Wednesday, May 02, 2012

Intuitsioon ja võõrkeele õppimine


Tegelen intuitsiooni ja õppimise vaheliste seoste uurimisega juba alates 2006. aastast. Üsna palju minu "teadustööst" toimub iseenda õppimise pikaaegse refleksiivse vaatlemise kaudu. Võõrkeelte õppimine on olnud valdkondi, kus mul on õnnestunud kõige järjekindlamalt andmeid koguda ja materjali oma vaatlusteks ammutada. Lisaks iseendale on mul hulgaliselt kogutud filmi- ja kirjalikke andmeid ka teiste õppijate kohta.

Hetkel suhtlen vabalt kolmes keeles, kuid saan hakkama veel neljas keeles.  Just nende nelja keelega (pluss veel kaks keelt, mida õpin algaja tasemel) toimuv õppimine on juba pikemat aega minu tähelepanuvälja üheks põhiteemaks. Kuidas hoida kõiki keeli aktiivsena ja olla pidevas arengus?

Eilsest hakkasin tõsisemalt pihta oma norra keele õpingutega. Alustan juunist koostööd Oslo Rudolf Steineri Kolledziga. Õppetöö magistriprogrammi üliõpilastega toimub inglise keeles (kirjalikke töid võivad tudengid esitada norra, rootsi, soome, taani, saksa ja inglise keeles). Kuna ülejäänud õppejõud on norrakad (või vähemalt elavad Norras juba aastaid), on ka omavahelised arutelud norra keeles. Minu esimesed tuleristsed olid juba aprillis, kui käisin Oslos tulevaste kaastöötajatega kohtumas. Kuigi tekstide lugemisel mul tänu rootsi keele oskusele probleeme ei ole, siis kõnekeelest arusaamine on äärmiselt keerukas.

Järgmine kokkusaamine õppejõududega on 10. juunil ja selleks ajaks pean suutma end norra keeles mõistetavaks teha ja teiste mõtetest aru saada. Eesmärgiks seega: Kuu ajaga norra keele purssijaks!


Iseenesest ei ole ettevõtmises midagi võimatut. Rootsi ja norra keele erinevused on väiksemad kui soome ja eesti keelel. Kui eile norra keele materjalide kogumisega algust tegin, selgus, et norrakatel on kaks võistlevat kirjakeele normi. See teeb õppimise keerukamaks. Mul tuleks justkui otsustada, kumba norra keele normi eelistada.

Kuna minu esmaseks vajaduseks on kõnekeelest arusaamine, siis otsustasin Norra keelepoliitlistesse diskussioonidesse mitte pikemalt süüvida ja alustasin tv-programmide ja raadioga. Et kogutud materjalidest paremat ülevaadet saada ja teistega oma kogemust jagada, alustasin veebilehega, mille nimi on "Norra keele veeb".

Tänu viimase kahe kuu intensiivsele kokkupuutele saksa keelega, on mul õnnestunud märkimisväärselt parandada ka oma saksa keele oskust. Selle kohta mul pikemalt veel midagi kirjutatud ei ole, kuid kavatsen seda teha. Olen keeleõppe kohta teinud mõningaid väga huvitavaid tähelepanekuid. Intuitsioon ja keeleõpe.

Lisaks õnnestus mul ka avaldada oma esimene rootsi keelne artikkel. Pean seda iseendale oluliseks teetähiseks, sest kirjutamine ja tekstide avaldamine võõras keeles on keeleoskuse seisukohalt midagi palju enamat, kui sõpradega vestlemine. Kirjutasin Solviki õpetajast ja kunstnikust Helena Wättest seoses tema kunstinäitusega Ytterjärna kultuurimajas. Tegemist on illustratsioonidega Robert Crotteti muinasjutule "Hüljes" raamatust "Kuumetsad". Muinasjutt räägib inimese ja looduse suhtest ja inimese iseenda olemise järele küsimisest.  Ilmselt kirjutan sama jutu ka inglise keelde, et avalda see Intuitive Pedagogy Journalis.

Keda hakkas intuitsiooni ja õppimise vaheliste seoste teema tõsisemalt huvitama, võiks osaleda suvisel intuitiivpedagoogika kursusel Solvikis Rootsimaal, mis kestab 30. juulist kuni 5. augustini.

No comments: