Friday, October 18, 2013

Keskerakond, IRL ja Reform korruptsioonis probleemi ei näeEile avaldas Delfi esmase ülevaate ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldatud üleriigilise küsitlusele vastajate arvudest. Artiklist selgub, et peaaegu kõik ankeedi saanud IRLi, Reformierakonna ja Keskerakonna kandidaadid jätsid sellele vastamata. IRList vastas kaks, Keskerakonnast üks ja Reformierakonnast saabus ühingule samuti üks vastus. Reformierakondlase vastus kõlas alljärgnevalt:
"Mina ei näe probleemi! Kuna probleemi ei näe, siis pole ka lahendust pakkuda!" 
(kirjapilt muutmata)

Jaanus Tehver ühingust Korruptsioonivaba Eesti kommenteerib vastajate vähesust alljärgnevalt:
„Asjaolu, et vastamise aktiivsus oli äärmiselt madal eriti erakondade esindajate osas, välja arvatud SDE, näitab ühingu hinnangul ühelt poolt erakondade üleolevat suhtumist kodanikuühiskonda. Teisalt näitab passiivsus seda, et parteid kas ei pea korruptsiooniga võitlemist piisavalt oluliseks või ei oma selles valdkonnas selgeid seisukohti.“

Sarnaselt ühinguga Korruptsioonivaba Eesti olen mina saatnud kirjad kõikide parteide esindajatele ja parteide peakorteritesse küsides nende seisukohtade haridusküsimustes. Esimene kord vastas SDE pealiskaudsete lausete ja esmaste teesidega. Seekordsele kirjale, mis eelnes praegusetele valimistele ja saadeti välja rohkem kui 30 päeva tagasi, pole tänaseks veel ühtegi vastust saabunud. 

Jälgides Eesti hariduspoliitilisi arenguid, pean tõdema, et minu arvates on sama kurb olukord, kui korruptsiooniga võitlemisel, ka haridusvaldkonnas. Esiteks ei ole enamusel huvi haridusprobleemidega tegelemiseks, koolide ja lasteaedade mured on poliitikutele teise- või isegi kolmandajärgulised. Huvipuudusest tulenevalt ei ole pea ühelgi parteil mingit konkreetsemat läbimõeldud visiooni, mida oma valijaskonnale esitada või kuhu suunas oma poliitilistes valikutes liikuda. Kuna teema ei ole justkui oluline, siis põhimõtteliselt puuduvad meil professionaalsed hariduspoliitikud ja välja töötatud hariduspoliitika suunad. Selle asemel on areenile lükatud või hüpanud inimesed, kes justkui tegelevad aeg-ajalt haridusküsimustega, sest keegi ju peab ka selles valdkonnas midagi arvama. Tulemuseks on, et sahmitakse siia ja sinna nägemata suuremat pilti, omamata täielikku arusaama, mis asja tegelikult aetakse, jäljendatakse kohmakalt naabreid. Kahjuks kaasneb pelgalt võimuahnusele rajatud poliitilise käitumislaadiga võimatus dialoogiks avalikkusega, sest dialoogilises suhtes saavad kohtuda ainult need, kellel on midagi öelda, kellel on tahe õppida ja kuulata, üheskoos midagi teha, kes on avatud ja austavad oma kaasinimesi. Suurema osa Eesti poliitilise eliidi tänane moraalne tase (rääkimata erialasest pädevusest) avalikkusega võrdväärset suhtlemist kahjuks ei võimalda. 


Loe lisaks

Mida arvavad Eesti erakonnad alusharidusküsimustes
Sotsid räägivad lasteaiast, kas loosungid või sisu? 
Hariduspoliitika alused I KE ja RE haridusest
Hariduspoliitika alused II demagoogia meistriklass
Hariduspoliitika ja sisulised küsimused

No comments: