Thursday, September 06, 2012

Pöördumine


Olen mõned korrad koolieelse lasteasutuse seaduse muudatuse seaduse eelnõu suhtes sõna võtnud juba varasemalt. Esiteks kritiseerisin seaduse muutmise protsessi kaasamise hea tava nõudeid arvesse võttes. Teiseks olen kirjutanud, et meie lasteaedade põhiprobleemiks on rühma suurused, õpetajate/laste suhtarvud ja lasteaedade naeruväärne rahastamine muuhulgas õpetajate ja eriti õpetajate abide palkade määrad. 

Tänase pöördumise aluseks on Lasnamäe lasteaias toimunud õnnetuse kriminaaluurimise lõpp-protokoll. Selles tõdetakse, et 18 lapse jälgimine on üle inimvõimete piiride ja lasteaiaõpetaja ei saa isegi parima tahtmise juures korraga nii suurt arvu lapsi jälgida. Järelikult ei saa lasteaiaõpetajad tänastes oludes laste elude eest vastutust võtta. Uurimine näitab, et Eesti lapsevanemad jätavad oma võsud terveks pikaks päevaks põhimõtteliselt hea juhuse hoolde. Sellistes tingimustes ei tohi jätkata! 

Aruandest lähtuvalt ja tuginedes minu enda aastatepikkusele kogemusele ja teadmistele, pean vajalikuks sõnastada mõningad põhipunktid, millega tuleks arvestada edaspidi koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise ettepanekuid arutades.

Laste turvalisuse seisukohalt on vajalik, et rühmas oleks korraga tööl mitte kaks täiskasvanut vaid kolm. Ainult sellisel juhul on lasteaedade töökorraldust ja sellest tulenevat turvalisust ja laste üldist heaolu võimalik kardinaalselt parandada. Juhul, kui kehtestatakse normiks täiskasvanu kohta sõimes 7 ja aias 10 last, ei muutu lasteaedades põhimõtteliselt mitte midagi, sest need nõuded on juba täna kehtestatud. 

Lisaks tuleb haridusministeeriumil ja sotsiaalministeeriumil korraldada senisest oluliselt suuremat järelevalvet lasteaedades toimuva suhtes. Täna on seaduse järgimine (rühmades vastavalt vanusele 14 või 20 last, rühmaruumide suurus jne jne) põhiliselt omavalitsuse heatahte avaldus. Enamus omavalitsusi Eestis ei pea Koolieelse lasteasutuse seaduse ja teiste lasteaiandusega seotud seaduste täitmist ilmselt oluliseks, seda näitavad ilmekalt mitmed sotsiaalministeeriumi läbi viidud inspektsioonid ja õiguskantsleri ümarlaud. Seega oleks uute reeglite loomisel vaja silmas pidada ka seda, kuidas sundida omavalitsusi ka tegelikkuses seadustest tulenevatest nõuetest kinni pidama ja riiki varajase kasvatuse teemasid senisest olulisemal määral rahastama.    

Käesolev pöördumine nagu ka minu eelnevad seisukohad on avaldatud aadressil http://evelintamm.blogspot.com. Olen tänulik kõikide kommentaaride eest, mis ühtlasi avaldan jooksvalt oma ajaveebis. Loodan, et asjaosaliselt jätkub tahet ja meelekindlust lasteaialaste olukorra parandamise eest seista. Argumente, mis kinnitavad seaduse muutmise ja asjaga tõsiselt tegelemise hädavajadust, on täna juba küllaga. 


Lugupidamisega,
Evelin Tamm

kasvatusteaduste magister ja alushariduse pedagoog


Pöördumine on edastatud Lastekaitse Liidule, Eesti Lastevanemate Liidule, Laste Ombutsmanile, Haridusministeeriumi peaspetsialist Tiina Petersonile ja Lasteaednike Liidu juhile Liili Pillele 
vt lisaks

7 comments:

Anneli Laamann said...

Olen nõus ja see palju kiidetud liuggraafik mida Tallinnas propageeritakse ei aita õpetajat. Kui teine tuleb kell1100 tööle, siis ei ole enam abikäsi vaja. Õues on muidugi hea kahekesi olla, aga õppetegevuse läbiviimisel, eriti kui sul on Hea Alguse metoodika ja valiktegevused pesades oleks vaja abilist juba 9 00. Ning kui õpetaja abist ei ole ka aitajat - läheb õpetaja elu vanamoodi edasi ning mitte midagi ei muutu.Norm 2 täiskasvanut 20 lapse peale on täidetud, aga sisuliselt ei muutu midagi. Õpetaja on ikka 20 lapsega üksi ning õpetaja abi keerutab moppi ja tolmulappi.... Minu ettepanek on kaotada õpetaja abid ja luua abiõpetajate süsteem (180 tunnise koolituse saanud ning kõrgema palgaga kui praegu neil on), kes on paralleeleselt õpetajaga tööl 9 00 - 17 00-ni. Koristab aga ruume koristaja ning söök ja laud katetakse lastele koos.

Jüri Ginter said...

Tere

Aitäh muret jagamast. Väide "Juhul, kui kehtestatakse normiks täiskasvanu kohta sõimes 7 ja aias 10 täiskasvanut, ei muutu lasteaedades põhimõtteliselt mitte midagi, sest need nõuded on juba täna kehtestatud. "
ei vasta tõele. Praegu võib olla ka üks täiskasvanu 24 lapse kohta. Minu arvates on see väga suur vahe.

Mulle teeb praegu muret see, et PGS-s soovitakse kaotada igasugune klassiõpilaste piir.

Parimat,

Tiina Vaalma, Tallinna lasteaedade muusikaõpetajate esindaja said...

Tere!
Sattusin kogemate lugema Teie blogi, kus on kirjutatud koolieelselasteasutuse seaduse muudatustest.
Kas Teil on olemas ka see seaduse eelnõu tekst. Tundub, et see on nii salastatud, et lasteaia õpetajad seda kuskilt näha ei saa. Kevadel jõudsid õpetajate kõrvu kuuldused muudatustest, aga täpsemalt me kuskilt neid lugeda ei saanud. Oleme pöördunud kohaliku omavalitsuse poole. Sealt öeldi, et nad ei avalda seda meile. Küsisin mai lõpus Hatidus- ja Teadusministeeriumist. Sealt vastati, et nad hoiavad seda veel kinni ja ei avalda. Pidevalt olen jälginud eÕiguse lehte ja ei ole ka sealt leidnud. Kirjutasin kirja ka Liisa Pakostale ja palusin abi, aga ta isegi ei vastanud mu kirjale.
Ja nüüd loen Teie blogist, et miks lasteaednikud on nii passiivsed ja ei avalda oma arvamust.
Kas oleks võimalik selle eelnõuga tutvuda? Kust võiks seda teksti leida?

Parimate tervitustega, Tiina Vaalma, Tallinna lasteaedade muusikaõpetajate esindaja.

Tiina Vaalma, Tallinna lasteaedade muusikaõpetajate esindaja said...

Tere!
Sattusin kogemate lugema Teie blogi, kus on kirjutatud koolieelselasteasutuse seaduse muudatustest.
Kas Teil on olemas ka see seaduse eelnõu tekst. Tundub, et see on nii salastatud, et lasteaia õpetajad seda kuskilt näha ei saa. Kevadel jõudsid õpetajate kõrvu kuuldused muudatustest, aga täpsemalt me kuskilt neid lugeda ei saanud. Oleme pöördunud kohaliku omavalitsuse poole. Sealt öeldi, et nad ei avalda seda meile. Küsisin mai lõpus Hatidus- ja Teadusministeeriumist. Sealt vastati, et nad hoiavad seda veel kinni ja ei avalda. Pidevalt olen jälginud eÕiguse lehte ja ei ole ka sealt leidnud. Kirjutasin kirja ka Liisa Pakostale ja palusin abi, aga ta isegi ei vastanud mu kirjale.
Ja nüüd loen Teie blogist, et miks lasteaednikud on nii passiivsed ja ei avalda oma arvamust.
Kas oleks võimalik selle eelnõuga tutvuda? Kust võiks seda teksti leida?

Parimate tervitustega, Tiina Vaalma, Tallinna lasteaedade muusikaõpetajate esindaja.

Evelin Tamm said...

Lp Tiina Vaalma,

Tänan kirja eest! See tuleb mulle üllatusena. Mina olen dokumendi tööversiooni saanud juba mais. Ma ei avaldanud seda oma blogis, sest arvasin, et see on köikide nagunii kättesaadav.

Alo Heinsalu said...

Teadmiseks võtmine
Austatud proua Tamm
Õiguskantsler tänab Teid pöördumise eest, milles avaldasite arvamust koolieelse lasteasutuse
seaduse muutmise eelnõu osas ning tegite ettepanekuid selle täiendamiseks.
Õiguskantsler tutvus Teie kirjas toodud seisukohaga ning on selle teadmiseks võtnud. Kuigi
õiguskantsleri võimalused õigusloome mõjutamiseks on piiratud ning tema otseseks ülesandeks on
järelevalve juba jõustunud õigusaktide põhiseaduslikkuse üle, on õiguskantslerile tema töös siiski
abiks, kui tähelepanu juhitakse praktikas tõusetunud probleemidele. Õiguskantsler saab ka Teie
ettepanekuid edaspidi koolieelsete lasteasutustega seonduvate probleemide analüüsimisel arvesse
võtta.
Tänan Teid, et olete aktiivselt kaasa mõtlemas hariduselu puudutavates küsimustes.
Austusega
/allkirjastatud digitaalselt/
Alo Heinsalu
direktor
õiguskantsleri volitusel

LIISA PAKOSTA said...

Hea Tiina Vaalma,
kirjutate ülalpool, et olete mulle kirjutanud. Kahjuks ei ole ma teie kirja kätte saanud, ka arvutiotsing ei näita sellele ühtegi viidet.
Eelnõudega on üldiselt nii, et ettepanekute tegemine neisse käib kuni eelnõu muudatusettepanekute tähtajani Riigikogus, senimaani on lihtsalt erinevaid variante. On küllalt ka eelnõusid, mis küll väljuvad ministeeriumist, aga muutuvad olulisel määral veel konsultatsioonide ringis Riigikogus. Kindlasti panen oma ajaveebis liisapakosta.blogspot.com üles versiooni, kui see tekib - mida arutada. Senimaani saab loomulikult teha ettepanekuid, kuidas PEAKS olema.
Lugupidamisega,
Liisa Pakosta