Saturday, September 07, 2013

Lasteaiad: Nüüd on õige aeg kohtuda ja arutada!

Sügis läheneb. Linnud kogunevad parvedesse valmistuvad lõunasse lendama. Muutused on õhus... IRLil oli kohalike omavalitsuste valimisi ettevalmistav konverents. Lipsustatud "äraostmatud" ja "isamaalased"... ilus ja ülev.
"Krossi sõnul muudab IRL Tallinna peresõbralikuks linnaks, kus lasteaia ja põhikooli kohad on jalutuskäigu kaugusele kodust ja iga Tallinna laps saab käis huviringis. Selleks tuleb tema sõnul kaotada lasteaiajärjekorrad ja luua Tallinnas 2000 uut lasteaiakohta."
Milline hoolivus ja kodanikukesksus! Muidugi teeme Tallinnasse uued lasteaiad, muidugi saavad kõik nüüdsest kohad! Olen kindel, et kõikidel teistel parteidel on täpselt sama kaunid laused kusagil PR meeskondades valijate rõõmustamiseks ilusasti kokku klopsitud.

2012 aastal uurisin IRLi (ja teiste erakondade) kontorist varajase kasvatuse kohta, seda seoses koolieelse lasteasutuste seaduse muudatuse seaduse eelnõuga. Vastustest avaldasin blogipostituse:
Mida arvavad Eesti erakonnad alusharidusest? 

IRLi kontorist tol korral midagi eriti ei arvatudki, ka teistes kontorites valitses vaikus. Ilmselt ei olnud piisavalt huvitav teema. Sotsiaaldemokraatidelt sain vastuse, kuid seegi kinnitas vaid, et programm on väljatöötamisel ja valmib sügiseks 2012. Tol korral kuulutasid sotsiaaldemokraadid, et varajane kasvatus on nende prioriteet number üks.
SDE loeb esmasteks hädavajalikeks sammudeks haridusuuenduses: - Lastevanemate materiaalsete võimaluste ja sotsiaalsete oskuste erinevusi tasandava alushariduse tagamine kõigile väikelastele.
Selleks:
1. Lasteaiajärjekordade likvideerimine ja kõigile soovijaile (alates 1,5 eluaastast) lasteaiakoha või lastehoiu võimaldamine.
2. Lasteaiaõpetajate palkade riiklik reguleerimine ning tasumine riigieelarvest.
3. Eesti keelest erineva koduse keelega lastele kohtade võimaldamine eestikeelseis lasteaedade või selle võimaluse puudumisel süsteemne eesti kõnekeele õpetamine lasteaias.
Kõikvõimalikud lisaküsimused ja täiendused on oodatud Jaak Allikule - jaak.allik@riigikogu.ee 
Täpsemal uurimisel selgus, et Allikul siiski nendest teesidest edasi mingeid ideid ei olnud. Saatis mingi kondikava ja küsis kommentaare. Mida ma selle peale ikka öelda oskasin.... Ehk on olukord tänaseks muutunud? Mine tea, võib-olla on tehtud põhjalik ettevalmistustöö ja pandud pead kokku?

Samal ajal on koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu endiselt ministeeriumi kabinettide rägastikus rändamas. Kes teab, ehk on see paberikaust teiste tähtsate reformide tuhinas kusagile kaotsi läinud? Võib-olla pole veel selge, kuhu tüürida on vaja. Oodatakse valimistulemusi.

Nüüd on vaja kodanikuaktiivsust! Kus on nüüd lasteaiaõpetajate esindajad ja esindusorganisatsioonid? Kus on lapsevanemad? Praegu on kõige õigem aeg poliitikute läbikatsumiseks ja oma nõudmiste kuuldavale toomiseks. Aastaid on lasteaiaõpetajate, laste ja abiõpetajate olukord riigis olnud alla igasugust mõistuse piiri. Ehk aitab?


Loe lisaks:
Lasteaiaõpetaja on inimene ehk miks õpetajad peaksid ühinema
Kes vastutab laste elu eest kui vanemad on tööl?
Uneajast lasteaias ehk inimesed ärgake!
Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmine ja kaasamise hea tava
Noh, laduge oma palgatõus siis lagedale!

No comments: