Monday, September 09, 2013

Tagasi lätetele ehk saada poliitreklaam tagasi sinna kust ta tuli

Aare Pilv on algatanud tänuväärse kampaania "Tagasi Lätetele!", et juhtida tähelepanu valmisreklaami sisutühjusele ja selgitada erakondade kandidaatidele, millist reklaami valijad oma postkastides tegelikult näha sooviksid. Ta kutsub poliitikuid üles suhtlema valijaga kui võrdne võrdsega. Valmisreklaamid, mis valijale postkasti satuvad peavad sisaldama olulisi sõnumeid, mitte reklaami a la "Osta mind!", mis valimisotsuse langemisele kuidagi kaasa ei aita.

Tagasi Lätetel on oma blogi: http://tagasilatetele.blogspot.se/ ja fb grupp https://www.facebook.com/groups/tagasilatetele/.

Aare Pilve soovitused valimisreklaamide koostajatele:
Poliitiline kommunikatsioon peaks aga olema sisuline mõtetevahetus, mitme poolega dialoog. See on lugupidamise küsimus. Kui poliitiline väli tahab olla usaldusväärne ja lugupidamist väärt, peaks ta ka valijat väärikalt kohtlema – mitte impulsiivse ostlejana, vaid mõtleva partnerina. Sestap peaks siinses aktsioonis tegema erandeid teatavat sorti reklaamidele, mille eesmärk on sisuline suhtlus. 
Näiteks kui mulle saadetakse parteiprogramm või valimisprogramm, mis on läbi kirjutatud (näiteks koos sellega, kust leitakse raha ühe või teise asja teokstegemiseks), siis see on valimisotsust teha aitav info. Prügiks tuleb aga lugeda kõik muu, mis ei erine oma laadilt tavalisest kommertsreklaamist või müügikataloogist. Aktsiooni kolmas sõnum on niisiis: suhelge valijaga sisuliselt nagu võrdne võrdsega.
Algatuse "Tagasi lätetele!" selgituseks kirjutab Pilv:
See pole pelk protestiaktsioon. Selle sõnum on tegelikult konstruktiivne: poliitik, pea oma valijast lugu (et valija saaks sinust lugu pidada); ole tema suhtes aus; ära raiska ressursse – ka selles mõttes, et ära raiska võimalust põhjendada valijale oma tegevusplaane sisuliselt, ära viska ära sisulist võimalust pidada dialoogi selle üle, kuidas oleks kõige parem valla, linna või riigi asju korraldada.
Poliitik, palun taha, et sind valitaks sinu sisu, mitte kesta järgi. Ja siit järeldub omakorda – poliitik, palun ole ise selline, et sul seda sisu pakkuda oleks. Sest see on põhiline viis, kuidas hoida ära inimeste pettumust poliitikas.

No comments: