Thursday, January 05, 2012

Haridusetenduse "Üleriiklik gümnaasiumireform" II vaatus algab reedel

HTM lehelt teade:
Reedel, 6. jaanuaril kell 11 algab Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduse suures saalis (Tõnismägi 11) pressikonverents, kus tutvustatakse gümnaasiumivõrgu korrastamise lähtealuseid ning õpetaja ametikoha kujundamise lähtealuseid.

Lähtealuseid ning järgnevaid samme gümnaasiumivõrgu korrastamisel ja õpetajavaldkonna arendamisel tutvustavad haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning teemade eest vastutavad projektijuhid Epp Rebane ja Piret Sapp.

Reedel siis selgub, millised plaanid HTMil on. Tasub silma peal hoida! Rebane ja Sapp on ametis...
Millised plaanid on? Kas nüüd alustatakse ulatusliku üleriikliku diskussiooniga, omavalitsuste ja teiste sihtrühmade esindajatega kohtumise ja aruteludega (nagu esmalt lubatud) või antakse meile lakooniliselt teada, millised koolid lähevad sulgemisele?

Ootan huviga, kuidas see reform välja nägema hakkab. Kas meie hariduselus kehtib demokraatia või diktatuur?

Kui keegi teab enamat, olge kenad kirjutage ka teistele (näiteks kommentaarina), mis täpsemalt toimumas on, milline on ajakava ja eelarve, kuhu on koondatud materjalid, millele tuginedes otsuseid kavatsetakse teha, kes on kaasatud jne.

Minu viimane kirjutis on avaldatud 15. detsembril pealkirja all:

Koolide sulgemisest ja haridusministeeriumi rollist. 

 Kritiseerisin seal viisi, kuidas täna koolivõrgu korrastamisele lähenetakse (nii kohalikul kui riiklikul tasandil). Muuhulgas kirjutasin:

See, et riik asub nüüd jõuga ise koolivõrku üle kohalike omavalitsuste peade reguleerima on meie põhiseaduse räige rikkumine. Selleks, et pilt oleks vähekene demokraatlikum algatataksegi see nö "läbirääkimine", kus ainuõiged vastused on ministeeriumis jube enne alustamist olemas. Demokraatia missugune!

"Küttis ei varja, et tegelikult on ministeeriumil olemas asutuse sees koostatud ja analüüsitud uue gümnaasiumivõrgu plaanid, milles on pakutud, kuhu ja millised koolid alles peaks jääma." (Postimehe artikkel "Riik paneb maakonnad koolivaliku ette")

Kirjutasin ka üsna põhjalikult, millist käitumist ootaksin haridusministeeriumilt mina kodanikuaktivistina, milline peaks HTM roll hariduselus tegelikult seisnema.

2012 aasta algas positiivselt, saime teada, et kohalikele omavalitsustele sihtotstarbeliselt eraldatud summade üle toimub kontroll. Tulemused olid masendavad, enamus omavalitsusi paigutab õpetajate palkadeks ettenähtud summasid mujale, kui õpetajatele palkadeks. Täpsemad andmed on peidus sellel lehel siin, kahjuks mitte eraldi lingina.

Oma blogipostitusse kirjutasin muuhulgas,
  Loodan, et HTM liigub järjest enam oma tõelise funktsiooni poole, milleks (minu arvates) on üleriiklik arupidamine hariduse sisu, eesmärkide jms üle, seadusandlus, koostöö, kaasamine ja järelevalve.

Tahaksin kõikidele meelde tuletada, et meie - kodanikud - ei allu mitte HTMi taktikepile, vaid HTM peab suutma olla meile vääriline koostööpartner ja hariduseluedendaja tegutsedes vastavalt kodanike vajadustele ja huvidele!

Reedel toimub üleriikliku etenduse "Gümnaasiumireform Eesti Vabariigis" II vaatus. Kõik külalised on oodatud!

No comments: