Friday, November 29, 2013

Hariduslistist väljalülitamine

Avaldasin täna kirjutise pealkirja "Õpetajate Leht on rämps!", milles kirjutan ainukese haridusajalehe kallutatusest. Toon selles kirjutises näiteid seoses Õpetajale Vääriline Palk liikumisega aastast 2011, aga ka tänasest päevast viidates kahele alushariduse rubriigis avaldatud artiklile. Kirjutan sealsamas, et Õpetajate Lehes on ka ilmunud häid artikleid, kuid puudu on kriitilisest kirjutusest, mis püüaks asja avaramalt vaadata.  Küsin, millal saavad õpetajad oma ajalehe tagasi.

Listikirjana esitatud avalduse vastuseks kirjutab Raivo Juurak, Õpetajate Lehe toimetaja, hariduslisti moderaator, Haridusfoorumi juhatuseliige ja edastab kategoorilise hoiatuse:
Evelin,

Teen Sulle märkuse laimu levitamise pärast siin listis.

Olen Sind juba hoiatanud, et faktide moonutamine, vaenu õhutamine ja inimeste laimamine on siin listis keelatud.   Sa ei ole võtnud neid hoiatusi kuulda, vaid tuure hoopis juurde võtnud.

Seepärast nõuan - palu siinsamas  listis vabandust kõigi nende käest, keda Sa allolevas listikirjas mõnitasid.

Ja palu vabandust ka kõigilt nendelt listiliikmetelt, kes on minu palvel või omal algatusel Õpetajate Lehele korduvalt ja korduvalt on artikleid kirjatanud ja kes on siia listi kutsutud eelkõige just sellepärast, et nad on Õpetajate Lehel häid kaastöid saatnud.

Anna aega vabanduse palumiseks ühe päeva.
Kui Sa ühe päeva jooksul kõigilt vabandust ei palu, lülitan su listist välja.

Raivo
Kahjuks ei ole mulle sugugi selge milliseid fakte olen moonutanud, keda laimanud ja miks mind peetakse vaenuõhutajaks. Selle kohta Raivo Juurak ka täpsemalt ei kirjuta. Leian, et seni kuni süüdistus ei ole esitatud selgelt ja üheselt mõistetavalt, ei saa ma kellegi konkreetse inimese ees ka vabandust paluda.  

Minu vastus Raivo Juuraku kirjale edastatud kl 17:15


Tere head listiinimesed!

Kirjutan teile nüüd võib-olla viimast korda. Raivo Juurak on otsustanud, et minul ei ole õigust haridusküsimustes enam listi vahendusel sõna võtta, kui ma 24 tunni jooksul ei vabandana nende inimeste eest, keda tema on palunud Õpetajate Lehele kaastööd teha.

Pean ütlema, et olen Raivo Juuraku avaldusest šokeeritud. Räägitakse vabast foorumist, sõnavabadusest ja ühisest huvist Eesti hariduse edendamisel. Raivo Juurak jättis hoiatused tegemata Tiia Listerile, kes mind korduvalt ja täiesti jõuliselt ründas, kuid otsustas välja lülitada mind. Minu arvates ei ole Raivo Juuraku kui moderaatori näol praegu tegemist neutraalse vahemehega, sest Raivo Juurak on ise ka minu poolt kritiseeritud Õpetajate Lehe toimetuse kauaaegne liige.  

Lisaksin, et minu kirja eesmärk ei olnud juhtida tähelepanu üksikute kirjutiste kesisele tasemele. Selle üle võib alati vaielda, milline on hea artikkel ja milline mitte. Minu eemärk ei olnud solvata neid, kes oma artikleid igapäevaselt lehes avaldavad. Kindlasti mitte ja vabandan, kui see kellelegi sellisena kõlas.

See millele tähelepanu juhtida soovisin, on palju ulatuslikum probleem, kui üksikud kesised artiklid või kirjutajate kehv tase. Minu kirja eesmärk oli juhtida haridusüldsuse tähelepanu sellele, et Õpetajate Leht ei ole haritlaskonna vaba häälekandja. Selles ei avaldata kriitilisi artikleid juba aastaid, kui avaldatakse siis ainult piiratud mahus ja enamasti oluliste kärbetega.

Ajalehe toimetuses ei püütagi hoida õpetajaskonda kursis probeemidega, mis seonduvad ühiskonnas või hariduses toimuvaga laiemalt, näiteks ajakirja "Sirp" ümber toimunud arutelud (va K.M. Sinijärve artikkel). Seetõttu pidasingi oluliseks juhtida meie listilugejate tähelepanu sellele, et kõrvuti teiste SA Kultuurilehe alluvusalas olevatele ajalehtede, ajakirjadega peaksime kriitiliselt vaatama ka meie ainukese haridusajalehe otsa. Seda ma tegingi.

Minu kiri ei olnud valmis artikkel või lõpuni kirjutatud tekst, see on listi saadetud arutelu algatav mõte. Lootsin salamahti, et ehk äratab see teisigi kirjutajaid kaasamõtlema ja ühiselt saame Õpetajate Lehe arengule kaasa aidata, võib-olla on sellest haridusajakirjanduse edasisele arengule kasu...

Raivo Juuraku reaktsioon minu viimastele kriitilistele mõtteavaldustele, aga paneb küsima, ehk on aeg leida hariduslistile uus moderaator. Keegi, kes saaks neutraalsemalt positsioonilt hariduslisti modereerimisel osaleda.

Soovin kõikidele ilusat advendiaega!

Lugupidamisega,
Evelin Tamm


1 comment:

Anonymous said...

Evelin, RJ ei ole võimumees, vaid selle listi looja, tänu kellele list üldse püsinud on. Ta on 12 aastat seda ülal hoidnud ja läbi igasuguste raskuste kandnud ja kas see on nüüd tänu, et ta peaks moderaatori kohalt tagasi astuma?