Monday, June 04, 2012

Sotsiaaldemokraadid räägivad lasteaiast - kas loosungid või sisu?

Täna andsid sotsiaaldemokraadid teada, et varajane kasvatus on partei haridusprioriteet number üks. Kirjutatakse koguni et,

haridusuuendused peavad algama alushariduse reformimisest

Õnneks ongi juba aasta otsa käimas koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse arutelu. Kahjuks on see kõrvaltvaatajatele ilmselt täiesti nähtamatu arutelu jõudnud tänaseks enam-vähem lõppfaasi. Kirjutan ministeeriumi kooskölastusringil olevast eelnõust oma järgmises postituses...

Kui SDE alushariduse küsimusi niivõrd oluliseks peab, siis millest täpsemalt kõneldakse... Millised on SDE erakonna ettepanekud varajase kasvatuse küsimuses? 

Oma facebooki lehel vastab SDE:

Alushariduse kohta ütlevaid meie hariduspoliitika seisukohad, mis hetkel veel lõplikku viimistlemist läbivad, järgmist:SDE loeb esmasteks hädavajalikeks sammudeks haridusuuenduses: - Lastevanemate materiaalsete võimaluste ja sotsiaalsete oskuste erinevusi tasandava alushariduse tagamine kõigile väikelastele.
Selleks:
1. Lasteaiajärjekordade likvideerimine ja kõigile soovijaile (alates 1,5 eluaastast) lasteaiakoha või lastehoiu võimaldamine.
2. Lasteaiaõpetajate palkade riiklik reguleerimine ning tasumine riigieelarvest.
3. Eesti keelest erineva koduse keelega lastele kohtade võimaldamine eestikeelseis lasteaedade või selle võimaluse puudumisel süsteemne eesti kõnekeele õpetamine lasteaias.


Kõikvõimalikud lisaküsimused ja täiendused on oodatud Jaak Allikule - jaak.allik@riigikogu.ee 

Kirjutasin vastuse täpsustamiseks hr Allikule ja palusin selgitust.Lp hr Jaak Allik,


Sooviksin teada, millised on SDE täpsemad seisukohad alushariduse küsimuses. 


Ilmselt olete kursis käimasoleva diskussiooniga koolieelse lasteasutuse seaduse muutumise kohta. Kahjuks on poliitikute ja erakondade seisukohti antud küsimuses väga vähe avalikkuse ette toodud. Kõrvaltvaatajale võib isegi tekkida küsimus selle kohta, kas mingeid arutelusid üleüldse toimubki... Ehk on tegemist minu vähese informeeritusega? Ilmselt saate sellisel juhul SDE seisukohad lihtsa viitamisega ilmunud artiklitele, debattidele jne mullegi edasi saata. 

Detsembris 2011 kirjutasin oma blogis http://evelintamm.blogspot.com sissekande mille pealkirjaks sai:
Tundsin muret, miks on seaduse ümber toimuv arutelu nii tagasihoidlik ja miks ei ole kaasatud kõiki huvirühmasid.  

Mul on hea meel, et SDE on oma seisukohtadega antud küsimuses avalikkuse ette astumas ja jään ootama Teie sisulisi vastuseid, mille Teie loal hiljem ka oma blogis avaldaksin. 2 comments:

Evelin Tamm said...

Peale SDE-le kirjutamist otsustasin uurida sama ka meie teistelt suurematelt erakondadelt...

Tere!

Millised on RE/Keskerakonna/IRLi seisukohad koolieelse lasteasutuste seaduse muudatuste küsimuses? Milliseid ettepanekuid olete seaduse muudatuseks teinud?
Mida peate alushariduse reformimise juures kõige olulisemaks?

Head,
Evelin Tamm

ps vastused avaldan oma blogis http://evelintamm.blogspot.com

Jaak Allik said...

Lp.Evelin Tamm!

Seisukohad on välja töötamisel ja võetakse vastu sügisel. Esialgses projektis on järgmine tekst:

Lastevanemate materiaalsete võimaluste ja sotsiaalsete oskuste erinevusi tasandava alushariduse tagamine kõigile väikelastele.

Selleks:

Lasteaia järjekordade likvideerimine ja kõigile soovijaile (alates 1,5 eluaastast) lasteaiakoha või lastehoiu võimaldamine

Lasteaiaõpetajate palkade riiklik reguleerimine ning tasumine riigieelarvest

Riikliku alusharidusõppekava väljatöötamine ja kinnitamine ning kohalikule omavalitsusele vastutuse panemine selle täitmise tagamiseks kõigi OV piirkonnas elavate 5-7.aastate laste jaoks.

Eesti keelest erineva koduse keelega lastele kohtade võimaldamine eestikeelseis lasteaedade või selle võimaluse puudumisel süsteemne eesti kõnekeele õpetamine lasteaias.

Oleksin tänulik kommentaaride eest