Tuesday, March 26, 2013

Kaasamise kunstist ja kogemustest

Reedest pühapäevani osalesin rahvusvahelisel koolitusel kaasamisest. Olin seda sündmust juba pikemat aega oodanud. Lõpuks jõudiski Art of Hosting selle parimal kujul Järnasse. Koolitajad olid kohale saabunud kogu maailmast. Tõepoolest Ameerikast kuni Uus-Meremaani sh mitu Euroopa
tuntud tegijat. Osalejaid oli seitsmekümne ringis ja kogu sündmuse algus kujunes väga traagiliseks, sest eelmisel ööl põles maha meie armas ökofarm (seitsmekümne lehmaga) ja suri üks noor naine. Sedasi alustasimegi. Pisaratega. Üheskoos ringis.

Kogukonna kaasamise meistriklassi jaoks olid tingimused seega kohaselt keerukad. Koolitajate tiim võttis väljakutse vastu ja kõik õnnestus üle ootuste hästi. Pühapäeval, kui maha põlenud lauda endiselt tossavatest varemetest mööda jalutades koju jõudsin, olin täiesti läbi, kuid siiski lootusrikas ja rõõmus.

Art of Hosting on kunst, kuid aastate jooksul on praktikute kogutud mõtted ja katsetused kogu maailmas üheks tervikuks seotud ja seega meile kõigile kättesaadavaks tehtud. Näiteks Avatud Ruumi meetod on järjest enam kasutust leidmas ja inimesed juba teavad, millega on tegemist. Egiptuses, Saksamaal, Kreekas, Hispaanias ja mujal kasutatakse mitmesuguseid kaasamise võtteid igapäevaselt. Ka Euroopa Liidu institutsioonidele on kaasajate praktikast palju kasu ja koostöö laieneb aastast-aastasse. Minu arvates on tegemist kollektiivse teadmisega, mille mitte-kasutamine või millest mööda vaatamine oleks lihtsalt rumalus.

Seekord õppisin saaki koguma (harvesting). Minu arvates on see üks kaasamisprotsessi kandvamaid osasid, mis sagedasti kahe silma vahele võib jääda, samas on tegemist üliolulise ja head vaatlus-kuulamisoskust nõudva ülesandega. Kõigil kolmel päeval kogusin meta-andmeid tervikprotsessist. Minu õpetajaks oli Nanna Taanist, kes õpetas ka visuaalset saagi kogumist, graafilist kujutamist jms. Pidevalt saime küsida nõu, katsetada ja proovida, koostöös õppida ja kasvada.

Kõige huvitavamaks ja ilmselt ka kogenumaks meie koolitajatest võib pidada Mary Alice´t, kes tuli Uus-Meremaalt. Tema kireks oli lugude jutustamine ja kollektiivne lugudega töötamine (collective story harvesting). Laupäeval Earth Houri paiku rääkisid kolm naist kolmelt mandrilt oma lood. Meie ülesandeks oli koguda mõtteid, minu teemaks hirm ja takistuste ületamine. Minu töö tulemusena sündis eriline kollektiivselt loodud luuletus, mis kanti laiali kogu maailma. Igaüks võis võtta kaasa selle sõna tervikust, mis aitab just teda oma hirmude või takistuste ületamisel. Paljudele mõjus see rahustavalt ja luule muutus seda kaudu elavaks sündmuseks. Tahaksin seda uut meetodit kindlasti ka edaspidi katsetada!

Kahjuks ei saa ma seda luuletust siin enam jagada, sest see luuletus eksisteeriski tõepoolest vaid loetud minutid. Õnneks on sündmusest tehtud paar fotot. Aitäh, Daniel!

Minu suurimaks õppetunniks seekord:

Ka üks lihtne küsimus võib tuua muutuse või aidata inimesel õppida. Oluline on leida õige hetk ja sõnastada küsimus.

Selle nädala lõpuni on mul loetud päevad, et lõpetada oma analüüs projekti "Different Nations Shared Experiences" uuringu tarbeks. Tegemist on kvantitatiivse uuringuga, mille eesmärgiks on vaadelda ja omavahel võrrelda Läti, Soome, Rootsi ja Eesti noorte ajalookäsitusi. Millisena teineteist kogetakse? Ka see on teema, kus kaasamispraktikate olulisust on raske alahinnata. Kuidas luua jagatud kogemusilma?

Järgmisel nädalal olen tagasi Eestis. Siis on Unitase projektimeeskonna kokkusaamine. Teiseks olen planeerinud osaleda Tom Russeli meistriklassis õpetajakoolituse õppejõududele.


Taustast

Alates 2011.aasta suvest olen liitunud kaasajate globaalse võrgustikuga ja aeg-ajalt osalenud nende tegemises. Eelmise aasta talvel käisin Eesti kaasajate koolitusel Viljandi lähedal metsas, et saada teada, millega kodukandis tegeletakse ja kes on tegijateks. Peale koolitusel osalemist kirjutasin  ülevaate Art of Hostingu teemast koos paljude viidetega.

No comments: