Thursday, May 17, 2012

Waldorfpedagoogika Eestis ja Põhjamaades


Viimastel päevadel olen saanud sagedasi teateid Eesti waldorfliikumise edusammudest. Nimelt alustatakse Võrus ja Pärnus uute waldorflastedade/koolidega, lisaks on ilmunud ulatuslik uurimus waldorfkoolide vilistlaste kohta, rääkimata Rosma kooli jooksvatest uudistest mahetoidu ja kogupere konverentsi kohta, Tallinna kooli uuest hoonest jms. Intuitiivpedagoogika kursused toimuvad sel suvel Laulasmaal ja septembri viimasel nädalal Tartu Maarja Koolis. Solviki suvekursusel Rootsimaal osaleb ilmselt ligikaudu 40 Eesti waldorfõpetajat/lapsevanemat. Waldorfpedagoogika on Eestis täna täiesti arvestatav alternatiiv tavakoolile ja selle üle saab ainult rõõmu tunda. 

Mõtlesin Eesti waldorfkoolide teemade elavdamiseks kirjutada sissekande oma siinsesse blogisse, et omalt poolt tuua lisaks uudiseid Põhjamaades toimuvast. Kuna olen hetkel suunanud oma tähelepanu alternatiivsete suundade teaduslikule uurimisele ja muuhulgas ka waldorfpedagoogika akadeemilisele köögipoolele, siis kirjutangi siin eelkõige sellest, mis toimub õpetajate koolituses ja kuhu suunas liiguvad Põhjamaade waldorfuurijad. Ilmselt on ka Eestis akadeemilised arutelud alternatiivsete pedagoogiliste suundade üle elavamad kui kunagi varem, ehk on minu tagasihoidlikust ülevaatest Põhjamaade teadusallikate otsimisel abi. 

Alustan juunis tööd Oslo Rudolf Steiner Ülikooli Kolledzi õppejõu ja konsultandina. Juba mitu aastat on Oslos võimalik õppida rahvusvahelisel waldorfpedagoogika magistrikursusel. Kodulehelt võib lugeda, et magistrikursuse eesmärk on luua ühenduskohti säästva arengu kasvatuse, waldorfpedagoogika ja transformatiivse õppimise teooriate vahele. Kõik need valdkonnad on juba aastaid mulle südamelähedased.

The RSUC master programme acknowledges the dynamic educational relationships between the personal, cultural, environmental and spiritual. We recognize that everything we do as individuals affects others and our shared communities and environments. We regard ourselves as responsible for a world in need of change, and that the education of tomorrow must take active part in developing sustainable knowledge, skills and relations. This ethical attitude towards education is how we understand the essentials of Waldorf education, and the legacy of Rudolf Steiner’s ideas.
The RSUC master programme is for those who think that education has an important role to play in achieving individual, cultural and ecological sustainability. It offers a broad introduction into research methods recognizing the relational aspects of educational practice and research. It is for educational ‘activists’ who want to be more effective in working with transformation within all pedagogical situations, seeking to influence our shared future – imaginatively, collaboratively and ethically.
Valitud magistritööd erinevates põhjamaade keeltes ning inglise, saksa keeles on tehtud kõigile huvilistele vabalt kättesaadavaks.

Kui kohtusin aprillis Stockholmi Waldorfõpetajate Seminari rektori Caroline Brattiga selgus, et siinne seminari otsib samuti uusi kaastöölisi. Ilmselt saan edaspidi ka nendega aktiivselt koostööd teha ja nende tegevusest ja materjalides täpsemalt edaspidi palju detailsemalt kirjutada. Seminari kodulehelt leidsin lühikese lihtsa selgituse selle kohta, mis hetkel Rootsis aktuaalne:

The teacher training programmes in Sweden are going through big changes. These changes are especially relevant in relation the teacher training programmes for Steiner/Waldorf Kindergarten Teachers and Class Teachers which are now on the way to academization. The coming years will be characterised by finding new structures and forms for these programs. WLH are having a dialog around these issues with the Waldorf schools and kindergartens.

Stockholmi seminari kõrval on juba aastaid olnud waldorfõpetajate koolituse keskuseks Järna waldorfseminar. Järna waldorfkeskus on viimase kümne aasta jooksul pidevas muutuses. Kunagisest aktiivsest õpetajate koolitusest on alles mõned osaajalised kursused, biodünaamilise aiapidamise kursus ja eurütmiaõpetajate magistrikursus (2012. aastal magistriõppesse vastuvõttu ei ole). Lisaks on tulnud rahvusvaheline noorte kursus YIP, olen nendega üsna sagedasti koostööd teinud ja sellest kursusest/külaliskoolitajatelt palju õppinud. Kuna tegemist on koolitajate ja noortega kogu maailmast, siis on see olnud suurepärane võimalus kohtuda maailmaga kodust lahkumata.  


Oleme ja taasloome iseend dialoogiprotsessides, üksinda/eralduses olemine on hääbumisse liikumine. Kriisiaastad Rootsi majanduses tähendasid õpetajakoolituse eelarvete vähenemist, seda loomulikult ennekõike alternatiivseid ja tänastele poliitikutele võõrapäraste valdkondade arvelt. Tulemuseks on waldorfõpetajate koolituse märgatav kokku kuivamine viimase viie aasta jooksul. Samas loob selline sisemine kriis uusi võimalusi kasvamiseks ja arenemiseks. Minu arvates on Skandinaavia waldorfpedagoogika uurijad ja koolitajad sellest kogemusest palju õppinud ja juba täna on õpetajakoolitus kvaliteedilt uuel tasemel.  

Millest selline veendumus? Üheks põhjenduseks kasvõi see, et 2007. aastal loodi Soome, Rootsi ja Norra waldorfõpetajate seminaride koostöös Põhjamaade waldorfuurijate võrgustik NORENSE. Nende kodulehelt on võimalik leida hulgaliselt waldorfpedagoogikat puudutavaid uurimusi ja teadusartikleid, kirjutatud saksa ja inglise keeles. Põhjamaade waldorfpedagoogika teadlased on omavahelist koostööd märgatavalt tihendanud, mis annab võimaluse ühiseks kasvamiseks ja kogemuste/teadmiste vahetamiseks.    

Käesoleval aastal olen palju aktiivsemalt hakanud jälle Saksamaa suunas vaatama. Minu arvates on Saksamaal omad võlud. Paljut sellest, mida sakslased teevad on meile mõistetavam kui Skandinaavias toimuv. Samas usun, et meil on Skandinaaviast palju enam õppida, kui Kesk-Euroopast, mis tervikuna omamoodi identiteedikriisis vaevleb. Põhjamaade kultuuriliseks eripäraks on palju suurem vabadus ja sisemine rahu. Samamoodi kui toimub haridusränne Eestist Rootsi toimub see ka Saksamaalt Rootsi suunal. Lisaks reisimisele, olen viimasel ajal ka siin Järnas väga põnevate Saksa naistega kohtunud ja seda kaudu palju enam Saksamaa koolisüsteemist ja põnevatest uutest lähenemistest teada saanud.  


Selleks, et kahe riigi koolide eripäradest paremat ülevaadet saada on võimalik võrrelda Rootsi ja Saksamaa waldorfkoolide vilistlaste uurimusi ja nüüd siis kõrvutada seda materjali omakorda meie waldorfkoolide vilistlaste uurimustega. See on eraldi artikli teema, kuid ma tahaks seda põnevat materjali juba täna teistega jagada ja seetõttu postitan lingid siia lehele.

2006. aastal viidi prof Bo Dahlini juhtimisel läbi põhjalik uurimus Rootsi waldorfkoolide kohta "Waldorfskolan - en skola för människobildning?" . Tegemist on ülevaatega, mille eesmärgiks oli võrrelda waldorfkoole ja tavakoole kolmest aspektist: õpilaste tulemused, suhted ümbritseva ühiskonnaga, õpetajatekoolitus.

Saksamaa vilistlaste uuring koostasid Barz, Heiner; Randoll, Dirk: Absolventen von Waldorfschulen. Eine empirische Studie zu Bildung und Lebensgestaltung, (Waldorfkoolide lõpetanud – empiiriline uuring hariduse ja elu kujundamise kohta), VS Verlag  für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007. 

Uuringust saab täpsemalt lugeda alljärgnevatelt aadressidel: 
http://www.waldorf-absolventen.de/ . Inglise keelne kokkuvõte: http://www.waldorfabsolventen.de/files/Abstract_Steiner_School_Leavers.pdf
   

Kuna osalen intuitiivpedagoogika kursuse- ja võrgustikutöös, siis alustasin hiljaaegu Intuitive Pedagogy Journaliga. Ootan sinna loomulikult kõiki Eesti alternatiivpedagoogikaga seotuid kirjutisi ja kaastöid. Ajakiri on hetkel inglise keeles, kuid peagi lisanduvad saksa ja rootsi keelsed kirjutised, mida võimalusel inglise keelde tõlgime. 

Infoks veel, et järgmine intuitiivpedagoogika kursus Solvikis toimub 30. juulist 5.augustini. Kursusel osalemiseks kirjuta info@intu.se aadressil. 

Fotod: Maarja Urb,  Mina Järna Waldorfseminari pargis (2010). Pär Ahlbom intuitiivpedagoogika harjutusi juhendamas (2011)

1 comment:

Siiri said...

Tere Evelin!

Lugesin Sinu artiklit Waldorfpedagoogika Eestis ja Põhjamaades. Sellise ülevaate olemasolu on ütlemata vajalik. Lisaksin omalt poolt paar olulist fakti.

Waldorflasteaedu/ -hoide on tekkimas nagu seeni pärast vihma. Ja sellest on hea meel :).Lisaks Võrule ja Pärnule on waldorlastehoid loomisel ka Keila Lätte kooli juurde.

Teiseks on Põhjamaades arvestatav koolituspaik üle 30 aasta tegutsenud Snellman - korkeakoulu Helsingis( http://www.snellman-korkeakoulu.fi/ ), kus on õppinud paljud eestlastest waldorfpedagoogid (klassi- ja aineõpetajad, lasteaednukud, kõnehääle - ja draamaõpetajad, biodünaamilised põllumehed). Lisaks koostööle Oslo Rudolf Steiner University College"ga , kus on siis võimalik jätkata magistriõpinguid, saab Snellman - korkeakoulu lõpetaja jätkata Tampere Ülikoolis magistriõpinguid ja sealtaudu õiguse jätkata ka doktoriõpinguid. Tean, et soomlased on teinud aastaid tööd, et saada riiklikus süsteemis tunnustust waldorfpedagoogide ja muudel antroposoofilisel alusel olevate koolituste tunnustamiseks. Kui ise seal statsionaaris õppisin (1999 - 2001), tehti mitmeid küsitlusi, teste ja ja muud taolist sellel eesmärgil.

Ilmselt on Põhjamaadest Soomes saanud põhjaliku hariduse kõige suurem hulk eestlasi ja neid õpib seal ka praegu ( aineõpetajaks, üla - astme õpetajaks) . Kahjuks ei ole kursis , kas praegu ka statsionaaris keegi Eestist seal õpib. 90 - ndatel on olnud statsionaarse õppe läbinute hulk märkimisväärne. 90 - ndate alguses toetati eestlaste õpet ka rahaliselt. Nii et Rootsi, Norra ja Taani suund on seni olnud väiksearvulisem. Nüüd siis on see muutunud. Siiski on minu hinnangul eestlased seni kõige arvukamalt statsionaarse, mitmeaastase ( kuni 4 - aastase) koolituse läbinud Soomes.

Lisaks Snellman - korkeakolule on Soomes Lõpetanud ka paar Werbäck laulu õpetajat ( Lahti laulukool ) , eurütmisti . Tegu on siis statsionaarse väljaõppega või pikaajaliste periooditi toimuvate õpingutega.

Tervisi

Siiri