHL teemat. 

No comments: