Wednesday, February 27, 2013

head lapsed kasvavad vitsata


Vägivallast kasvatuses ja kasvamises olen kirjutanud juba mitme aasta vältel. Käesoleva kirjutise üheks inspiratsiooniallikaks on esmaspäevases "The Guardian´is" ilmunud artikkel "The Norwegian prison where inmates are treated like peopleautoriks Erwin James. Erwin, kes on ka ise endine vang, võrdleb Inglismaa ja Norra karistussüsteeme ja endiste vangide tagasipöördumist kuritegelikule teele. Selgub, et Norras keskmiselt on madalaim kurikaelte "taasvangistamise näitaja" Euroopas (vähem kui 30% kurjategijatest istub mõne aja pärast uuesti vanglas). Sealjuures on karistusmäärad ja tingimused vanglas Norras palju leebemad ja läbimõeldumalt ümberkasvatamisele suunatud kui näiteks Inglismaal. Statistika räägib anonüümsete numbrite keeles, aga mõnikord on see kõne väga paljuütlev.
In 2007, 14 prisons in England and Wales had reconvictions rates of more than 70%.
Kuidas saavad inimestest kurjategijad ja milline on ühiskonna roll nende ümberkasvatamisel? Kas selleks piisab vangivalvurite mõnekuisest väljaõppest või peaks vangidega töötavatel inimestel olema palju põhjalikum psühholoogia- ja kasvatusalane ettevalmistus? Artiklist selgub, et Norras kulub vangidega töötavate inimeste ettevalmistamiseks kolm aastat, Inglismaal vaid loetud kuud.   
Elust Oslo lähedal vangide saarel kirjutab ajakirjanik:
Thorbjorn points out the small, brightly painted wooden bungalows dotted around the wintry landscape. "These are the houses for the prisoners," he says. They accommodate up to six people. Every man has his own room and they share kitchen and other facilities. "The idea is they get used to living as they will live when they are released." Only one meal a day is provided in the dining hall. 
Põhimõtteliselt elavad vangid ja valvurid saarel kui mõned väikses Camphilli külakeses. Igaühel on ettenähtud omad ülesanded, elatakse lihtsalt ja maalähedaselt. Põhiliseks erinevuseks on laste ja naiste puudumine. Sealjuures on vangide hulk, kes siit lahkudes uuesti kuritegelikule teele satuvad, kõige madalam Euroopas, kõigest 16 protsenti.

"Head lapsed kasvavad vitsata, arm aitab enam kui hirm..." Olav Ehala laulu sõnades on peidus väga oluline sõnum. Minu arvates võiksime oma karistushimu talitsemisele palju enam tähelepanu pöörata.

Euroopa kõige efektiivsema vangla juhataja leiab:
"You don't change people by power. For the victim, the offender is in prison. That is justice. I'm not stupid. I'm a realist. Here I give prisoners respect; this way we teach them to respect others. But we are watching them all the time. It is important that when they are released they are less likely to commit more crimes. That is justice for society."

Pikemalt vägivallast ja kasvatusest kirjutasin artiklis"Inimese vabadus kasvada".

No comments: