Wednesday, January 23, 2013

Miks lasteaiaõpetajad ei kuulu ametiliitudesse?


Õpetajate Lehes on selle kohta ilmunud väga huvitav lugemine! Niisiis, mida teavad lasteaiaõpetajad ametiühingutest? Ca 150 küsitletud lasteaedniku teadmised ametiühingust olid vähesed, samuti ei peetud vajalikuks sellesse organisatsiooni kuulumist.
Küsitlusest selgus, et peaaegu pool (46,4%) vastanud õpetajatest hindas oma teadmisi ametiühingutest ning ametiliitudest pigem halvaks. Vastustest selgus, et õpetajatele ei paku ametiliitude tegevus huvi ja organisatsioone tuntakse vähe.
Enamik tunnistab otse, et nende teadmised on halvad. Peaaegu ei teata, millega ametiühing tegeleb. Samas on õpetajate palgateemad ühiskonnas arutelu all juba pikemat aega. Ilmselt on ametiühingud ikka veel talveunes...
Lasteaiapedagoogidega seotud organisatsioonidest mainisid nii õpetajad kui ka juhid kõige sagedamini Eesti lasteaednike liitu. Samas kuulus vastanud õpetajatest ELAL-i 4% ja juhtidest 9%. Kõige enam vastanud õpetajatest kuulus Eesti haridustöötajate liitu (30%). (viimane on väga vahva lause, kuidas seda küll mõista?!?ET) Juhid kuulusid kõige rohkem alushariduse juhtide ühendusse (27%). 50% õpetajatest ja 30% juhtidest ei kuulunud ühtegi ametiliitu.
Ka lasteaednike liitu ei kuuluta, organisatsioon tuntakse, kuid ei peeta oluliseks sinna kuulumist. Miks? Tahaks sellest täpsemalt teada... Juhid on liitudes aktiivsemad kui õpetajad. Mis on iseenesest ka arusaadav.

Muuhulgas selgub, et lasteaiaõpetajad näevad kasu tugevast katusorganisatsioonist. Praegu selline ju puudub ja ka tulemuste kesisus on silmaga näha, kõrvaga kuulda ja õpetajatel palgapäeval pangakontol märgata...
Üle poole vastanutest leidis, et lasteaiapedagoogid võiksid kuuluda kõiki haridustöötajaid ühendavasse organisatsiooni. Ühtsesse liitu kuulumise eelisteks peetakse suuremat mõju, mida annab suur liikmeskond. Pakuti välja, et lasteaiapedagoogid võiksid kuuluda teistest pedagoogidest eraldi liitu, kuid peaksid kuuluma ühtsesse katusorganisatsiooni.
Aitäh Tallinna Ülikooli õppejõule dr.Tiia Õunale ja tema üliõpilastele tehtud töö eest! Küsitlus on huvitav ja ilmselt pakub paljudele mõtteainet edasiseks. Ametiühingute ja kutseliitude juhtidel ja juhatustel tuleks tihemini peeglisse vaadata ja mõtiskleda, miks oma ametit peetakse ja kuidas tulevikus oma sihtrühmade hulgas suuremat usaldusväärsust saavutada.

No comments: