Sunday, November 10, 2013

Kooliuuendusest sõjaeelses Poolas

Olen juba mitmel korral sattunud väga põnevale Kirjandusarhiivi blogile, mille pealkirjaks "Sõjaeelse Eesti esseistikat". Selles blogis taasavaldatakse II maailmasõja eelseid esseid sealhulgas mõned ka haridusest. 31. oktoobri postituses jagatakse ajakirjas Kasvatus 1931. aastal Michael Friedländeri sulest ilmunud artiklit Poola haridusuuendusest.
Ei olda ka siin rahul senise kooliga. Ajakirjandus kubiseb osalt õigustatud kaebustest koolide, kavade ja õpetajaskonna kohta, mis ei aita aga palju kaasa positiivseks asja sel­gitamiseks. Õpetajaskond seevastu tunneb veel selgemalt ja valusamalt, et kool, millele nad ohverdavad kogu oma võimed ja isegi elu, ei vasta aja ega moodsa pedagoogika nõuetele. Sest vaatamata tähelepanuväärivale tööle, mi­da tehtud sel alal juba 10 aastat, on veel palju teha, et kool muutuks ka tõeliselt lapse ko­duks ja töökojaks. 
Michael Friedländer kirjutab Poola eksperimentaalkoolide eripäradest ja annab väga huvitava ülevaate tolleaegsetest otsingutest hariduselus. Artiklit lugedes selgub, et sõjaeelsel ajal toimus Poolas vilgas pedagoogiline uurimistöö, oli väga palju katsekoole ja õpetajate seminare, kus propageeriti peaaegu kõiki tuntumaid tolleaegseid reformpedagoogilisi suundumusi.

Huvitav oleks leida mõni ajalooline essee, mis püüaks Eesti eksperimentaalkoolidest tervikpilti luua. Minu kätte ühtegi sellist tänaseni juhtunud ei ole.


Loe lisaks
Kooli-, haridus- või hariduspoliitika ajalugu?
Kasvatusteadused ja perioodika eile, täna ja homme
Mehed naistest ja naistele. Raivo Juurak ja Märt Raud
Vaikiv ajastu Eesti naisajaloos kestab
 

No comments: