Saturday, November 09, 2013

Naised vikipeedias nähtavaks!


Üleskutse

Tegelen viimasel ajal järjest intensiivsemalt naisajaloo uurimisega, külastan raamatukogusid Tallinnas, Tartus ja Stockholmis, intervjueerin inimesi ja otsin võtmetekste. Uurimistöö käigus avastasin end ühena esimeste julgete seas eesti naiste arhiivimaterjale avamas. Rääkimata sellest, et tänaseni seisan silmitsi haigutava tühjusega nii eestikeelsete ülevaateteoste, teadusartiklite kui ka veebimaterjali osas.

Ma ei soovi sellise olukorraga leppida. Eesti naisajalugu väärib senisest enam tähelepanu! Meil on imelisi ja huvitavaid naisi kellest peaksime kordades rohkem teadma.  Aeg-ajalt olen blogis Kirjed ja värskes digiajakirjas naised.net oma arheoloogiliste "väljakaevamiste" käigus tehtud leidude kohta üht-teist kirja pannud, et tuua naisajaloouurimus tolmusest tagatoast päikesevalgusesse ja äratada teisteski teema vastu huvi. Tänaseks tean, et meil on teadlasi-eksperte, kes kabinettide ja arhiivide sügavustes pisi-tasa töötavad ja mõningaid artikleid naisajaloost on läbi aastate avaldatud. Kuid see on vaid pisike piisk meres!

Oluliseks allikaks, kust tänapäeval esmaseid teadmisi ammutatakse on vikipeedia. Naistest ja naisajaloost kirjutatud vikipeedia sissekanded on sageli väga pealiskaudsed või puuduvad sootuks. Teen ettepaneku ühiselt seda tühimikku täitma asuda, et teha naised ja naisuurijate aastate pikkuse vaimutöö vili kõikidele vabalt kättesaadavaks.

Teeme naised vikipeedias nähtavaks!


Lugupidamisega,
Evelin Tamm

http://evelintamm.blogspot.com

No comments: