Monday, September 23, 2013

Miks ma olen Feminist? Kohtumised Simon de Beauvoir ja Elin Wägneriga

Hiljuti sattusin väga huvitavale intervjuule, kus XX sajandi üks mõjukamaid mõtlejaid ja mitteametliku feminismi piibli "Teine Sugupool" autor, Simon de Beauvoir, räägib feminismi alustõdedest. Eesti jaoks on need sõjajärgselt välja kujunenud diskussioonid võõrad, elasime sellel ajal teisel pool müüri.Simon de Beauvoir kirjutas, et sugu on konstrueeritud ja lahkas põhjalikult naisajaloo keerdkäike ja soo kui sotsiaalse konstruktsiooni kujunemist läbi aegade. Tegemist on feminismi, aga ka XX sajandi mõtteloo võtmetekstiga. Raamat on osaliselt eesti keelde tõlgitud. Minu riiulis on rootsi keelne tõlge tervikteosena. Kasvatus ja haridus on soo konstrueerimisel keskne instrument ja selle probleemi lahkamisega tegeletakse tänaseni aktiivselt. Eestis ehk vähem...

Parallelselt oma uuringutega eesti naiste ajaloost, olen jõudnud uurida ka Skandinaavia naiste ajalugu. Eelmisel nädalal tutvusin põhjalikumalt Elin Wägneri teoste ja hilisemate uurimustega temast. Elin Wägner oli ajakirjanik, kirjanik, teadlane ja filosoof, kes teise naisena peale Selma Lagerlöfi võeti Rootsi Akadeemia liikmeks. Elin Wägneri teost "Äratuskell" (Väckarklocka) aastast 1941 peetakse ökofeminismi esikteoseks Euroopas. Loodetavasti leian aega, et temast teinekord eesti keeleski pikemalt kirjutada, sest tegemist on väga huvitava mõtleja ja aktivistiga, kes on Rootsi naisliikumisele kindlasti olulise jälje jätnud. Eestis aga tänaseni tundmata.

Pildil seisab Elin Wägner kõrvuti kogutud ca 400 000 allkirjaga, mis naised 1914.aastal hääleõiguse nõudmiseks riigikogule saatsid. Rootsi naised said hoolimata aktiivsest teavitustööst ja allkirjade kogumise aktsioonidest hääleõiguse siiski alles 1921.aastal, viimasena Skandinaavias.

Erinevalt Simon de Beauvoir ´st pidas Elin Wägner tähtsaks naise rolli emana ja koduperenaisena. Elin Wägneri jaoks oli oluline, et naiste võimuses on meheliku hierarhia ja vägivallavõimu lõpetamine nii looduskeskkonna kui teiste inimeste suhtes. Seda pidas ta feminismi põhiliseks väljakutseks XX sajandil. Kuigi ka Elin Wägner kõigutas kõvasti traditsioonilise naise kuvandit oma erinevate teoste ja isikliku tegutsemise kaudu, jäi ta Ellen Key - naise kui perekeskse olendi - suunale naisliikumises truuks kuni surmani.    
 

Loe lisaks:
33 põhjust miks olla feminist
Naisliikumine Eestis. Marie Reisik 1926

No comments: