Saturday, August 17, 2013

Jüri Annusson ja Eesti Õpetajate Liit aastal 1921

Mõtlesin avaldada lõigu, kus Jüri Annusson annab oma tegevusest Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimehena ülevaate liidu asemikkude kogu koosolekul 31.märtsil 1921. aastal Tallinnas.

Oma tegevuse algusest peale on Eesti õpetajate liit töötanud kõige suurema püsivusega õpetajate vaimliste, aineliste ja õigusliste huvide kindlustamise sihis, veel intensiivsemalt aga kooli ja kasvatustöö edendamise kasuks üldse. Liidu liikmete hulka kuulub kaugelt suurem enamus Eesti õpetajaid, ühise eesmärgi saavutamiseks tehakse tööd täielises üksmeeles, vaatamata selle peale, et poliitiliste imavaadete poolest hoitakse väga mitmesuguste erakondade poole.
Nii on kujunenud organiseeritud õpetajaskonnast jõud, millega tuleb rehekendada neil, kes meie kooli- ja haridustöö juhtimises tahavad olla tegevad. Ajajooksul on see jõud omandanud ilme, mille avaldajaks on liidu tegelaste juhtiv osa, õpetajaskonna enamuse tahtmise peegeldaja. Õpetajaskond on oma kongressidel, päevadel ja mitmesugustel muudel koosolekutel mitmel puhul ütelnud, missugune tema vaade ja arvamine ühe ehk teise kooliküsimuse kohta ...
Siin on mõtteainet meie tänastele õpetajatele ja nende esindusorganisatsioonide juhtidele...

Välja võetud Õpetajate Liidu ajakirjast "Kasvatus" 1921 nr 7.-8.

No comments: