Friday, January 06, 2012

Keskmine palk Eestis tõuseb, aga õpetajate palgad ikka külmutatud - kauaks kannatust jagub?

Taaskord tagasi haridustöötajate palgateema juurde tulles.... Kui aasta aega tagasi kirjutasin, et eestlaste väljaränne ja madal palk on oluliseks probleemiks, siis paljud alguses vaidlesid. Täna kirjutab CV online selliselt:

Tööandjad kurdavad, et Eestis on kvalifitseeritud tööjõudu raske leida ja tihti on sobilike töötajate puudumine ka peamiseks piiranguks tootmismahtude kasvatamisel. Samal ajal töötab erinevatel andmetel ainuüksi Soomes kuni 50000 eestimaalast. Enamik välismaal töötajatest elaks ja töötaks hea meelega Eestis, kui siin pakutav palk suudaks konkureerida lähiriikide palkadega.


Viimasel ajal on märgatavalt suurenenud eestimaalaste teadlikkus välismaal töötamise võimalustest, ning suur osa inimestest otsibki tööd just välismaalt ja teeb ettevalmistusi välismaale kolimiseks.

Ülemaailmse tööportaalide võrgustiku The Network (www.the-network.com) ja uuringufirma Intelligence Group www.intelligence-group.nl/en poolt läbi viidud ülemaailmne tööturu liikuvuse uuring näitas, et 58% eestlastest on nõus välismaale tööle minema. Ülekaalukalt esimeseks välismaale lahkumise põhjuseks on soov saada suuremat palka.

Paljudes ettevõtlusvaldkondades ei räägita enam sellest, kuidas leida juurde sobiliku kvalifikatsiooniga inimesi, vaid sellest, kuidas olemasolevat personali Eestis kinni hoida.

Sama artikli juures avaldatud tabelist võib näha, et enamik ettevõtjaid planeerib 2012. aastal palkasid tõsta, sealjuures torkab silma, et hariduses planeerivad juhid palka tõsta kõige vähem. Arusaadav, sest palkade tõstmiseks puudub raha.

Mis siis juhtub? Huvi haridusvaldkonna töökohtade vastu kahaneb veelgi, ebavõrdsus õpetajate palkade osas võrrelduna keskmise palgaga kasvab.

Kuidas edenevad streigi ettevalmistustööd? Kas 20% palgalisa on tänases seisus ikka piisav? Küsin jälle... retooriliselt...

No comments: