Friday, September 06, 2013

Eesti kui ürgühiskond ja kool


"Poisse ei pühitse koolis ja hariduspõllul peremeesteks ka nõudlik tädide armee – poisid põgenevad, sest satuvad sageli uudishimulikena juba algklassides õpetaja silmis n-ö musta nimekirja. Tüdrukud on enamasti "lihtsamalt käsitletavad" - tahavad õpetajale ja emale-isale meeldida, nende enesekontroll on arenenum, seetõttu näivad nad tublimad. Iseasi mis see tegelik eluline tublidus ikkagi on."
Nii kirjutab Ivo Känd arutledes meeste madala haridustaseme üle, mis tema hinnagul võib viia demograafilise katastroofini. Mehe arvates on poisi ja tüdruku maailm juba olemuslikult täiesti erinevat laadi ja seda tuleks hariduskorraldusest algusest peale arvesse võtta. Näiteks toob ta merel hulpiva paadi:
""Kuidas paat sinna sai?" juurdleb poiss. "Huvitav, kas aerud on – mis mootor on, kui palju kannab ja kas sõitma minna annab..." "Mis või kes seal paadis on?" mõtleb tüdruk.
Ivo Känd järeldab siit, et "poisile on tähtsam asjade tehniline sisu, tüdrukule olemuslikum mõte, idee ja unistus."  Ilmselgelt ei ole Ivo Känd kuulnud poisse ja tüdrukuid kaldal paadi üle arutlemas, vastasel korral ei esitaks ta nii primitiivseid seletusi ega jõuaks ka selliste meelevaldsete järeldusteni.

Eestis on sellist "soolist primitiivsust" kohata igal sammul. Näiteks Naine24.ee avaldab kokkuvõtte intervjuust naissoost näitleja ja psühholoogiga, kes väidab, et "meis kõigis tegelikult peidus ürgmees ja ürgnaine, kuid selle ununedes võivadki tekkida probleemid. «Naise roll on ürgsetest aegadest hoida koopas tuld ja kasvatada üles järglased,»... ta on "veendunud, et vahel võiksid naised lasta asjadel lihtsalt olla, mitte tegeleda vabastava hingamise, jooga ja muu säärasega. «Sa võiksidki ju olla kodus söögitegija ja laste kasvataja. Alati ei ole tarvis olla liiga teadlik, sest liigne teadlikkus rikub suhteid,»"

Hiljuti juhtusin youtubi vahendusel kokku teatriprojektiga "Ürgmees", millel oli tohutu menu, ka youtubis on kümneid tuhandeid vaatajaid. Minagi vaatasin selle etenduse algusest lõpuni läbi, et uurida, milliste naljade peale saalis naerdakse. Soovitan!Siit edasi ei olegi imestada, et leidub  koolidirektor, kes otsib kokaks noort meest sõnadega:
«Selge, et raha on vähe, aga siis paneb noor meeskokk pea tööle ja leiab need võimalused, kuidas olemasolevate vahenditega välja tulla ning suhtleb õpilaste ja kogu kooliperega. Ta peaks olema loomulik koolipere osa, mitte mingi kuri ja ükskõikne alamakstud kulbiga tädi kusagil köögis, kes läheb kandekottidega õhtul koju,» 
Postimees kirjutab samas: "Asjaolu, et Gustav Adolfi gümnaasium tahab uue koolikokana näha vaid meest, mitte naist, on võrdõigusvoliniku Mari-Liis Sepperi sõnul võrdõiguslikkuse seadusega vastuolus ja seega otsene sooline diskrimineerimine." Erinevalt volinikust koolidirektor probleemi ei näe, sest "mehed on tema sõnul nagunii koolis vähemuses – GAGis pidavat olema 100 töötajat, kellest vaid 22 on mehed."

No comments!


No comments: