Wednesday, February 15, 2012

Kaasamise näiteid ja viiteid I

Osalesin paar nädalat tagasi kaasava juhtimise koolitusel Viljandimaal. Kolmepäevasel koolitusel saime tuttavaks,  katsetada ja arutada. Tulemusena tekkis tore üle-eestiline kaasavate juhtide seltskond, kellel nüüd ka oma FB grupp "Kaasavad juhid" ja mailinglist.  
Sellega seoses mõtlesin koguda kokku mõningaid viiteid kaasamise näidete ja materjalidega ja avaldada ühtlasi ka siin. (Aitäh Piret Jeedasele, kes koguda aitas!)

Eesti keeles on väga hea meetodite ja lugude leht http://www.kaasamine.ee/. Seda soovitan lugeda esimeses järjekorras. Seal on ka näha, millal toimuvad järgmised koolitused.

Sellel nädalal sattusin esimest korda kokku sellise asjaga nagu Praxise mõttehommik. Toimunud oli üritus nimega
Kas siin on hea kaasamispraktika näide? Noorteseire mõttehommik on Praxise mõttehommikute formaati järgiv vabas vormis arutelu valdkondlike ekspertide, poliitikakujundajate, huvirühmade esindajate osalusel, mille käigus otsitakse lahendusi ühe noorte elu ja noorsootööd puudutava probleemide kompleksi lahendamiseks. Iga mõttehommiku kohta valmib kokkuvõte arutelu peamistest tulemustest, mida levitatakse nii osalejatele kui laiema avalikkusele. 
Järgmiseks teemaks oli juba välja kuulutatud ACTA.

Palju viiteid on võimalik leida teistes keeltes. 

Olen alates suvest osalenud nende võrgustikus. Neil on palju materjale, kogemustering, koolitused jne. Eriti vahva, et neil on ka oma meilinglist, millega liitudes saab osa paljude kogenud tegijate tööst ja mõtetest, värskeid uudiseid ja materjale kogu maailmast.


Kindlasti soovitan saksakeele oskajatel vaadata uudset kaasamise viisi, mida rakendatakse hetkel Saksamaal. 

Kuidas viia läbi ulatuslikke arutelusid? Kuidas teha nii, et kõik soovijad saaksid osaleda, nende ettepanekud oleksid kõikidele nähtavad, protsess läbipaistev?

Soovitan vaadata seda sakslaste mudelit. Arutatakse Saksamaa tulevikuküsimusi. Mulle tundub see igati lihtne, arusaadav ja samas huvitav.

Mudel on selgelt välja joonistatud lehekülje all ääres.  Lehekülg on rahva hulgas populaarne, ettepanekuid ja kommentaare on tuhandetes.

Teiste hulgas on arutluse all küsimus: Kuidas tahaksime tulevikus õppida?

Veebiviide tutvustab erinevaid kaasavaid meetodeid ning näited, kuidas kaasamise abil on muudetud otsused läbipaistvaks, kaasatud inimesi teenuse või disaini kujundamisse. Muuhulgas on hulganisti viiteid sh viide raamatuni, milles räägitakse avaliku sektori kaasamise hindamisest – „Making a Difference: A guide to evaluating public participation in central government“

Head kaasamist praktiseerivad ka sotsiaalsed ettevõtjad. Näiteid sellest, kuidas inimesed leiavad meie tänastele probleemidele loovaid ja nutikaid lahendusi. Sisaldab viiteid erinevatele kaasamismeetoditele ja näiteid. 


Around October 15, 2011, the global action day of the Occupy and Real Democracy movement, we got inspired by the emails coming through the Art of Hosting and OpenSpace email list to explore guerilla hosting in connection to the Occupy movement on the streets of Berlin.
We started collecting process tools and organizing examples from the movement in this open wordpad document where anybody can add best practices from around the world. 
Lahe spontaanne ettevõtmine, sest ainult  tehes tekivad kogemused!

No comments: