Wednesday, October 09, 2013

22. oktoobril teen Tallinnas töötuba

Maria Tilk korraldab oktoobris rahvusvahelise hariduskonverentsi ja kutsus ka mind töötuba tegema. Kuna informatsiooni selle ürituse kohta on keeruline kätte saada, siis otsustasin konverentsi kava siia üles riputada. Kohtumiseni Tallinnas!

VII Balti teaduslik-rakenduslik konverents “Erinevad teed ja võimalused 
inimkeskseks hariduseks”

Tallinn, Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste instituut
21.-22.oktoober 2013

Konverentsi organiseerijad:
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste instituut
Eesti humaanse pedagoogika ühiskondlik keskus
Lasnamäe Lastekeskus

Konverentsi töökeeled: vene, eesti ja soome keel. Konverentsist osavõtjad saavad Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi sertifikaadi. Osavõtumaks: 50 EUR, TÜ üliõpilastele tasuta. Registreerimiseks kirjuta Kasvatusteaduste instituudile.

Konverentsi programm

21.oktoober 2013

10.00 – 10.15. Avamine. Tervitused
10.15 - 11.00 Videotervitus Ś.Amonaśvililt.
Marina `Siśova (Venemaa) “Õpetaja kui humaanse pedagoogika looja” 
11.00 – 11.45 Jarno Paalasmaa (Soome) “Miks ja kuidas peaks kool muutuma. Alternatiivpedagoogika nägemus”
11.45 – 12.30 Villu Mengel (Eesti)“Õpetamis-, õppimis- ja kasvatuskäsitlus”
12.30 - 12.45 Kohvipaus
12.45 – 14.00 I.Stulpiniene (Leedu) paneel-meistriklass “”Elu õppetunnid füüsikatundides”. 
14.00 – 15.00 Lõuna
15.00 - 16.30 Meistriklassid (paralleelselt)
1.Vilija `Zalene (Leedu) “Kaasaja õpetaja vaimutule allikad” 
2.Jelena Paśkovskaja (Läti) “Vaimsuse ja loovuse arendamine algklasside õpilastel” 
3. M. Abramova “Õpetaja looming kirjaliku ja suulise tegevuse protsessis”
4.Marina Korinevskaja (Leedu) “Kohtumised saatuste ristteedel” 5.Alevtina Mõlnikova, Olga Prohorenko (Eesti) “Võrrelgem oma tegevust isade ideaalidega”
6. Jarno Paalasmaa (Soome) “Soome kooli edutegurid.”

22.oktoober

10.00 – 10.30 M.Tilk “Humaanse pedagoogika ideed läbi ajaloo”
10.30 – 11.00 T.Kuurme “Kool on kui katkiläinud binokkel. Üliõpilaste metafoorid kogetud ja soovitud koolist”.
11.00 - 11.30 R.Raus “Ökoloogiline, holistiline paradigma hariduses ja selle avaldumine õpetajate arusaamades”
11.30 - 12.00 R.Keskinen (Soome) (ettekande pealkiri täpsustamisel)
12.00 – 12.15 Kohvipaus 
12.15 – 13.45 Vera Akimova (Venemaa) paneel-meisterklass “Humaanse pedagoogika hologramm-printsiibid”
13.45 – 14.30 Lõuna
14.30 - 16.00 Meistriklassid (paralleelselt)
1. Natalja Novikova (Läti) “Koostöö on inimlikkuse kroon”
2. Ivi Kukk ja Siiri Siska (Eesti) “Projektitöö klassiõpetaja töös” 
3. Sirje Klaos (Eesti)“Loovus ja looming kaasaegses digihariduses läbi 
õpetaja/õpilase pilgu”.
4. Evelin Tamm (Eesti) “Intuitiivpedagoogikast” 
5. Amino Põldaru (pealkiri täpsustamisel)
6. Ene-Silvia Sarv (Eesti) “ Koolirõõm, koolikliima”
16.00 –16.30 Sertifikaatide kätteandmine. Konverentsi lõpetamine.

No comments: