Wednesday, December 12, 2012

Esimesed eesti naised kõnepuldis - Natalie Johanson-Pärna aastal 1882

Helmi Mäelo (1956:30) andmetel tõusis esimese eesti soost naisena avalikkuse ette kõnepulti Natalie Johanson-Pärna (1843 - 1915, C.R.Jakobsoni õde), kes 1882. aasta 15. talvekuu päeval kõneles Eesti Kirjameeste Seltsi koosolekul eesti naise haridusest. Kõne on digitaalsena DIGARist kättesaadav ja kannab pealkirja "Eesti Tütarde Haridus". Soovitan lugeda!

Enne Nataliet on erinevates seltsides sh ka Kirjameeste seltsis korduvalt kõnedega esinenud Lydia Koidula. Täpsemad andmed Koidula kõnedest minul puuduvad.

Natalie alustab oma kõnet lausega:
"Palun teid, mitte võeriti minu peale vaadata, et, kui naisterahvas, olen julgenud kõne tooli astuda ja ühe seltsi ees avalikult kõnelda, mis seni ajani meie maal üksi meeste asi on olnud."

Muuhulgas ütleb ta ka alljärgneva mõtte, mis tänaseni aktuaalne püsib, sest siiani leidub meil tõsimeelseid majandusmehi, kes hariduse arvelt kokku hoida tahavad. Aastal 1882, lausub Natalie õpetatud eesti kirjameestele:
"Paljud saavad ehk ütlema, et meie jõud ei kanna tütarlaste koolisi ehitada ja sisse seadida. Siiski tahaksin seda öelda, et koolide ehitamine iialgi rahvast vaesemaks ei tee, vaid teeb rikkamaks, sest haridus on rikkus."

Natalie õppis koduõpetajaks (mis tollel ajal oli naishariduse kõrgeim võimalik tase) ja asutas 1880. aastal Eesti esimese tütarlaste käsitöökooli Tallinnasse.  Kahjuks oli ta 5 aasta pärast sunnitud oma kooli sulgema ja majanduslikel põhjustel Peterburi koduõpetajannaks tööle asuma.

Eesti Entsüklopeedia digiversioonis (ka pilt pärineb samast allikast) kirjutatakse tema kohta:
Natalie Auguste Johanson-Pärna (aastani 1866 J a k o b  so n, 1866 – 82 P e  h r n a; 15. IV 1843 Tartu – 20. VII 1915 Volossovo, Petrogradi kubermang), käsitööõpetaja ja haridustegelane, Carl Robert ja Eduard Magnus Jakobsoni õde. Õppis Tartus taani käsitööõpetaja Adolf von Clauson-Kaasi kursustel, täiendas end Soomes. Asutas 1880 Tallinnas esimese eesti naiskäsitöökooli ja oli aastani 1885 selle juhataja; korraldas käsitöökursusi. Kasvatas õpilastes rahvustunnet, õhutas valmistama ja kandma rahvarõivaid, pidas väga tähtsaks tütarlastele emakeelse, kodunduskallakuga hariduse andmist. Avaldas oma Eesti Kirjameeste Seltsis peetud kõne „Eesti tütarde haridus" (1882) ja õpiku „Naesterahva käsitööde raamat. Kunstkudumine varrastega" (1891).
Natalie Johanson Pärnast on kirjutatud mitmeid artikleid nõukogude ajast tänapäevani. Esimese otsinguga leidsin kaks viidet:

  • Ene Lind (1998). Natalie Johanson-Pärna osa tütarlaste hariduse edendamisel Eestis. Kooliuuenduslane, nr 4.  
  • Väino Sirk (1975). Natalie Johanson-Pärna kutseharidusalasest tegevusest. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 24(3), 223-236.
Eesti Naisliidu kodulehel ütleb Mare Torm (Tallinna Ülikool) kirjeldades Eesti naisliikumise ajalugu Natalie Johanson-Pärna elu ja tegevuse kohta alljärgnevat:
Eesti naine on läbi ajaloo pidanud võitlust naishariduse edendamise eest. Natalie Johanson-Pärna (1843 - 1915) on esimesi eesti naisi, kes seadis avalikult sihiks tõsta rahva hariduslikku taset. Ta tõstatas julgelt 1882. aastal tütarlaste hariduse küsimust.
Ilmselgelt oli Natalie julge mõte kõnepulti astuda ja naiste hariduse teemal sõna võtta omas ajas erakordne. Tänaseks on sellest päevast möödunud 130 aastat. Kui paljud meie kaasaegsetest naistest julgevad võtta mikrofoni ja öelda oma seisukoht avalikult välja nüüd?
 

Allikad:
Eesti Entsoklüpeedia digitaalväljaanne 
Helmi Mäelo (1956). Eesti naine läbi aegade. Eesti Kirjanike Kooperatiiv: Lund.
Natalie Johanson-Pärna (1882). Eesti Tütarde Haridus. Eesti Kirjameeste Selts: Tallinn.

Lisaks võib kuulata ERR 2008.a. 8.märtsi raadiosaadet, kus Hillar Palamets räägib naiste haridusest vabariigieelsel ajal Mari Raamoti mälestusteraamatu põhjal.  Pealkirjaks "Eesti naiste pürgimustest hariduse järele".

Loe veel:
Äratus, naised! Elise Ottesen-Jensen ja vihmase ilma arutlused naisõiguse teemadel. Avaldatud 17. juunil 2012.
Kas naiste õiguste teema on ammendunud? Õpetajate Lehe artiklite analüüs, avaldatud 2011 veebruaris.
Õpetajate streigi eelõhtul: rohkem julgust, naised! Kirjutatud veebruaris 2012.

No comments: