Tuesday, March 13, 2012

Kuidas vaeste heaks sõelaga vett kanti II ehk kuidas SM võitleb laste vaesusega

Laste vaesuse teema on tõusnud avalikkuse tähelepanu keskmesse. Eile näiteks räägiti teemast Vikerraadio Reporteritunnis.   

Sotsiaalministeerium on Euroopa Liidu õhutusel teinud suure hulga analüüse ajavahemikul 2000 - 2010. Need aruanded on kättesaadavad alljärgnevalt lingilt.


Aruannetest üksi, aga leib laste lauale ei jõua. Põhiliselt tegelevad laste vaesuse leevendamisega KOV sotsiaaltöötajad. Kahjuks näitavad SM andmed, et 
 
Paljud kohalikud omavalitsused ei ole võtnud tööle eraldi lastekaitsespetsialisti, mistõttu ennetavad ja toetavad teenused ei jõua õigeaegselt abivajavate perede ja lasteni. 2008. aasta andmete kohaselt oli Eestis kokku 162 lastekaitsetöötajat, neist 12 maavalitsustes ja ülejäänud 150 kohalikes omavalitsustes. Vaid 37%-l omavalitsustes on olemas lastekaitsetöötaja.

   
Ülevaate peretoetustes saab Sotsiaalministeeriumi kodulehelt. Käivitatud on ka sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR) -  riigi keskne andmekogu/infosüsteem, mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö korraldamiseks. Sellest andmebaasist on võimalik näha, millises mahus ja kellele on toetusi eraldatud kohalikul tasandil.
 
Lisaks toimetulekutoetustele, mida jagavad kohalikud omavalitsused ja naeruväärselt väikesele lapsetoetusele (19 eurot kuus) jagatakse igakuiseid projektipõhiseid toetusi ka mittetulundussektorile vastavalt nende esitatud taotlustele.
Selleks, et aru saada, kui sihipäraselt HMN rahasid kasutatud on, teen lühikese ülevaate SM Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu eraldatud rahadest.

Kahjuks on andmed väga puudulikud. Projektidel ei ole selgitust üldse lisatud, on ainult pealkiri. Teisalt on hea see, et näha on ka need projektid, mida rahastatud ei ole. Seda võiks teha ka KÜSK, et kodanikud teaksid, mille vahelt valiti. Selge, et kõike ju toetada ei saa.

Kättesaadavad on projektid, mis on esitatud ajavahemikus 16.06.2003 - 17.12.2009


Näiteks otsingusõnaga "vaesus" saab ainult ühe projektitaotluse:

Saaremaa Pereklubi, Saaremaa Koostöövõrgustik vaesuse leevendamiseks 50 000  21.07.2003 
Seda ainukest projekti otsustati mitte toetada.


Otsingusõnaga "vähemkindlustatud" tuleb välja viis projektitaotlust (kaks nendest esitatud kaks korda), neist rahastati ainult ühte. 

1.  Valgu Külaselts, Pärnumaa Suvelaager vähemkindlustatud perede lastele 29 011kr Ei toeta 29.07.2009 134

2.  SA Vara Sport, Tartumaa Puuetega ja vähemkindlustatud ääremaa inimeste kaasamine kultuuri ja spordiellu 6 750kr Ei toeta 29.07.2009 149

3. SA Vara Sport , Tartumaa Puuetega ja vähemkindlustatud ääremaa inimeste kaasamine kultuuri ja spordiellu 6750kr Ei toeta 17.08.2009 150

4. MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival, Harjumaa Puuetega ja vähemkindlustatud noorte kaasamine laste ja noorte filmifestivalile JUST FILM 22-29 novembril 2008 a. 75 000 kr Ei toeta 15.09.2008 25

5. MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival, Harjumaa Puuetega ja vähemkindlustatud noorte kaasamine laste ja noorte filmifestivalile JUST FILM 75 000 kr 75 000 kr 17.10.2008 212

Otsingusõnad "Vähekindlustatud pere" kokku 18 taotlust, neist toetati 12, sh 6 Gordoni perekooli koolitust ja 4 lastelaagrit Harjumaa vähekindlustatud lastele (Hiiumaal ja Saaremaal) ja kahel aastal Jõelähtme laste jõulupidu.

1.  MTÜ Kuressaare Lastekaitse Ühing, Harjumaa Kuressaare vähekindlustatud perede laste suvine töölaager 10 000 kr 17.05.2004 262

2. MTÜ Abja Koolituskeskus , Viljandimaa Lõuna-Viljandimaa vähekindlustatud peredele, puueteg inimestele ja vanuritele tasuta õigusabi osutamine 21 450 kr Ei toeta 16.08.2004 172

3. Nissi valla Paljulasteliste Perede Liit, Harjumaa Nissi valla paljulapseliste ja vähekindlustatud perede suvelaager Hiiumaal 8 200 kr 8 200 kr 20.06.2005 309

4. Jõelähtme Lastekaitse Selts, Harjumaa Jõulupidu Jõelähtme valla vähekindlustatud perede lastele 5 454 kr 5 454 kr 21.11.2005 209

5. Käina Vallavalitsus, Hiiumaa Ujumistreeningud sotsiaalselt vähekindlustatud perede lastele 14 455 kr Ei toeta 20.03.2006 360

6. Põltsamaa Ühisgümnaasium, Jõgevamaa Lastevanemate kool. Gordoni Perekool vähekindlustatud perede ja eelkooliealiste laste vanematele 36 000 kr 36 000 kr 21.08.2006 196

7. MTÜ JAKO Nõustamis- ja koolituskeskus, Tartumaa Gordoni Perekool vähekindlustatud perede ja riskigrupi laste vanematele 69 848 kr 62 089 kr 19.02.2007 298

8. Aegviidu Vallavalitsus, Harjumaa Gordoni Perekool Aegviidu vähekindlustatud perede vanematele 22 680 kr 22 680 kr 12.10.2007 213
9. Noor Ise-Loom MTÜ, Harjumaa Jõulumaa korraldamine lastekodulastele ja vähekindlustatud peredele 28 250kr Ei toeta 19.11.2009 144

10. MTÜ Kuressaare Lastekaitse Ühing, Harjumaa Kuressaare vähekindlustatud perede laste suvine töölaager 10 000 kr 17.05.2004 262

11. MTÜ Abja Koolituskeskus, Viljandimaa Lõuna-Viljandimaa vähekindlustatud peredele, puueteg inimestele ja vanuritele tasuta õigusabi osutamine 21 450 kr Ei toeta 16.08.2004 172

12. Nissi valla Paljulasteliste Perede Liit, Harjumaa Nissi valla paljulapseliste ja vähekindlustatud perede suvelaager Hiiumaal 8 200 kr 8 200 kr 20.06.2005 309

13. Jõelähtme Lastekaitse Selts, Harjumaa Jõulupidu Jõelähtme valla vähekindlustatud perede lastele 5 454 kr 5 454 kr 21.11.2005 209

14. Käina Vallavalitsus, Hiiumaa Ujumistreeningud sotsiaalselt vähekindlustatud perede lastele 14 455 kr Ei toeta 20.03.2006 360

15. Põltsamaa Ühisgümnaasium, Jõgevamaa Lastevanemate kool. Gordoni Perekool vähekindlustatud perede ja eelkooliealiste laste vanematele 36 000 kr 36 000 kr 21.08.2006 196

16. MTÜ JAKO Nõustamis- ja koolituskeskus, Tartumaa Gordoni Perekool vähekindlustatud perede ja riskigrupi laste vanematele 69 848 kr 62 089 kr 19.02.2007 298

17. Aegviidu Vallavalitsus, Harjumaa Gordoni Perekool Aegviidu vähekindlustatud perede vanematele 22 680 kr 22 680 kr 12.10.2007 213

18. Noor Ise-Loom MTÜ, Harjumaa Jõulumaa korraldamine lastekodulastele ja vähekindlustatud peredele 28 250kr Ei toeta 19.11.2009 144

Kõige enam ongi taotlusi Gordoni  perekoolile, milledest ka enamus on rahuldatud. Ise ma selle koolituse fänn ei ole. Olen pigem kriitiline, et meie oma perekoolitajad ja kasvatusteadlased pole suutnud üheskoos Eestile sobivaid programme kokku panna.    

Kõige enam on toetatud Harjumaa vähekindlustatud peresid ja lapsi, ülejäänud Eesti vähemkindlustatud pered on hasartmängumaksu toel saanud osa Gordoni perekoolist...

Samast katlast on päris mitmel korral toetatud ka paljulapseliste perede laagreid ja üritusi. Märgatavalt rohkem on toetatud puuetega lapsi ja noori ning nende peresid. Siiski ei ole puuetega lastele ja noortele suunatud projektides vaesuse leevendamist kui probleemi kordagi (vähemalt mitte peakirjas) mainitud. Kas tegemist on nii endastmõistetava teemaga, et pealkirjas see erialdi rõhutamist ei vääri või häbenetakse vaesust kui terminit?  

Kahju, et uuemaid andmeid HMN lehel kättesaadavad ei ole. Loodetavasti on probleem ajutine.

Jätkan oma uurimistööd, ehk on seegi osaks liikumisest laste vaesuse leevendamise suunas Eestis? Mida oleks tegelikult mõtekas rahastada, sellele ma siiani veel vastust leidnud ei ole. 

Saadan postituse kommenteerimiseks ka sotsiaalministeeriumi ja Hasartmängumaksu Nõukogu asjaosalistele ametnikele/otsustajatele. Vastused avaldan kommentaaride või eraldi postitustena. 

1 comment:

Evelin Tamm said...

Kiri on edastatud SM ametnikele ja kõikidele Hasartmängumaksu Nõukogu liikmetele

Lp hr/pr

Laste vaesuse teema on võitnud üldsuse suure tähelepanu, sest masendavalt suur arv Eesti lapsi peab elama allpool vaesuspiiri.

Eestis on aastete jooksul koostatud märkimisväärne arv analüüse ja ülevaateid, mis loovad hea eelduse probleemi süsteemseks käsitlemiseks nii riigi kui ka kohalikul tasandil. Arusaamatuks jääb kuidas on need analüüsid muudetud tegevuskavadeks, reaalseteks tegudeks ja rahastusallikateks, mille kaudu laste vaesust Eestis leevendada?

Olen viimaste päevade jooksul püüdnud saada ülevaadet, kuidas oleme sõnadelt tegudele liikunud. Esmalt vaatlesin, kuidas on KÜSK oma rahastuse kaudu laste vaesuse leevendamisele mõju avaldanud.

Nüüd võtsin vaatluse alla ka hasartmängumaksust eraldatud summad. Kahjuks olid andmed kättesaadavad ainult 2003- 2009 aastani.

Pean kohe tunnistama, et andmestik on hõre ja otseselt vaesuse leevendamisele suunatud projekte leidsin väga üksikuid. Osaliselt on kindlasti põhjuseks ka see, et HTM projektidel puuduvad täpsemad kirjeldused, on vaid pealkiri, summa ja taotleja andmed.

Võib-olla saaksite asjaosalistena minu koostud ülevaadet kommenteerida ja tekkinud küsimustele vastata?

Otsingusõnaga "vaesus" saab ainult ühe projektitaotluse:
Saaremaa Pereklubi, Saaremaa Koostöövõrgustik vaesuse leevendamiseks 50 000 21.07.2003
Seda ainukest projekti otsustati mitte toetada.
Otsingusõnaga "vähemkindlustatud" tuleb välja viis projektitaotlust (kaks nendest esitatud kaks korda), neist rahastati ainult ühte.

Otsingusõnad "Vähekindlustatud pere" kokku 18 taotlust, neist toetati 12, sh 6 Gordoni perekooli koolitust ja 4 lastelaagrit Harjumaa vähekindlustatud lastele (Hiiumaal ja Saaremaal) ja kahel aastal Jõelähtme laste jõulupidu.

Miks on kõige rohkem toetatud Harjumaa vähekindlustatud peresid ja lapsi? Miks on ülejäänud Eesti vähemkindlustatud pered hasartmängumaksu toel saanud osa vaid Gordoni perekoolist?

Vastused avaldan Teie loal ka oma ajaveebis.

Heade soovidega,
Evelin Tamm