Wednesday, November 21, 2012

Arutame Eesti tuleviku üle

Olin terve eelmise nädala Eestis osaledes meeleavaldusel Tallinnas ja mitmetes tulistes aruteludes siin ja seal. Nimelt otsustasin ühe nädala igas kuus Eestis elada, et toimuvaga end paremini kursis hoida ja arengutes ka ise osaleda.

Viimasel ajal on ajakirjanduses lõpuks ometi hakanud ilmuma kriitilised kirjutised valitsejate aadressil.  Arutelu Eesti tuleviku üle on jälle käima läinud, hääli kõlab mitmesuguseid. Samas on otsustamise monopol endiselt Reformierakonna ja IRLi juhtfiguuride käes, mida näitab kasvõi tänane riigikogu otsus erakondade rahastamist mitte muuta. No jah, mängitakse ju kõrgete panustega. Kohati tundub, et kui enne ei julgetud rääkida, siis nüüd ei julge paljud vait olla - kõike seda ikka töökohtade kaotamise hirmus. Huvitavad ajad on Eestis ja Euroopas laiemaltki. Samas karavan jätkab oma teekonda...

Minu jaoks on praegu põhiküsimuseks: "Kuidas edasi?". Kõik see poliitiline vaht ja kemplemine on ju tegelikult ebaoluline. Jagan Jaan Kaplinski muret eesti keele ja kultuuri püsimajäämise pärast. Ja ilmselt eelkõige see sundiski mind Eestisse tagasi tulema. Mõtlesin päris pikalt, kas poliitika kohta üldse midagi öelda või pigem vaikida, aga lõpuks otsustasin kirjutada EV Presidendile ja avaldada selle kirja siin blogis. Kommentaarid on teretulnud.  


Lp hr President koos meeskonnaga,

Jälgin huviga Eestis toimuvaid arenguid sh ka tänast ümarlauda. Kirjutasin juba mõni aeg tagasi soovitused meie Koostöö Kogu uuendamiseks ja edastasin need Koostöö Kogu nõukogule. Käesolev diskussioon on sellisel kujul eskaleerunud massiliseks rahulolematuseks muuhulgas ilmselt ka seetõttu, et loodud demokraatiat toetavad institutsioonid ja reeglistikud ei tööta nii kuis plaanitud.

Samas ei piisa ainult institutsionaalsest lähenemisest. Eesti on väga väike riik ja meil on iga inimene tähtis. Tunneme oma poliitikuid, avaliku elu tegelasi ja kultuuriinimesi sageli isiklikult. Sellises väikeses ühiskonnas ei ole mõtet teeselda ja teha nägu, et probleemi ei ole. Kõik koorub nagunii kiirelt välja ja saab avalikuks.

Teisalt oleme tänu oma väiksusele paindlikud ja ajaloolisest taustast tulenevalt valmis muutusteks. Võrreldes paljude vanade demokraatlike riikidega on meil tänases kriisiõhustikus mitmeid eeliseid, mida kindlasti tuleks teadlikult kasutada.

Käesolevas kirjas edastaksingi mõned väga konkreetsed ettepanekud, mis minu arvates võiksid praegu Teie tähelepanu väärida.

Kuidas luua dialoogiks sobilikke keskkondi?

Soovitan vaadata Saksamaa "Zukunfst dialogi" disaini ja lähenemist. Minu arvates on tegemist huvitava kaasaegse vormiga, mille kaudu paljudele inimestele antakse võimalus aruteluprotsessis osaleda. Saksamaa tulevikudialoogi algatas Merkel kaasates eksperte kogu maailmast. Püstitati kesksed küsimused ja vastuste leidmiseks kaasati kogu rahvas. Sellise kodulehe kaudu saaks ka näiteks Harta 12 protsess väga edukalt jätkuda. 
     
Teiseks võiks algatada avatud konverentsi seeria, mis kujuneks omamoodi PÖFFi sarnaseks iga-aastaseks intellektuaalseks kogunemiseks, et üheskoos vaadata tulevikku. Kindlasti oleks vaja kaasata huvitavaid intellektuaale kogu maailmast, samas korraldades diskussioone ja vähem selliseid passiivse ”pealtvaatamise” üritusi.  

Näite juba toimuvast üritusest leiab Zagrebist Horvaatiast, kus toimub Subersive Festival. Viimase foorumi pealkirjaks oli The Future of Europe. Ürituse kohta kirjutavad nad ise:

Through a critical examination of Europe’s current crisis, the Subversive Forum will try to outline realistic possibilities for its transformation and the creation of another political, social and economic project across the Old Continent. The international conference of the Forum, "The Future of Europe" will be held from May 13th to May 19th in the Cinema Europe (Kino Europa). In addition to regular guests such as Slavoj Zizek, Tariq Ali, Gianni Vattimo, Gayatri Spivak, and Samir Amin, leading intellectuals of our time such as Stéphane Hesse, Michael Hardt, Saskia Sassen, Renate Salecl, Christian Marazzi, Bernard Cassen, Costas Douzinas, Eric Toussaint and others have confirmed their participation. 
Loengud ja diskussioonid on kättesaadavad nende kodulehelt. Esmaspäevast reedeni toimunud konverentsi programm oli tihe ja pikitud tuntud nimedega kogu maailmast. Selle ürituse teeb minu jaoks eriliselt huvitavaks fakt, et vaadatakse tulevikku seda ise aktiivselt kujundades. Tegemist ei ole passiivse vormiga, vaid üritus kaasab Zagrebi tudengeid, intellektuaale, poliitikuid jne viies neid kokku huvitavate, uudsete, kriitiliste ja julgete kaasaegsete mõtlejatega kogu maailmast.

Viimasena tahaksin rõhutada naiste ja naiseliku lähenemise tähtsust Eesti kontekstis. Aastaid on Eesti naised poliitkas vaid tagumisi ridasid hõivanud. Konfliktide ja segaste asjaolude korral lükatakse nad kõhklematult kaamerate ette, kuid tavaliselt neil ”tõsiste” arutlude juurde asja ei ole. Riigikogus on naiste osakaal väga madal samamoodi juhivad enamust kodanikuühinguist ja äriorganisatsioonidest mehed ning naised on kõikjal vaid statistide rollides. Kui vaadata nüüd praeguse akiviseerunud kodanikuliikumise telgitagustesse, siis on näha, et naised on siin läbivalt kandvat rolli mänginud. Samas on avalikkuse ette rambivalgusesse astunud neist vaid vähesed. Märgatavalt suurem osa kõrgharitud inimestest Eestis on naised, meeste ülekaal juhtivatel kohtadel on sellisel juhul absurdne.

Meie poliitikat ja juhtimist laiemalt on iseloomustanud maskuliinsed väärtused. Nende väärtuste domineerimise aeg on möödas, vajame tasakaalustatud arengut, vajame naiselikku hoolimist ja soojust. Viimane aeg on naised võrdsete partneritena läbirääkimiste laua taha tuua ja neile vääriline koht luua. Ilmselt saab siin ka presidendi institutsioon oma kaaluka osa anda.

Soovin Teile ja Teie pereliikmetele ning meeskonnale rahulikku advendiaja algust ning läbimõeldud tegusid.

Lugupidamisega,
Evelin Tamm

Loe lisaks:
     

No comments: