Thursday, December 15, 2011

Õpetajate streik toimub!

Kirjutasin eile hariduslisti lühikese kirja:
Täna ilmus Postimehe vahendusel teaadanne, et hakataksegi õpetajate streigiks valmistuma.... võttis aega, aga liikuma siiski saadi. Loodame parimat! 
Sellele vastas Agu Laius Kodanikuühiskonna SA juht lakooniselt küsides:
Kas streigi juhtmotiiviks on survestada haridusministrit tõstma tempot koolivõrgu ümberkorraldamisel? 

Näiteid sellest, et meie juhtfiguurid valitsemise eetikast ja demokraatiast veel hästi aru ei saa on viimastel päevadel kogunenud hulgaliselt.


Loomulikult ärritas mind (ja näib, et ka mõnda teist listlast) Agu esitatud küsimus, sest see näitab ehedalt, kuidas õpetajatega täna käitutakse... Sellist kommentaari Agult ei ootaks, pigem ootaks sisulisi nõuandeid kodanikele õpetajatele jt soovituseks. Olles ise suurte kogemustega ja pidevalt ninapidi nii võimukoridorides kui ka kodanikuliikumises sees, saaks Agu Laius olla nõu ja jõuga õpetajatele nende raskel hetkel abiks. Kodanikuühiskonna edendajana peaks osalemine sellistes Eesti arengus olulistes protsessides olema Agule lausa aukohuseks, on ta ju üks vähestest Eesti kodanikuliikumise juhtidest, kes on maksumaksjalt palgasaajaks. Ka õpetajad maksavad oma vähesest sissetulekust ju Agule palka! 

Streigi eesmärk on õpetajate riikliku palgamiinimumi viimine riigi keskmise tasemele. Koos miinimumpalga tõstmisega, peab riik tõstma ka koolide pearaha ja võrgu korrastamine jääb siis kohalike omavalitsuste siseasjaks... Kahju, et paljud ei ole aru saanud, kuidas riik koole rahastab... soovitan sellesse keerukasse rahastamismasinavärki korraks süveneda, siis on aru saada, kuidas need kaks teemat tegelikult omavahelises seoses on. Pole mõtet niisama lahmida! 

Riik kasutab praegu kujunenud kriitilist olukorda ja kodanikkonna teadmatust, et jõuliselt alustada gümnaasiumite riigistamist (loe eilsest Postimehest täpsemalt) , mis lõppkokkuvõtteks tähendaks ju paljudele lastele märgatavalt pikemat kooliteed ja täpsemalt suunatud valikuid (loe kutsekasse minek!). Tegemist on jõupoliitika ja rumalate kodanike manipuleerimise poliitikaga. Kahjuks! 

Näib, et meie juhtpoliitikud on koostöös EU "suurte tegijatega" võtnud vastu otsuse, et Eesti elanikkonda ei pea harima mitte 21. sajandi väljakutseteks, vaid industriaalajastu tööstuse ja tootmise vajadustest lähtuvalt. Milline lühinägelikkus Eesti arengu seisukohalt ja milline allhanke suurtootjate omakasu taga ajamine! 

Soovitan vaadata noorte töötute või koolikatkestajate statistikat, mis näitab ilmekalt, kui targalt riik oma noortega käitub. Miks peaks keegi unistama kutseharidusest, kui 30% noortest töötutest on just kutseharidusega, miks peaks keegi tahtma minna kutsekasse, kui seal õppimine on nii vähe motiveeriv, et ligi 30% kukub enne lõpetamist välja...??? Täpsemaid andmeid saab vaadata Eesti Lastekaitse Liidu 17. novembril 2011 korraldatud konverentsi ettekannete slaididelt, kus Praxise esindaja (Mis Sind ootab, Eestimaa laps?”) Katrin Pihor nii ilmekalt näitas, miks kutseharidus ei ole õige valik. Soovitan vaadata - Katrin modelleeris väga näitlikult värskete kooliminejate edenemise lähtudes tänasest statistikast... 

Lisaks räägitakse kõikjal ammugi teadmispõhisest majandusest. Kas see on puhas riigiretoorika või mida selle all täpsemalt mõeldakse, jääb siin küsimuseks?

Kas teadjamad tegijad tuleb meil hiljem Hiinast või Venemaalt sisse tuua, et oleks kedagi, kes midagi üleüldse laiemalt näha oskaks? Selline on USA praktika, koolitame omasid näpuotsast ja põhilise ekspertiisi toome sisse mujalt, so hoiame kokku tohutult raha. See juhtub just praegu näiteks meie meditsiinis, kus väljaõppinud arstid ja õed lahkuvad, sest pole mõtet Eestis tööle minnagi... Soome ja Rootsi jt saavad kasu meie maksurahade eest. Sama juhtub veel paljudel erialadel ka ehitajate jt-ga näiteks.

Mõte, et hoida palgad sobivalt madalad suunates noorsoo kutsekoolidesse ja vaid ehk mõned väljavalitud (põhiliselt eliitkoolide kasvandikud) saavad koha tasuta kõrgkoolis, on lühinägelik! 

Mina leian, et õpetajate streik on hea algus, et meie inimeste palgad tõuseksid Euroopa teiste riikidega enam-vähem sarnasemale tasemele, sest ainult nii lõppeb tänane kohutav sotsiaalne ebavõrdsus ja inimesed saavad jääda oma kodumaale. Seniks kuni meie töövõtjate esindusorganisatsioonid end liigutama ei hakka ja istuvad kui hiired urus, on Eesti püsimajäämine ohus ja seda rohkem kui kunagi varem.  

Loomulikult võib ametiühinguliikumise aadressil vanades EU riikides teha  ka kriitikat, kuid meie tööturg on olnud väga kreenis, tööandjatele tehtavad soodustused on suurimad Euroopas ja töötajad maksavad makse samaväärselt Skandinaavia heaoluriikidega, saamaks vastu Aasia riikidega võrreldavaid teenuseid (nt perevägivalla vastane töö on rahastatud enam vähem 0 euroga, rahastatakse hoopis Gruusias toimuvat naiste vastase vägivalla alast tööd). 

Loodan, et õpetajate ametiühinguliikumine Eestis saab jalad alla, sest pahameel kujunenud olukorra tõttu on rahva hulgas suur. Pahased on nii lapsevanemad, õpilased, omavalitsus- ja koolijuhid kui õpetajad. Valmisolek muutusteks on olemas. Kodanikud ei tohi lasta end poliitikutel õnge võtta, vaid tuleb ise oma peaga mõelda ja otsustada, mis on meile hea ja õige... Demokraatia algab informeeritusest ja oskusest dialoogi pidada. Mulle näib, et meie poliitikutel on siin kodanikkonnalt palju õppida.     

Soovin streigi ettevalmistajatele ja streikijatele julgust ja edu! 


Ps "Protestija" sai ajakirja "Times" aasta inimese auhinna. Õnnitlen kõiki, kes on õpetajate protestides osalenud või muul moel neile toetust avaldanud - olete aasta inimesed!  


Koolide sulgemisest ja htm rollist riigis kirjutan pikemalt siin. http://evelintamm.blogspot.com/2011/12/koolide-sulgemisest-ja_15.html

No comments: