Friday, February 08, 2013

Eesti rahva kannatuste aastad III

Õpetajate palkade ümber toimuv infosõda ägeneb ja kogub tuure. Nüüdseks on selgunud, et mõne õpetaja palk on isegi 20 euro võrra vähenenud ja tööd samas on ainult juurde tulnud. Sealjuures ei ole mitte ühtegi õpetajat tänaseni nähtud õnnelikult hüüdmas, et minu palk on nüüd palju parem ja taevas sinisem. Mõned teatavad õnnelikult, et on ometi kord pääsenud Soome või Inglismaale pakku. Teised panevad ette, viimane aeg on erasektorisse paremale palgale liikuda. Õpetaja saavat igal pool hästi hakkama!

HTM sõnum on selge ja ühene, ministeerium on korraldanud palgatõusu, mida omavalitsuse- ja/või koolijuhid õpetajaid ja riiki pettes teistesse kanalitesse juhivad. Õpetajad peavad enda eest seisma igaüks eraldi, sest nagu HTMi kodukalt vastavate juhendite loetelust lugeda võime on nüüdsest alates:
"Iga kool ja töösuhe (on) ainulaadne ning iga konkreetne dokument sünnib vastastikuste läbirääkimiste ning kokkulepete tulemusel." 
Postitasin selle fb lehele ja lisasin: "Kõrvaltvaatajale jääb tunne, et haridustöötajate ametiühing magab jälle talveund...", sest vähemalt minu silma ei ole nende teemakohaseid kommentaare veel jäänud. Võiks öelda, et ametiühingute poolelt on tööandjale (riik ja omavalitsused) kaotatud Ida-Virmaa suurune maatükk ja samal ajal jätkub õpetajate tormiline organiseerimatu taganemine lääne suunas...

Ministrinõunik Kaarmann lisab minu facebooki postitusele lehel "Õpetajale vääriline palk" :
Enne kui jälle hüsteeriliselt süüdistama ja kahtlustama hakata, võiksite veidi asjaosalistega rääkida. See oli koolide ja ka paljude õpetajate soov, et oleks mingid näidised ja tugimaterjalid. Justnimelt "tugimaterjalid" ka õpetajate jaoks, et tööandja ei saaks päris isetegevust teha.
Milleks selline alavääristav toon? Samas nii iseloomulik meie tänastele poliitedukatele ja -ilusatele... Sealjuures ei ole minu poolt praegusel juhul otseselt ministeeriumi suunas ühtegi süüdistust tulnudki. Rääkimata hüsteeriast või kahtlustamisest. On ainult avatud küsimus:
Mis toimub õpetajate palkadega ja kus on ametiühingu silmad? 


Ilmselt ei märka teravas toonis kommenteerija, et asjaosalised on fb lehel mitmel kohal oma murest kirjutanud. Võib-olla ei märka ta samamoodi, et inimesed on lootust kaotamas ja paljud mõtisklevad, kas olla või mitte olla - õpetaja. Sest minu küsimused põhinevad justnimelt nende samade inimeste märkustele "Õpetajale vääriline palk" facebookilehel, lisaks hariduslisti jõudnud märkused toimuva haridusreformi aadressil.

Taaskord on tegemist klassikalise hariduspoliitika tipptasemega Eesti moodi. Palkade ümber on tekkinud segadus, millest asjaosalised niisama lihtsalt enam välja ei keeruta. Tulemusena ei soovi keegi sellesse inetusse mängu lahenduste leidmiseks liituda ja teemaga seotud isikud katsuvad kiiresti platsilt lahkuda, et avalikkuse silmis mingitki eneseväärikust säilitada.

Praeguse infosõja asemel oleks vaja sisulist tegutsemist, et tuhandetele inimeste olukord välja selgitada ja viia väljalubatud palgatõus KÕIKIDE õpetajateni. Minu arvates suudab olukorda päästa ainult asjalik ja organiseeritud õpetajate ametiühinguliikumine. Praegu aga valitseb stiihia. Ministeerium on julgete rünnakute ja kiire tegutsemisega võitnud uusi territooriume, aga millise hinnaga?

Tänaseks on selge see, et enamustel koolidest ei ole lihtsalt raha, mida õpetajatele lubatud palgatõusuks jagada. Kas tegemist on täiesti uudse eetilise taseme saavutanud haridusreformi kiire lõppmängu või pika ja piinarikka agoonia algusega? Eesti haridusajalukku pilku heites võiks oodata pigem viimast, ilmselt toimub kohtadel kaevumine kaevikutesse, et püksirihma õgvendades ja vihmavett kogudes oodata Eesti haridusele paremaid aegu.


Loe lisaks:
Eesti õpetaja kui priitahtlik pritsumees
Noh, laduge oma palgatõus siis lagedale!
Miks lasteaiaõpetajad ei kuulu ametiühingutesse?
Mis on ühist gümnaasiumireformil ja sundkollektiviseerimisel? Ülo Vooglaiu kriitika käimasolevale gümnaasiumireformile
Mesilasdemokraatiast ja mammutjuhtidest koolikontekstis 

Fotol on Tammam Azzabi repro Gustav Klimti maalist "Suudlus", mis asub hävitatud hoone fassaadil Süürias.

No comments: