Wednesday, January 09, 2013

Koloniseeritud kasvatusteadused. Kes on prof Ivor Goodsoni väljavalitu?

Uudised banaanivabariigist. 
Kõikide allikate kaudu levitatakse teadaannet (avaldan selle täismahus, et saaks ka hiljem lugeda):

Täiendav vastuvõtt kasvatusteaduste doktoriõppesse

02-01-2013TLÜ Kasvatusteaduste Instituut kuulutab välja täiendava vastuvõtu ühele õppekohale kasvatusteaduste doktoriõppes. Kandidaadi uurimistöö teema peab olema seotud narratiivse uurimusega pedagoogikas, eelistatavalt õpetajahariduses. Kandidaadilt eeldatakse head inglise keele oskust ning valmisolekut töötada rahvusvahelises uurimisprojektis. Kasuks tuleb kursisolek valdkonna olulisima erialakirjandusega, sh järgmiste allikatega:
1) Goodson, Ivor (2010) Times of educational change: towards an understanding of patterns of historical and cultural refraction, Journal of Education Policy,  25(6): 767-775.
2) Goodson, Ivor (2011) Narrative pedagogy: life history and learning. New York: Peter Lang.
3) Jörg Müller, Jörg; Norrie, Caroline; Hernández, Fernando and Goodson, Ivor (2010) Restructuring teachers’ work-lives and knowledge in England and Spain. Compare 40(3): 265-277.
Kandideerimisel esitatakse:
1) avaldus;2) magistridiplom või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendav diplom (vajadusel VÕTA taotluse otsus) ja akadeemiline õiend (originaal ja koopia, koopiad kinnitatakse kohapeal). Euroopa Liidu kodakondsuseta üliõpilaskandidaat (v.a Eestis hariduse omandanud) peab lisaks esitama eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid;3) doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud doktoritöö kavand (doktoritöö kirjutamiseks planeeritavas keeles);4) curriculum vitae;5) isikutunnistus või pass (originaal).
Avaldusi võetakse vastu 21. kuni 25. jaanuarini 2013 Uus-Sadama 5, ruumis M-454, ajavahemikus 9.00 kuni 16.00.
VASTUVÕTUKOMISJONI VESTLUS KANDIDAATIDEGA TOIMUB KOLMAPÄEVAL, 30. JAANUARIL ALGUSEGA KELL 12 UUS-SADAMA 5, RUUMIS M-430.

Tallinna Ülikool annab teada, et 21. kuni 25. jaanuarini saavad KÕIK soovijad kandideerida ühele doktorikohale kasvatusteaduste instituudis:

Kahe nädala jooksul on vaja "lihtsalt" ÕIGE doktoritöökava (mis põhineb ÕIGETEL allikatel) kokku panna (ÕIGE ? inimese juhendamisel) ja siis muudkui kandideerima!

Narratiiv on ju huvitav ja doktoritöö oleks ka endal vaja kirjutada, aga Tallinna Ülikooli töömeetodid ei ärata usaldust. Kas kasvatusteaduste doktoritööde kaitsmine on Eestis justkui projektitöö, kus isegi kasutatud kirjanduse põhiallikad on juba eos ette kirjutatud? 

vt kuulutust 
http://www.tlu.ee/?LangID=1&action=ShowNews&subAction=new&NewsID=5418 


Kes küll tahaks sellisele kuulutusele reageerida, kus igast reast õhkub butafoorsust? Täiesti ilmselgelt on tegemist sellega, et professor Ivor Goodson saadab Tallinna Ülikooli nimekirja (Eesti maksumaksja finantseerida!) oma väljavalitu... 

Ilmselt mängitaksegi selle peale, et keegi ei ole nii rumal, et säärasele kutsele reageerida või kui on, siis on ta tõesti doktoriõppesse ebasobiv kandidaat. Geniaalne!

Üks variant kandideerimiseks on veel. Kui oled kandideerinud, siis saad ka otsuse vaidlustada. Loodetavasti keegi ikka osaleb konkursil, sest vaidlustamise korral oleks doktorantuuri sissesaamise võimalused täiesti olemas.

Jääme põnevusega ootama teadaannet, kes siis auväärse komisjoni arvates kõige väärilisemaks osutus. Minu ennustus on, et see ei ole meie kaasmaalane.

No comments: