Thursday, October 17, 2013

Haridusränne ja tõmbekeskused

Ma olen juba varasemaltki haridusrändest kirjutanud, kirjutan veelkord.

Euroopa Liidus on koos tööjõu vaba liikumisega tekkinud ka paralleelne liikumine, mida võiks nimetada haridusrändeks (kindlasti on ka olemas terviseränne). Praeguseni ei ole mul teada ühtegi teadusuuringut, mis selle küsimusega tegeleks laste koolihariduse tähenduses. Ilmselt ei ole liikumine piisavalt märkimisväärne või seda trendi suudeta praeguste statistikamõõdikutega tööjõuliikumisest eristada. Võib-olla ei ole ma vastaval teemal veel piisavalt informeeritud.

Praktilisi näiteid seevastu on tuua mitmeid. Rootsis olen kohanud sakslasi, kes kolivad Rootsi või Inglismaale või ka näiteks kirjutavad end sisse Poola, et kasutada sealset koduõppe seaduslikku võimalust, et oma lapsi ise kodus õpetada. Eriti rahulolematuid, aktiivseid ja rahvusvaheliselt väga liikuvaid lapsevanemaid olen kohanudki peamiselt endiste ida-sakslaste hulgas ja Ida-Euroopas laiemalt.

Soome haridusminister rääkis Eestis käies trendist, kus kinnisvara hinnad parimate koolide juures hakkavad tõusma. Tema toodud analüüsid jäid ühe riigi piiride sisse. Ilmselt oleks tulemus veelgi huvitavam, kui suudaksime seda nähtust analüüsida riigipiiride üleselt. Olen kohanud mitmeid ettevõtlikke peresid, kes oma elukoha valivadki kooli järgi, sealjuures ei ole riigipiirid enam eriliseks takistuseks. Lapsevanemad ei vali ka mitte ainult Euroopa piirides, vaid eelistatud riigiks võib saada ka näiteks USA. Tekivad või õigemini ongi juba tekkinud rahvusvahelised "haridustõmbekeskused", mille ümber koonduvad ühesuguste väärtustega inimesed üle maailma.

Minul statistilised andmed puuduvad, küll olen teinud esimesed intervjuud lapsevanematega, kes on oma lapsed mõnest välisriigist ajutiselt või pikemaks ajaks Solviki toonud või mõtlevad selle peale. Ilmselt kogun neid andmeid edasi, kas sellest midagi konkreetset sünnib, seda ei oska lubada. Teemasid, millega töötada on paraku ülekülluses ja kusagil tuleb tõmmata piir.


Esimene kirjutis "hariduspagulusest" ilmus 2009. Õpetajate Lehes.
2011. ilmus Päevalehes artikkel eurovaeslastest ehk nendest lastest, kelle vanemad on ära. 

No comments: